Organizační struktura ROPID

Stav ke dni 1.9.2019

Vedení organizace (VO)

Ing. et Ing. Petr Tomčík (ředitel ROPID)

Ing. Václav Haas (náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink)

Ing. Miroslava Staňková  (náměstkyně ředitele pro ekonomiku, statutární zástupce)

Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing)

Ing. Radim Vysloužil (náměstek ředitele pro techniku)

Ing. Eliška Drnková (sekretariát ředitele)

Bc. Alena Kalabusová (sekretariát ředitele)

Odbor ekonomiky (OEK)

Ing. Yveta Matfiaková (vedoucí odboru)

Oddělení ekonomiky dopravy

Jiří Šimůnek (vedoucí oddělení; zástupce vedoucí odboru; rozpočtář)

Ing. Ľubica Čižmárová (rozpočtářka)

Ing. Jitka Jínová (rozpočtářka)

Mgr. Monika Váchalová (rozpočtářka)

Ing. Simona Votrubová (rozpočtářka)

Oddělení vnitřní správy

Blanka Francová (vedoucí oddělení, rozpočtářka)

Miroslava Dráždilová (personalistka)

Dana Hejnová (rozpočtářka)

Věra Priclová (účetní)

Odbor kvality služby (OKS)

Petr Ježdík (vedoucí odboru)

Oddělení kontrola PID

Ing. Pavel Šenkyřík (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru; manažer kvality)

Ing.Lukáš Coufal (manažer kvality)

Lukáš Doubek (manažer kvality)

Mgr. Petr Kuna (manažer kvality)

Adam Morávek (manažer kvality)

Jindřich Stuna, DiS. (manažer kvality)

Bc. Marek Zima (manažer kvality)

Oddělení průzkumy PID

Ing. Jan Starec (vedoucí oddělení, manažer kvality)

Helena Prokopová (manažer kvality)

Odbor marketingu (OMA)

Ing. Filip Drápal (vedoucí odboru)

Oddělení propagace

Ing. Pavel Macků (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru; propagační referent)

Ing. arch. František Brynda (grafik)

Michaela Hejnová, DiS. (informační centrum)

Tomáš Nedvídek (propagační referent)

Filip Pískač (informační centrum, zákaznické centrum, informační dispečer)

Petr Seman (informační centrum)

Ing. Ivo Šíma (informační centrum, zákaznické centrum)

Oddělení komunikace

Michal Baborský (vedoucí oddělení; zákaznické centrum)

Tomáš Červený (zákaznické centrum, informační dispečer)

Andrea Karlíková, DiS (zákaznické centrum, informační dispečer)

Bc. Vojtěch Kužel (zákaznické centrum)

Daniel Srb (informační dispečer, zákaznické centrum)

Jakub Šimsa (zákaznické centrum, informační dispečer)

Jan Tošovský (zákaznické centrum)

Odbor městské dopravy (OMD)

Ing. Martin Fafejta (vedoucí odboru)

Oddělení projektování městské dopravy

Ing. Petr Chmela (vedoucí oddělení, dopravní referent)

Ing. Jan Marek (dopravní referent)

Ing. Jindřich Novák (dopravní referent)

Ing. Michal Plášil (dopravní referent)

Ing. Jiří Štěpán (dopravní referent)

Oddělení koncepce městské dopravy

Ing. Ivo Novotný (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru, dopravní referent)

Ing. Věra Borecká (projektantka informačních a komunikačních technologií)

Ing. Blanka Brožová (dopravní referentka)

Klára Cieslová (dopravní referentka)

Ing. Jakub Kliment (dopravní referent)

Tomáš Prousek (dopravní referent)

Odbor příměstské dopravy (OPD)

Ing. Jiří Vyčítal (vedoucí odboru)

Oddělení projektování příměstské dopravy

Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru, dopravní referent))

Karel Bakeš (dopravní referent)

Vegard Ďurica (dopravní referent)

Michal Hofhansl (dopravní referent)

Václav Šarbach (dopravní referent)

Oddělení koncepce a infrastruktury

Ing. Miroslav Valenta (vedoucí oddělení; dopravní referent – železnice)

Martin Brzický (dopravní referent)

Mgr. Michal Plaza (dopravní referent)

Ing. Vítězslav Vacula (dopravní referent – železnice)

Odbor dispečerské činnosti (ODČ)

Ing. Oldřich Kadavý (vedoucí odboru)

Oddělení koordinačního dispečinku PID

Pravoslav Krabec (vedoucí oddělení; dispečer)

Ing. Martin Laitl (dispečer)

Richard Piroutek (dispečer)

Tomáš Posavád (dispečer)

Oddělení dispečinku dopravy OOSPO

tč. neobsazeno (od dubna 2020)

Odbor technického rozvoje a projektů (OTP)

RNDr. Zbyněk Jiráček (vedoucí odboru)

Oddělení technického rozvoje

Ing. Jan Šimůnek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru; systémový inženýr)

Ing. Aleš Bitter (analytik informačních a komunikačních technologií)

Ing. Petr Čuchal (analytik informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Štursa (projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Luděk Švehla (správce informačních a komunikačních technologií)

Ing. Tomáš Vršitý (projektant informačních a komunikačních technologií)

Oddělení koncepce, projektů a projektového řízení

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (vedoucí oddělení; specialista strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Šárka Kadlecová (specialista strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Čeněk Maléř (specialista strategických a koncepčních projektů PID)

Mgr. Kryštof Pejřil (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Bc. Zuzana Šašková (pracovnice GIS)

Odbor zastávkové péče (OZP)

Ing. Ondřej Kotrc (vedoucí odboru)

Oddělení provozního zajištění zastávek

Miloš Jelínek (vedoucí oddělení; zastávková služba)

Petr Chottous, DiS. (zastávková služba)

Karel Kozák (zastávková služba)

Jaromír Vrančík (zastávková služba)

Oddělení informačního zajištění zastávek

Ing. Irena Jiránková (vedoucí oddělení; referent zastávkové služby)

Tomáš Autrata (referent zastávkové služby)

Bc. Jakub Sobotka (referent zastávkové služby)

Ondřej Valenta (referent zastávkové služby)