Návrhy železničních jízdních řádů na období 2016/2017 pro tratě v rámci PID

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2016/2017 je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).

Upozornění:

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.

Organizace ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky) na území hl. m. Prahy. Na přilehlém území Středočeského kraje je koordinátorem integrovaného dopravního systému PID. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Obdobně v ostatních krajích jsou objednatelem vlaků regionální dopravy jednotlivé krajské úřady. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kompetentního objednatele.

Vaše případné připomínky zasílejte nejpozději do 31.7.2016 na adresu ropid@ropid.cz a zřetelně označte Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2016/2017” (nejlépe jako předmět e-mailu).

Poznámka:

Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s. a KŽC Doprava, s.r.o.).

Jízdní řády ve formátu (PDF):

trať č. 011 (linky S1a S7)

trať č. 012 (linka S11)

trať č. 013 (Podlipanský motoráček)

trať č. 060 (linka S12)

trať č. 070 (linky S3, R3 a S34)

trať č. 072 (linky S32 a R32)

trať č. 074 (linka S23)

trať č. 076 (linka S33)

trať č. 090 (linky S4 a R4)

trať č. 091 (linka S41)

trať č. 092 (linka S43)

trať č. 093 (linky S5, R5 a S45)

trať č. 094 (linka S42)

trať č. 095 (linka U22)

trať č. 110 (linka S40 a Cyklohráček)

trať č. 111 (linka S44)

trať č. 120 (linky S5, R5, S50 a Cyklohráček)

trať č. 121 (linka S54 a Cyklohráček)

trať č. 122 (linka S65 a Pražský motoráček)

trať č. 170 (linky S60 a S70)

trať č. 171 (linka S7)

trať č. 172 (linka S76)

trať č. 173 (linka S6)

trať č. 174 (linka S75)

trať č. 210 (linky S8 a S80)

trať č. 212 (linka S88)

trať č. 221 (linka S9)

trať č. 231 (linky S2, S9 a S20)

trať č. 232 (linka S20)