O organizacích

Za rozvoj PID (Pražské integrované dopravy) jsou zodpovědní dva organizátoři. Jejich vzájemný vztah ukazuje následující schéma.

O jednotlivých organizacích se víc dozvíte v samostatných článcích: