Návrhy železničních jízdních řádů na období 2024/2025 pro tratě v rámci PID

Naposledy aktualizováno: 10. 06. 2024 | Publikováno 10. 06. 2024

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2024/2025 je vydán Správou železnic, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).

Upozornění:

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.

Organizace ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky) na území hl. m. Prahy. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Obdobně v ostatních krajích jsou objednatelem vlaků regionální dopravy jednotlivé krajské úřady. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kompetentního objednatele.

Vaše případné připomínky zasílejte nejpozději do 30.6.2024 na adresu:

zřetelně označte Připomínka k Návrhu JŘ SŽ 2024/2025” (nejlépe jako předmět e-mailu).

Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s.; KŽC Doprava, s.r.o.; ARRIVA vlaky s.r.o. a dalším).

Kompletní jízdní řády Návrhu po jednotllivých tratích (v PDF) naleznete na stránkách Správy železnic (https://www.spravazeleznic.cz/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2025).