Nový přívoz P4 Kazín – Černošice od 1. 6. 2017

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 29. 05. 2017

Od 1. 6. 2017 bude do systému Pražské integrované dopravy zapojen první příměstský přívoz. V části trasy již existující lodní linky po řece Berounce mezi pražským Kazínem a černošickými Mokropsy bude zkušebně zavedeno uznávání jízdenek PID. Cestující tak budou moci kombinovat přívoz s vlaky v Černošicích nebo s autobusovou linkou do Lipenců. Přívoz se sezonním provozem spojuje břehy Berounky přímo pod kazínskou skálou a nabízí tak rychlé spojení mezi pravobřežním pražským Kazínem a levobřežními černošickými Mokropsy.

 • Slavnostní otevření další sezóny Přívozu Kazín a první vyplutí pendlu v rámci PID, proběhne 1. 6. 2017 v 9:30 za přítomnosti radního Hlavního města Prahy pro dopravu Petra Dolínka.

Nově integrovaný přívoz P4 bude fungovat každý den cca mezi 9:50 a 19:00 v intervalu 60 minut a nasazena bude bezbariérově přístupná loď s kapacitou 40 cestujících. Jízdní řád naleznete na našem portálu JŘ. Přívoz P4 zajišťuje pouze plavby uvedené v jízdním řádu, které jsou zajištěny mezi výletními plavbami mezi černošickým a mokropeským jezem.

Přístaviště Kazín se nachází přímo severně od kazínské skály a 450 m od zastávky autobusové linky 243 (v provozu v pracovní dny, v Lipencích navazuje na linku 241 ze Smíchovského nádraží).

Přístaviště Černošice, Mokropsy se nachází 600 m od železniční zastávky Černošice-Mokropsy obsluhované linkou S7.

Obě přístaviště jsou zařazena v tarifních pásmech B i 1, tedy přívozem lze cestovat na standardní pražské jízdenky (24, 32 Kč) i na jízdenky platné v 1. vnějším tarifním pásmu. Nejlevnější jízdenka PID stojí 18 Kč. Lze též využít předplatní kupon pro Prahu, nebo pro pásmo 1. Na plavidle je doplňkový prodej jízdenek PID pro jednotlivou jízdu pouze v hodnotách 24/12 a 32/16 Kč (plnocenná/zvýhodněná). Na tomto prvním příměstském přívozu PID však nebudou platit SMS jízdenky.

Na lince P4 lze u obsluhy plavidla zakoupit jednotlivé jízdenky PID:

Cena Tarifní kategorie Pásmová platnost Časová platnost
24 Kč Plnocenná Praha (P,0,B) nebo 3 pásma Praha P,0,B 30 min;  jinak 60 min
12 Kč Zvýhodněná Praha (P,0,B) nebo 3 pásma Praha P,0,B 30 min;  jinak 60 min
32 Kč Plnocenná 4 pásma 90 min
16 Kč Zvýhodněná 4 pásma 90 min

Jízdenky zvýhodněné platí pro děti 6-15 let, seniory 60-70 let a občany v hmotné nouzi (pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu nebo na zvláštní ceny jízdného).

Cestující je povinen označit při nástupu do plavidla jízdenku v označovači. Je na ní vyznačeno pásmo B a 1.

Na lince P4 dále platí:

 • jednotlivé nebo krátkodobé jízdenky PID zakoupené v předprodeji a označené (nebo zakoupené) v jiném dopravním prostředku PID, vyhovují-li svojí časovou a pásmovou platností.
 • časové kupóny PID pro Prahu (pásma P a 0 včetně B) a doplňkové časové kupóny PID pro vnější pásma, platné pro pásmo 1.
 • Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného platné v Praze (děti 6-15 let, senioři 65-70 let)
 • Bezplatné přepravy dle Tarifu PID.

Na lince P4 neplatí:

 • jízdenky PID 15minutové za 12 Kč (včetně zvýhodněných za 6 Kč a zvláštních zlevněných – žákovských za 4 Kč a studentských za 9 Kč).
 • SMS a MOP jízdenky.

Protože obě zastávky na přívozu jsou dvoupásmové (B, 1), posuzuje se počátek pásmové platnosti jízdenky vždy podle toho, co je výhodnější pro cestujícího ve směru jeho jízdy. Pokud si cestující označí jízdenku (B, 1) na přívozu, může na ni dále pokračovat (přestoupit) dalšími prostředky PID:

ve směru ven z Prahy (vnější pásma)

 • na jízdenku za 18 Kč, (30 min, 2 pásma, zvýhodněná za 9 Kč) – do vnějších pásem 1, 2 – přestup na bus Černošice, Vonoklasy, Třebotov, Roblín, Dobřichovice, Mořina, Hlásná Třebáň; přestup na vlak Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebáň;
 • na jízdenku za 24 Kč (60 min, 3 pásma, zvýhodněná za 12 Kč) – do vnějších pásem 1, 2, 3 přestup na vlak až Karlštejn, Srbsko, Liteň;
 • na jízdenku za 32 Kč (90 min, 4 pásma , zvýhodněná za 16 Kč) – do vnějších pásem 1, 2, 3, 4 – až Beroun, Králův Dvůr, Skuhrov pod Brdy;

Zvýhodněné jízdné pro seniory 60-70 let platí pouze na přívozu (je brán, jako by byl v Praze), při přestupu na vlak nebo příměstské linky PID ve vnějších pásmech není sleva poskytována a je třeba mít plnocennou jízdenku.

ve směru do Prahy (B, 0, P)

 • na jízdenku za 18 Kč (30 min, pásma B-1, zvýhodněná za 9 Kč) vlak Mokropsy (1) – Praha-Radotín (B), na kazínském břehu nenavazuje nic v pásmu B;
 • na jízdenku za 24 Kč (zde platnost 30 min – pásma B, 0, P, zvýhodněná za 12 Kč) – bus Lipence, Zbraslav, Smíchov – MHD Praha; vlak Mokropsy (1) – Praha-Smíchov (0), pokud lze stihnout do 30 min;
 • na jízdenku za 32 Kč (90 min, 4 pásma, zvýhodněná za 16 Kč) – cesta do vnitřní Prahy včetně MHD.

Při cestách vlakem přes pásmo 1 (Mokropsy, Černošice) musí mít senioři 60-70 let opět plnocennou jízdenku.

Trasa přívozu P4

Trasa přívozu P4