Organizační struktura ROPID

Stav ke dni 1.5.2020

Vedení organizace (VO)

Ing. et Ing. Petr Tomčík (ředitel ROPID)

Ing. Václav Haas (náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink)

Ing. Miroslava Staňková  (náměstkyně ředitele pro ekonomiku, statutární zástupce)

Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing)

Ing. Radim Vysloužil (náměstek ředitele pro techniku)

Ing. Eliška Drnková (sekretariát ředitele)

Eliška Žáková, DiS. (sekretariát ředitele)

Odbor ekonomiky (OEK)

Ing. Yveta Matfiaková (vedoucí odboru)

Oddělení ekonomiky dopravy

Jiří Šimůnek (vedoucí oddělení; zástupce vedoucí odboru; rozpočtář)

Ing. Ľubica Čižmárová (rozpočtářka)

Ing. Jitka Jínová (rozpočtářka)

Lenka Rešková (rozpočtářka)

Ing. Simona Votrubová (rozpočtářka)

Oddělení vnitřní správy

Blanka Francová (vedoucí oddělení, rozpočtářka)

Miroslava Dráždilová (personalistka)

Dana Hejnová (rozpočtářka)

Věra Priclová (účetní)

Odbor kvality služby (OKS)

Petr Ježdík (vedoucí odboru)

Oddělení kontrola PID

Ing. Pavel Šenkyřík (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru; manažer kvality)

Ing.Lukáš Coufal (manažer kvality)

Lukáš Doubek (manažer kvality)

Mgr. Petr Kuna (manažer kvality)

Adam Morávek (manažer kvality)

Jindřich Stuna, DiS. (manažer kvality)

Bc. Marek Zima (manažer kvality)

Oddělení průzkumy PID

Ing. Jan Starec (vedoucí oddělení, manažer kvality)

Michal Petrů (manažer kvality)

Odbor marketingu (OMA)

Ing. Filip Drápal (vedoucí odboru)

Oddělení propagace

Ing. Pavel Macků (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru; propagační referent)

Jozef Brnčo (informační centrum)

Ing. arch. František Brynda (grafik)

Michaela Hejnová, DiS. (informační centrum)

Tomáš Nedvídek (propagační referent)

Martin Pavlů (propagační referent)

Petr Seman (informační centrum)

Ing. Ivo Šíma (informační centrum, zákaznické centrum)

Oddělení komunikace

Michal Baborský (vedoucí oddělení; zákaznické centrum)

Tomáš Červený (zákaznické centrum, informační dispečer)

Jakub Fiala (zákaznické centrum, informační dispečer)

Blanka Kučerová (zákaznické centrum, informační dispečer)

Bc. Vojtěch Kužel (zákaznické centrum)

Sandra Sedlecká (zákaznické centrum)

Daniel Srb (informační dispečer, informační centrum)

Jan Tošovský (zákaznické centrum)

Odbor městské dopravy (OMD)

Ing. Martin Fafejta (vedoucí odboru)

Oddělení projektování městské dopravy

Ing. Petr Chmela (vedoucí oddělení, dopravní referent)

Ing. Jan Marek (dopravní referent)

Ing. Jindřich Novák (dopravní referent)

Ing. Michal Plášil (dopravní referent)

Ing. Jiří Štěpán (dopravní referent)

Oddělení koncepce městské dopravy

Ing. Ivo Novotný (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru, dopravní referent)

Ing. Věra Borecká (projektantka informačních a komunikačních technologií)

Ing. Blanka Brožová (dopravní referentka)

Bc. Klára Cieslová (dopravní referentka)

Ing. Jakub Kliment (dopravní referent)

Tomáš Prousek (dopravní referent)

Odbor příměstské dopravy (OPD)

Ing. Jiří Vyčítal (vedoucí odboru)

Oddělení projektování příměstské dopravy

Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru, dopravní referent))

Karel Bakeš (dopravní referent)

Vegard Ďurica (dopravní referent)

Michal Hofhansl (dopravní referent)

Václav Šarbach (dopravní referent)

Oddělení koncepce a infrastruktury

Ing. Miroslav Valenta (vedoucí oddělení; dopravní referent – železnice)

Martin Brzický (dopravní referent)

Mgr. Michal Plaza (dopravní referent)

Ing. Vítězslav Vacula (dopravní referent – železnice)

Odbor dispečerské činnosti (ODČ)

Ing. Oldřich Kadavý (vedoucí odboru)

Oddělení koordinačního dispečinku PID

Pravoslav Krabec (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru)

Tomáš Bárta (dispečer)

Josef Daniel (dispečer)

Mgr. Michal Drážný (dispečer)

Pavel Hypš (dispečer)

Karel Kozák (dispečer)

Ing. Martin Laitl (dispečer)

Miroslav Němec, DiS. (dispečer)

Bc. Karolína Pecinová (dispečer)

Richard Piroutek (dispečer)

Jakub Platil (dispečer)

Tomáš Posavád (dispečer)

Mgr. Jana Ptáčková (dispečer)

Mgr. Ing. Lukáš Richter (dopravní referent)

Jakub Šimsa (dispečer)

Milan Šnobl (dispečer)

Oddělení dispečinku dopravy OOSPO

tč. neobsazeno (od III. čtvrtletí 2020)

Odbor technického rozvoje a projektů (OTP)

RNDr. Zbyněk Jiráček (vedoucí odboru)

Oddělení technického rozvoje

Ing. Tomáš Vršitý (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Petr Čuchal (analytik informačních a komunikačních technologií)

Ing. Lukáš Hrdina (analytik informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Štursa (projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Luděk Švehla (správce informačních a komunikačních technologií)

Oddělení koncepce, projektů a projektového řízení

Ing. Marek Vetyška (vedoucí oddělení; specialista strategických a koncepčních projektů PID)

Mgr. Kryštof Pejřil (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Zuzana Šašková (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Bc. Michal Šperk (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Odbor zastávkové péče (OZP)

Ing. Ondřej Kotrc (vedoucí odboru)

Oddělení provozního zajištění zastávek

Miloš Jelínek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; zastávková služba)

Petr Chottous, DiS. (zastávková služba)

Ivan Kižbej (zastávková služba)

Jaroslav Papoušek (zastávková služba)

Jaromír Vrančík (zastávková služba)

Oddělení informačního zajištění zastávek

Ing. Irena Jiránková (vedoucí oddělení; referent zastávkové služby)

Tomáš Autrata (referent zastávkové služby)

Bc. Jakub Sobotka (referent zastávkové služby)

Ondřej Valenta (referent zastávkové služby)