Organizační struktura ROPID

Stav ke dni 1.10.2021

Vedení organizace (VO)

Ing. et Ing. Petr Tomčík (ředitel ROPID)

Ing. Václav Haas (náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink)

Ing. Miroslava Staňková (náměstkyně ředitele pro ekonomiku; statutární zástupkyně)

Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing)

Ing. Radim Vysloužil (náměstek ředitele pro techniku)

Veronika Rapánová (sekretariát ředitele)

Bc. Eliška Žáková (sekretariát ředitele)

Odbor ekonomiky (OEK)

Ing. Yveta Matfiaková (vedoucí odboru)

Oddělení ekonomiky dopravy

Jiří Šimůnek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucí odboru; rozpočtář)

Ing. Ľubica Čižmárová (rozpočtářka)

Ing. Jitka Jínová (rozpočtářka)

Lenka Rešková (rozpočtářka)

Mgr. Monika Sedmerová (referentka rozpočtu a financí)

Ing. Simona Votrubová (rozpočtářka)

Oddělení vnitřní správy

Blanka Francová (vedoucí oddělení; rozpočtářka)

Miroslava Dráždilová (personalistka)

Dana Hejnová (rozpočtářka)

Věra Priclová (účetní)

Odbor kvality služby (OKS)

Petr Ježdík (vedoucí odboru)

Oddělení kontrola PID

Ing. Pavel Šenkyřík (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; manažer kvality)

Ing.Lukáš Coufal (manažer kvality)

Lukáš Doubek (manažer kvality)

Mgr. Petr Kuna (manažer kvality)

Adam Morávek (manažer kvality)

Jindřich Stuna, DiS. (manažer kvality)

Bc. Marek Zima (manažer kvality)

Oddělení průzkumy PID

Ing. Jan Starec (vedoucí oddělení; manažer kvality)

Michal Petrů (manažer kvality)

Odbor marketingu (OMA)

Ing. Filip Drápal (vedoucí odboru)

Oddělení propagace

Ing. Pavel Macků (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; propagační referent)

Jozef Brnčo (informační centrum, zákaznické centrum)

Ing. arch. František Brynda (grafik)

Michaela Hejnová, DiS. (informační centrum)

Tomáš Nedvídek (propagační referent)

Martin Pavlů (propagační referent)

Petr Seman (informační centrum, zákaznické centrum)

Ing. Ivo Šíma (informační centrum, zákaznické centrum)

Oddělení komunikace

Michal Baborský (vedoucí oddělení; zákaznické centrum)

Tomáš Červený (zákaznické centrum, informační dispečer)

Blanka Kučerová (zákaznické centrum, informační dispečerka)

Anna Murková (zákaznické centrum, informační dispečerka)

Sandra Sedlecká (zákaznické centrum)

Jan Tošovský (zákaznické centrum)

Odbor městské dopravy (OMD)

Ing. Martin Fafejta (vedoucí odboru)

Oddělení projektování městské dopravy

Ing. Petr Chmela (vedoucí oddělení; dopravní referent)

Ing. Jan Marek (dopravní referent)

Ing. Jindřich Novák (dopravní referent)

Ing. Michal Plášil (dopravní referent)

Ing. Jiří Štěpán (dopravní referent)

Oddělení koncepce městské dopravy

Ing. Ivo Novotný (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; dopravní referent)

Ing. Věra Borecká (projektantka informačních a komunikačních technologií)

Ing. Blanka Brožová (dopravní referentka)

Ing. Klára Cieslová (dopravní referentka)

Ing. Jakub Kliment (dopravní referent)

Tomáš Prousek (dopravní referent)

Odbor příměstské dopravy (OPD)

Ing. Jiří Vyčítal (vedoucí odboru)

Oddělení projektování příměstské dopravy

Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; dopravní referent))

Ing. Martin Albert (dopravní referent)

Karel Bakeš (dopravní referent)

Vegard Ďurica (dopravní referent)

Michal Hofhansl (dopravní referent)

Václav Šarbach (dopravní referent)

Oddělení koncepce a infrastruktury

Ing. Miroslav Valenta (vedoucí oddělení; dopravní referent – železnice)

Martin Brzický (dopravní referent)

Ing. Vítězslav Vacula (dopravní referent – železnice)

Odbor dispečerské činnosti (ODČ)

Ing. Oldřich Kadavý (vedoucí odboru)

Oddělení koordinačního dispečinku PID

Pravoslav Krabec (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; dispečer)

Tomáš Bárta (dispečer)

Josef Daniel (dispečer)

Mgr. Michal Drážný (dispečer)

Renáta Humplíková (dispečerka)

Pavel Hypš (dispečer)

Karel Kozák (dispečer)

Ing. Martin Laitl (dispečer)

Miroslav Němec, DiS. (dispečer)

Ing. Karolína Pecinová (dispečerka)

Richard Piroutek (dispečer)

Jakub Platil (dispečer)

Tomáš Posavád (dispečer)

Mgr. Jana Ptáčková (dispečerka)

Mgr. Ing. Lukáš Richter (dispečer)

Jakub Šimsa (dispečer)

Milan Šnobl (dispečer)

Oddělení dispečinku dopravy OOSPO (Bezba doprava)

Daniel Srb (vedoucí oddělení, manažer projektu Bezba doprava)

Jana Bártová (dispečerka)

Jiří Fuksa (hlavní dispečer)

Sarah Hoťková (dispečerka)

Jozef Iĺov (dispečer)

Bc. Lukáš Kubálek (technický manažer)

Vojtěch Myška (dispečer)

Mgr. Veronika Vondřičková (dispečerka)

Odbor technického rozvoje a projektů (OTP)

RNDr. Zbyněk Jiráček (vedoucí odboru)

Oddělení technického rozvoje

Ing. Tomáš Vršitý (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Petr Čuchal (analytik informačních a komunikačních technologií)

Ing. Lukáš Hrdina (analytik informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Štursa (projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Luděk Švehla (správce informačních a komunikačních technologií)

Jakub Váňa (analytik informačních a komunikačních technologií)

Oddělení koncepce, projektů a projektového řízení

Ing. Marek Vetýška (vedoucí oddělení; koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Michaela Černá (koordinátorka strategických a koncepčních projektů PID)

Mgr. Kryštof Pejřil (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Zuzana Šašková (analytička informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Šperk (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Odbor zastávkové péče (OZP)

Ing. Ondřej Kotrc (vedoucí odboru)

Oddělení provozního zajištění zastávek

Miloš Jelínek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; zastávková služba)

Petr Chottous, DiS. (zastávková služba)

Ivan Kižbej (zastávková služba)

Martin Kříž (zastávková služba)

Jaroslav Papoušek (zastávková služba)

Jaromír Vrančík (zastávková služba)

Oddělení informačního zajištění zastávek

t.č. neobsazeno (vedoucí oddělení; referent zastávkové služby)

Tomáš Autrata (referent zastávkové služby)

Ing. Viera Plitková (referentka zastávkové služby)

Martin Roub (referent zastávkové služby)