Nový portál zastávek na webu PID

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 31. 01. 2017

Na konci ledna proběhla aktualizace webových stránek Pražské integrované dopravy. Ta přináší jednak úpravy na základě pozorování a připomínek uživatelů, zahrnuje ale také nově vytvořený portál zastávek, který najdete v nabídce Jízdní řády > Zastávky. Ten nahrazuje původní odjezdové tabule a vyhledávání jízdních řádů podle zastávek.

Stačí zadat název zastávky, nebo vybrat ze seznamu, a na jednom místě nově najdete:

  • Jízdní řády linek, které v zastávce zastavují
  • Aktuální odjezdy, u sledovaných spojů včetně informace o aktuálním zpoždění (*)
  • Mapu s vyznačenými stanovišti („sloupky“)

Poloha spoje na mapě, zpoždění

Nově lze na webu zobrazit předpokládané odjezdy ze zastávky podle aktuálního zpoždění i poslední projetou zastávkou. Blikáním jsou rozlišeny spoje, které se již nacházejí v zastávce. Polohu vozidla je též možné si zobrazit na mapovém podkladu. V případě zrušení spoje například kvůli technické závadě nebo nehodě, se tato informace propisuje též na odjezdovou tabuli.

(*) Do systému sledování vozidel bohužel prozatím není zapojen Dopravní podnik hl. m. Prahy, proto u spojů, které provozuje, jsou informace pouze omezené.

Odjezdová tabule ze zastávky Nové náměstí

Mapa stanovišť

Nově je též možné zobrazit si na mapovém podkladu pozice všech stanovišť (sloupků) dané zastávky, což pomůže v orientaci například na přestupech. Mapu lze přibližovat a oddalovat kolečkem myši, kliknutím na konkrétní stanoviště se zobrazí aktuální odjezdy pouze z tohoto stanoviště. Opačně u každého odjezdu je uvedeno i písmenko stanoviště.

Mapa stanovišť

Další úpravy

V rámci dalších úprav byly například zvýrazněny prioritní události v seznamu výluk a mimořádností, abychom usnadnili orientaci v případě, kdy je nárazově v platnosti větší množství událostí najednou. Bylo též zpřehledněno přepínání mezi daty platnosti v jízdních řádech podle linek.

Další plánovaný vývoj

V dalších měsících se budeme soustředit zejména na další rozvoj portálu jízdních řádů a zastávek, který je nejvyužívanější částí webu Pražské integrované dopravy. Rádi bychom propojili linky a zastávky s dalšími datovými zdroji, jako jsou například výluky a mimořádnosti v provozu, aby byla při vyhledání linky nebo zastávky rovnou vidět i všechna související dopravní omezení. Připravuje se též nová verze tarifní kalkulačky, ve které bude možné si pro zvolené spojení snadno zjistit cenu jízdného a porovnat ji s nabídkou předplacených jízdenek.

I nadále budeme vděční za každou zpětnou vazbu, ať už půjde o hlášení chyb a nedostatků, nebo nápady na vylepšení a nové funkce. Psát nám můžete přes kontaktní formulář (předmět Web), nebo přes Facebook či Twitter.

Webové stránky Pražské integrované dopravy využije každý měsíc kolem 80 tisíc uživatelů, kteří si dohromady zobrazí přibližně 1 – 1,5 milionu stránek.