Nové linky PID v Berouně od 1. 4. 2022

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 15. 03. 2022

Od 1. dubna 2022 dojde ve spolupráci s městem Beroun a dopravcem Arriva Střední Čechy k rozšíření sítě MHD Beroun. Budou zavedeny dvě nové autobusové linky, které obslouží mimo jiné celkem osm nových zastávek především v rodinné zástavbě za Městskou horou kolem ulic K Dubu a Kollárova a zlepší například dostupnost supermarketů v Obchodní ulici nebo základních a mateřských škol napříč celým městem.

 

Provoz bude zajišťován moderními nízkopodlažními minibusy (kategorie do 8 metrů délky) vhodnými pro přepravu hůře pohyblivých osob či cestujících s kočárkem. Na obou linkách bude platit jak tarif PID, tak tarif MHD Beroun. Linky PID, které nyní plní funkci MHD Beroun (380, 425, 630, 631, 633, 637, 638) nebudou v souvislosti s touto změnou nikterak redukovány, ani nebude měněna jejich trasa.

Leták k zavedení nových linek PID v Berouně ke stažení zde.

Zavedení nových linek PID

Číslo linky Trasa linky Jízdní řád
861

BEROUN, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – Beroun, Obchodní – Beroun, sídliště – Beroun, K Dubu – Beroun, Jungmannova – Beroun, Zahořanská (- Beroun, Preislerova – Beroun, Plzeňská brána – Beroun, Wagnerovo nám. – BEROUN, HLINKY) – Beroun, Obchodní – BEROUN, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

• zavedení nové linky PID na území města Beroun
• do zastávek “Beroun, Preislerova“, “Beroun, Plzeňská brána“, “Beroun, Wagnerovo nám.” a “Beroun, Hlinky” zajíždí pouze 1 ranní školní spoj
• linka je v provozu každý pracovní den cca od 06:00 do 17:15 hod., v ranní špičce nabídne interval 30 minut, dopoledne 120 minut, odpoledne 60 minut
• cca do 12:30 hod. bude linka jezdit okruh ve výše uvedeném sledu zastávek, v odpoledních hodinách pojede linka okružní trasu ve směru opačném

Jízdní řád
862

BEROUN, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – Beroun, Obchodní – Beroun, Zahořanská – Beroun, Bezručova – Beroun, Wagnerovo nám. – Beroun, Na Parkáně – Beroun, Na Náhonu – Beroun, Obchodní – BEROUN, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

• zavedení nové linky PID na území města Beroun
• linka je v provozu každý pracovní den cca od 09:00 do 16:00 hod., dopoledne nabídne interval 120 minut, odpoledne 60 minut
• linka je v provozu v okružní trase pouze ve výše uvedeném sledu zastávek

Jízdní řád

Zřízení nových autobusových zastávek

V souvislosti se zavedením linek 861 a 862 bude zřízeno i osm nových zastávek na území Berouna.

Název zastávky Charakter zastávky Umístění zastávky
Beroun, K Dubu stálá v ul. K Dubu před křižovatkou s ul. Nad Paloučkem
Beroun, Karla Čapka stálá v ul. Košťálkova na úrovni domu č. p. 1885
Beroun, Na Náhonu stálá v ul. Na Náhonu za křižovatkou s ul. Tyršova
Beroun, Obchodní stálá v prostoru u parkoviště OC v ul. Obchodní
Beroun, Pod Homolkou stálá v ul. Pod Homolkou u MŠ
Beroun, Pod Hřbitovem na znamení v ul. Zahořanská u hřbitova
Beroun, Preislerova na znamení v ul. Preislerova u ZŠ
Beroun, Zahořanská stálá v ul. Kollárova před křižovatkou s ul. Zahořanská