Organizační struktura ROPID

Stav ke dni 1.3.2023

Vedení organizace (VO)

Ing. et Ing. Petr Tomčík (ředitel ROPID)

Ing. Václav Haas (náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink)

Ing. Miroslava Staňková (náměstkyně ředitele pro ekonomiku; statutární zástupkyně)

Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing)

Ing. Radim Vysloužil (náměstek ředitele pro techniku)

Veronika Rapánová (sekretariát ředitele)

Bc. Eliška Tichá (sekretariát ředitele)

Odbor ekonomiky (OEK)

Ing. Yveta Matfiaková (vedoucí odboru)

Oddělení ekonomiky dopravy

Jiří Šimůnek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucí odboru; rozpočtář)

Ing. Ľubica Čižmárová (rozpočtářka)

Ing. Jitka Jínová (rozpočtářka)

Lenka Rešková (rozpočtářka)

Mgr. Monika Sedmerová (referentka rozpočtu a financí)

Ing. Simona Votrubová (rozpočtářka)

Oddělení vnitřní správy

Blanka Francová (vedoucí oddělení; rozpočtářka)

Miroslava Dráždilová (personalistka)

Dana Hejnová (rozpočtářka)

Věra Priclová (účetní)

Vilemína Vlachová (rozpočtářka)

Odbor kvality služby (OKS)

Petr Ježdík (vedoucí odboru)

Oddělení kontrola PID

Ing. Pavel Šenkyřík (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; manažer kvality)

Ing. Lukáš Coufal (manažer kvality)

Mgr. Petr Kuna (manažer kvality)

Adam Morávek (manažer kvality)

Antonín Stejskal (manažer kvality)

Jindřich Stuna, DiS. (manažer kvality)

Bc. Marek Zima (manažer kvality)

Oddělení průzkumy PID

Ing. Jan Starec (vedoucí oddělení; manažer kvality)

Michal Petrů (manažer kvality)

Odbor marketingu (OMA)

Ing. Filip Drápal (vedoucí odboru, tiskový mluvčí)

Oddělení propagace

Ing. Pavel Macků (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; grafik a propagační referent)

Jozef Brnčo (informační centrum, zákaznické centrum)

Ing. arch. František Brynda (grafik)

Sandra Gerlichová (informační centrum)

Michaela Hejnová, DiS. (informační centrum)

Martin Chlup (grafik)

Tomáš Nedvídek (propagační referent)

Martin Pavlů (grafik)

Petr Seman (informační centrum)

Ing. Ivo Šíma (informační centrum)

Oddělení komunikace

Michal Baborský (vedoucí oddělení; zákaznické centrum)

Tomáš Červený (zákaznické centrum, informační dispečer)

Anna Krbečková (zákaznické centrum, informační dispečerka)

Blanka Kučerová (zákaznické centrum, informační dispečerka)

Sandra Sedlecká (zákaznické centrum)

Jan Tošovský (zákaznické centrum)

Odbor městské dopravy (OMD)

Ing. Martin Fafejta (vedoucí odboru)

Oddělení projektování městské dopravy

Ing. Petr Chmela (vedoucí oddělení; dopravní referent)

Ing. Jan Marek (dopravní referent)

Ing. Jindřich Novák (dopravní referent)

Ing. Michal Plášil (dopravní referent)

Ing. Jiří Štěpán (dopravní referent)

Oddělení koncepce městské dopravy

Tomáš Prousek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; dopravní referent)

Bc. Tomáš Bartoš (dopravní referent)

Ing. Věra Borecká (projektantka informačních a komunikačních technologií)

Ing. Klára Cieslová (dopravní referentka)

Mgr. Kryštof Pejřil (projektant)

Odbor příměstské dopravy (OPD)

Ing. Jiří Vyčítal (vedoucí odboru)

Oddělení projektování příměstské dopravy

Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; dopravní referent))

Karel Bakeš (dopravní referent)

Vegard Ďurica (dopravní referent)

Michal Hofhansl (dopravní referent)

Václav Šarbach (dopravní referent)

Oddělení koncepce a infrastruktury

Ing. Miroslav Valenta (vedoucí oddělení; dopravní referent – železnice)

Ing. Martin Albert (dopravní referent)

Martin Brzický (dopravní referent)

Jan Roženský (dopravní referent – železnice)

Odbor dispečerské činnosti (ODČ)

Ing. Oldřich Kadavý (vedoucí odboru)

Oddělení koordinačního dispečinku PID

Pravoslav Krabec (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; dispečer)

Tomáš Bárta (dispečer)

Josef Daniel (dispečer)

Mgr. Michal Drážný (dispečer)

Renáta Humplíková (dispečerka)

Pavel Hypš (dispečer)

Karel Kozák (dispečer)

Ing. Martin Laitl (dispečer)

Miroslav Němec, DiS. (dispečer)

Ing. Karolína Pecinová (dispečerka)

Richard Piroutek (dispečer)

Tomáš Posavád (dispečer)

Mgr. Ing. Lukáš Richter (dispečer)

Jakub Šimsa (dispečer)

Milan Šnobl (dispečer)

Jiří Vařečka (dispečer)

Agnieszka Źurawska (dispečerka)

Oddělení Bezba dopravy

Daniel Srb (vedoucí oddělení, manažer projektu Bezba doprava)

Petra Drábková (dispečerka)

Ing. Lukáš Fraj (dispečer)

Jiří Fuksa (hlavní dispečer a správce pravidelných jízd)

Sára Hanousková (dispečerka)

Bc. Lukáš Kubálek (technický manažer)

Vojtěch Myška (dispečer)

Jaroslav Novotný (dispečer)

Mgr. Jana Ptáčková (dispečerka)

Odbor technického rozvoje a projektů (OTP)

RNDr. Zbyněk Jiráček (vedoucí odboru)

Oddělení technického rozvoje

Ing. Tomáš Vršitý (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Petr Čuchal (analytik informačních a komunikačních technologií)

Ing. Lukáš Hrdina (analytik informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Štursa (projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Luděk Švehla (správce informačních a komunikačních technologií)

Jakub Váňa (analytik informačních a komunikačních technologií)

Oddělení koncepce, projektů a projektového řízení

Ing. Marek Vetýška (vedoucí oddělení; koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Michaela Černá (koordinátorka strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Adam Eichler (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Zuzana Šašková (analytička informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Šperk (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Odbor zastávkové péče (OZP)

Ing. Ondřej Kotrc (vedoucí odboru)

Oddělení provozního zajištění zastávek

Miloš Jelínek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; zastávková služba)

Petr Chottous, DiS. (zastávková služba)

Ivan Kižbej (zastávková služba)

Martin Kříž (zastávková služba)

Jaroslav Papoušek (zastávková služba)

Jaromír Vrančík (zastávková služba)

Oddělení informačního zajištění zastávek

Mgr. Pavel Tůma (vedoucí oddělení; referent zastávkové služby)

Tomáš Autrata (referent zastávkové služby)

Dana Klossová (referentka zastávkové služby)

Ing. Viera Plitková (referentka zastávkové služby)

David Pišan (referent zastávkové služby)

Martin Roub (referent zastávkové služby)