O organizaci IDSK

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), zahájila svoji činnost k 1. dubnu 2017. IDSK má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID). Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

Základní kompetence organizace IDSK jsou:

 • organizováni hromadné dopravy osob včetně ekonomiky dopravy
 • vytváření integrovaného systému přepravy osob
 • zpracování návrhů regionálních tarifních, odbavovacích, informačních a technických systémů hromadné dopravy osob a zprostředkování jejich realizace
 • zajištění a distribuce informačních a propagačních materiálů k provozu veřejné dopravy
 • vzdělávací a osvětová činnost v oblasti dopravních systémů
 • koordinace řízení rozvoje jednotlivých druhů udržitelné dopravy a souvisejících systému a infrastruktury. Sem spadá koordinace v oblasti
 • veřejné dopravy
 • cyklistické dopravy
 • pěší dopravy
 • systémů P+R, B+R a K+R
 • infrastruktury pro volnočasové aktivity