Nová minibusová linka 243 obslouží Kazín a Dolní Černošice

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 17. 06. 2016

V pondělí 20. června 2016 vyjede nová minibusová linka 243, která v návaznosti na linku 241 zajistí dopravní obsluhu odlehlejších oblastí městské části Praha – Lipence. Bude tak řešena situace, kdy byla dostupnost veřejné dopravy pro obyvatele Kazína a Dolních Černošic za hranicemi platných standardů pro docházkové vzdálenosti na zastávky na území hl. m. Prahy.

Obě nově obsluhované lokality jsou navíc bez bezpečných pěších komunikací (silničky bez chodníků či nezpevněné cesty). Při přípravě nové linky byl rovněž využit model pěší sítě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, jenž nevyhovující docházkové vzdálenosti na zastávky podrobně doložil.

„Kazín a Dolní Černošice byly jednou z mála oblastí, kde to měli lidé na území Prahy na zastávku MHD daleko. Díky nové lince se nám podaří tento dluh splatit a i zdejším obyvatelům tak můžeme garantovat celopražský standard cestování, čili na zastávku jim to pěšky nebude trvat déle než 10 minut“ říká náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Po prověření průjezdnosti komunikací byly vytipovány lokality pro umístění zastávek a obratišť, po upřesnění parametrů pak městská část Praha – Lipence zajistila výstavbu šesti zastávek a dvou obratišť.

“Po dlouhých letech a mnoha neúspěšných jednáních se nám podařilo díky pochopení Magistrátu ve spolupráci s ROPIDem a dopravcem zavést tolik potřebnou linku MHD. Odlehlé oblasti našeho katastru se více a více zahušťují nastálo bydlícími rodinami, které jistě ocení ranní a odpolední spoje. Ty je bezpečně dopraví za prací a děti do školy a zpět. Spoje v ostatních obdobích potěší místní chataře a turisty z celé Prahy vyrážející na trasy okolo Berounky nebo Brdským podhůřím. Jistě bude i vítaným spojením k loni nově zavedenému rekreačnímu parníčku plujícím mezi Černošickým a Mokropeským jezem,” uvádí starosta městské části Praha – Lipence Michal Popek.

Linka 243 bude v provozu v trase Dolní Černošice – Dolnočernošická – Lipence – Ke Kazínu – Kazín a to v pracovní dny cca od 5:30 do 20:00 v základních intervalech 30 minut ve špičkách a 60 minut v ostatní období. „V zastávce Lipence budou zajištěny obousměrné návaznosti s linkou 241 ze Smíchovského nádraží, která nabídne spojení i do dalších oblastí města. Například z Kazína se lidé dostanou veřejnou dopravou do centra Prahy za 40-45 minut,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Provoz linky bude zajištěn červeným nízkopodlažním minibusem společnosti Martin Uher, spol. s r. o., která již 20 let zajišťuje provoz linek PID v oblasti Mníšku pod Brdy. Toto výročí se připomeneme v sobotu 18. 6. 2016 Regionálním dnem PID v Mníšku pod Brdy.

2016-06_243-dochazkove-vzdalenosti-IPRDocházkové vzdálenosti na stávající zastávky linek PID [zdroj: IPR]