Nové ceny jízdného PID ve Středočeském kraji od 1. 4. 2023

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 01. 04. 2023

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dojde od 1. dubna 2023 ke změnám tarifu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úprava tarifu reaguje na inflaci, energetickou krizi a na časté podněty od cestujících a partnerů systému. Přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu cestování na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kupónů, zavedení 10měsíčního časového kupónu pro vnější pásma a zavedení tzv. firemního jízdného, které umožní nákup přenosných časových kuponů. Vzhledem k již zmíněné inflaci dojde ke zdražení jízdenky pro jednotlivou jízdu na krátké vzdálenosti. Delších cest se změny téměř nedotknou, nebo naopak dojde k jejich zlevnění (v případě jednodenních jízdenek). Ještě výhodnější budou předplatní kupony nebo celodenní jízdenky.

Změny u jízdenek pro jednotlivou jízdu

U jednotlivého jízdného dochází ke sloučení stávajícího jízdného za 14 Kč a 22 Kč (dvoupásmové jízdenky na 15 a 30 minut) do jedné jízdenky s jízdným za 20 Kč a časovou platností 15 minut. Tato jízdenka neplatí v Praze (pásma P, 0, B), a to ani v případě zastávky zařazené do pásma B, 1 na území Prahy, ale naopak nově je možno ji použít i ve vlacích PID, což znamená sjednocení podmínek a zpřehlednění tarifu z pohledu cestujících.

U jízdenek za 30 Kč a výše nedochází ke změně ceny, ale pouze ke zkrácení časové platnosti jízdenky (vždy o 30 minut až do maximální časové platnosti 180 minut pro jízdenky na 8 a více tarifních pásem). Je nutné hlídat pásmovou, ale i časovou platnost jízdenky, v některých případech nelze využít z časových důvodů jízdenku i pro návrat. Z tohoto důvodu byla navržena snížená cena celodenních jízdenek.

U celodenních jízdenek pro území Středočeského kraje dochází k výraznému zlevnění a zároveň zavedení nové celodenní jízdenky pro nejpoužívanější mimopražská pásma 1–4. Ta bude stát 80 Kč. Cílem je podpořit pravidelné využívání veřejné hromadné dopravy, zvýšit komfort cestujících spočívající v potřebě jediné jízdenky na den a snížit tak i zpoždění spojů způsobené nákupy jízdenek u řidiče.

Ceny a časové platnosti základních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu

Počet pásem Časová platnost Cena
2 (neplatí na území Prahy) 15 minut 20 Kč
3 30 minut 30 Kč
4 (neplatí v pásmu P) 60 minut 40 Kč
5 90 minut 50 Kč
6 120 minut 60 Kč
7 150 minut 70 Kč
8 180 minut 80 Kč
každé další pásmo vždy 180 minut +10 Kč

Ceny jednodenních (24 hodinových) jízdenek

Původní cena do 31. 3. 2023 Cena od 1. 4. 2023
Pásma 1-4 80 Kč
Všechna vnější pásma (1-12) 180 Kč 140 Kč
Praha + pásma 1-4 200 Kč 160 Kč
Praha + všechna vnější pásma (1-12) 300 Kč 240 Kč

Změny u předplatního jízdného pro vnější pásma

Vzhledem k dlouhodobé podpoře předplatitelů časových jízdních dokladů a cestujících dojíždějících ze vzdálených částí Středočeského kraje je nově zastropována cena časového kuponu na 7 vnějších pásmech, což znamená zavedení celokrajského časového jízdného v roční výši pod 20 000 Kč. Tento síťový kupon pro všechna vnější tarifní pásma bude stát 2 050 Kč v měsíční verzi, 5 515 Kč ve čtvrtletní a 19 450 Kč v roční verzi. O něco dražší pak bude takový kupon rozšířený o dojezdové pražské pásmo 0 (vč. B). Dalším motivačním prvkem pro vyšší užívání časových kuponů je kromě zastropování ceny na 7 vnějších pásmech také zvýšení cen pouze o 5 % u zbylého sortimentu časového jízdného.

Na základě dlouhodobé poptávky jsou nově ke stávajícím kuponům zavedeny ještě 10měsíční kupony (pouze v elektronické podobě), jejichž využití se předpokládá zejména u žáků a studentů do 26 let. Pro kategorii Student 18–26 let bude s omezeně volitelným začátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Nově se zavádí také přenosné předplatní jízdné pro vnější tarifní pásma (pouze v elektronické podobě) ve výši 135 % plnocenného (nepřenosného) jízdného, které umožní anonymní použití časových kuponů primárně pro firemní zákazníky, kteří využijí tyto jízdní doklady jako bonus pro své zaměstnance nebo pro služební cesty.

Předplatní časové jízdné nepřenosné – plnocenné kupóny

Počet pásem Měsíční/30denní Čtvrtletní/90denní 10měsíční* Roční/365denní
1 395 Kč 1 000 Kč 3 150 Kč 3 740 Kč
2 605 Kč 1 575 Kč 4 835 Kč 5 735 Kč
3 920 Kč 2 365 Kč 7 350 Kč 8 730 Kč
4 1 210 Kč 3 150 Kč 9 665 Kč 11 470 Kč
5 1 485 Kč 3 940 Kč 11 870 Kč 14 090 Kč
6 1 770 Kč 4 725 Kč 14 175 Kč 16 835 Kč
Pásma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 050 Kč 5 515 Kč 16 385 Kč 19 450 Kč
Všechna vnější pásma
(neplatí v pásmu 0)
2 050 Kč 5 515 Kč 16 385 Kč 19 450 Kč
Pásmo 0 + všechna vnější pásma 2 335 Kč 6 300 Kč 18 690 Kč 22 195 Kč

* jen v podově elektronického jízdného

Další obecné informace a odkup nevyužitých jízdenek

Procentuální výše slev pro děti, studenty, seniory a další slevové kategorie se nemění.

Prodej předplatních kuponů za současné ceny (počátek platnosti nejpozději 31. 3. 2023) je možný do 31. 3. 2023.

Zpětný odkup nevyužitých plnocenných jízdenek pro jednotlivou jízdu (včetně jízdenek pro cesty po Praze za 30 a 40 Kč) bude umožněn od 1. 4. do 30. 9. 2023. Do konce dubna na všech předprodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy (mimo infocentra), od května pak pouze v budově Centrálního dispečinku DPP v Praze 2, ulice Na Bojišti. O proplacení nevyužitých jízdenek zakoupených v mobilní aplikaci PID Lítačka je možné si požádat na adrese info@pidlitacka.cz. Zpětný výkup zvýhodněných a zvláštních jízdenek pro jednotlivou jízdu nebude možný, jízdenky je nutné do 31. 3. 2023 využít.