Návrhy železničních jízdních řádů na období 2017/2018 pro tratě v rámci PID

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 14. 06. 2017

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2017/2018 je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).

Upozornění:

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.

Organizace ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky) na území hl. m. Prahy. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná Doprava Středočeského Kraje). Obdobně v ostatních krajích jsou objednatelem vlaků regionální dopravy jednotlivé krajské úřady. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kompetentního objednatele.

Vaše případné připomínky zasílejte nejpozději do 25.7.2017 na adresu ropid@ropid.cz a zřetelně označte Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2017/2018” (nejlépe jako předmět e-mailu).

Poznámka:

Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s. a KŽC Doprava, s.r.o.).

Jízdní řády ve formátu (PDF):

trať č. 010 (linka S10)

trať č. 011 (linky S1a S7)

trať č. 012 (linka S11)

trať č. 013 (Podlipanský motoráček)

trať č. 014 (linka S18)

trať č. 020 (linka S15)

trať č. 060 (linka S12)

trať č. 061 (linky S21, S25 a S31)

trať č. 062 (linky S25 a S26)

trať č. 063 (linka S35)

trať č. 064 (linky S3, S30, S31, S33)

trať č. 070 (linky S3, S30, S34, R21 a R43)

trať č. 071 (linky S21, S25, S31)

trať č. 072 (linky S3, S32, R23, R43)

trať č. 074 (linka S23)

trať č. 076 (linka S33)

trať č. 080 (linka L4)

trať č. 090 (linky S4, S42, U4, R20 a R44)

trať č. 091 (linka S41)

trať č. 092 (linka S43)

trať č. 093 (linky S5, S45 a R45)

trať č. 094 (linky S42)

trať č. 095 (linka S46 a U22)

trať č. 110 (linka S40 a Cyklohráček)

trať č. 111 (linka S44)

trať č. 120 (linky S5, S50, R24 a R45 a Cyklohráček)

trať č. 121 (linka S54 a Cyklohráček)

trať č. 122 (linka S65 a Pražský motoráček)

trať č. 124 (linka S51)

trať č. 126 (linka S52)

trať č. 161 (linka S57)

trať č. 162 (linka S53)

trať č. 170 (linky S60 a S70)

trať č. 171 (linka S7)

trať č. 172 (linka S76)

trať č. 173 (linka S6)

trať č. 174 (linka S75)

trať č. 200 (linka S60)

trať č. 203 (linka S66)

trať č. 204 (linka S67)

trať č. 210 (linky S8 a S88)

trať č. 212 (linka S80)

trať č. 220 (linky S90 a R17)

trať č. 221 (linka S9)

trať č. 222 (linka S99)

trať č. 223 (linka S98)

trať č. 230 (linka S20)

trať č. 231 (linky S2, S9, S15, S22 a R10)

trať č. 232 (linka S22)

trať č. 233 (linka S24)

trať č. 235 (linka S28)

trať č. 236 (linka S27)

Všechny tratě na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje v jednom souboru je možné stáhnout zde .