Nové podmínky bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny od 1. května 2022

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 27. 04. 2022

Středočeský kraj od 1. května 2022 upraví podmínky bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny, kteří prchají do České republiky před ruskou agresí na Ukrajině. Nově bude v rámci Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje umožněno cestovat zdarma za stejných podmínek jako ve vlacích v celé České republice, tedy po dobu maximálně 5 dní od získání dokladů o dočasné ochraně.

Na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje ze dne 21. dubna 2022 bude od 1. května 2022 poskytována přeprava za 0 Kč na linkách Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje (vnější tarifní pásma) všem občanům Ukrajiny, kteří se prokážou jedním z následujících dokladů o dočasné ochraně vydaných Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem (vlepený štítek nebo razítko) za účelem dočasné ochrany (označeno kódem D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vlepeným vízovým štítkem s vízem za účelem dočasné ochrany nebo razítko s vízem za účelem dočasné ochrany (označeno kódem D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Přeprava bude umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Podmínky na území hl. m. Prahy (tarifní pásma P, 0, B) se zatím nemění.

Pro připomenutí, jako doklad na přepravu za 0 Kč na území hl. m. Prahy (kromě vlaků, které se řídí aktuálně platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR) platí následující doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Již vydané „Jízdenky pro hosta“ zůstávají v platnosti do data vyznačeného na jízdence. Tyto jízdenky platí pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a neplatí ve vlacích. Nové „Jízdenky pro hosta“ se již nevydávají.