Organizační struktura ROPID

Stav ke dni 1.3.2019

Vedení organizace

Ing. et Ing. Petr Tomčík (ředitel ROPID)

Mgr. Petr Pšenička (náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a technický rozvoj)

Ing. Miroslava Staňková  (náměstkyně ředitele pro ekonomiku, statutární zástupce)

Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing)

Ing. Eliška Drnková (sekretariát ředitele)

Bc. Alena Kalabusová (sekretariát ředitele)

Odbor ekonomiky (OEK)

Ing. Yveta Matfiaková (vedoucí odboru)

Oddělení ekonomiky dopravy

Jiří Šimůnek (vedoucí oddělení; zástupce vedoucí odboru; rozpočtář)

Bc. Barbora Berečková (rozpočtářka)

Ing. Ľubica Čižmárová (rozpočtářka)

Mgr. Monika Váchalová (rozpočtářka)

Ing. Simona Votrubová (rozpočtářka)

Oddělení vnitřní správy

Blanka Francová (vedoucí oddělení, rozpočtářka)

Miroslava Dráždilová (personalistka)

Dana Hejnová (rozpočtářka)

Věra Priclová (účetní)

Odbor kvality služby (OKS)

Petr Ježdík (vedoucí odboru)

Oddělení kontrola PID

Ing. Pavel Šenkyřík (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru)

Lukáš Doubek (manažer kvality)

Mgr. Petr Kuna (manažer kvality)

Adam Morávek (manažer kvality)

Jindřich Stuna, DiS. (manažer kvality)

Bc. Marek Zima (manažer kvality)

Oddělení koordinační dispečink PID

Ing. Oldřich Kadavý (vedoucí oddělení)

Pravoslav Krabec (dispečer)

Ing. Martin Laitl (dispečer)

Richard Piroutek (dispečer)

Tomáš Posavád (dispečer)

Ing. Zuzana Rainová (dispečerka)

Oddělení průzkumy PID

Ing. Jan Starec (vedoucí oddělení, manažer kvality)

Helena Prokopová (přepravní průzkumy)

Odbor marketingu (OMA)

Ing. Filip Drápal (vedoucí odboru)

Oddělení propagace

Ing. Pavel Macků (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru; propagační referent)

Ing. arch. František Brynda (propagační referent)

Jan Freitag, DiS. (informační centrum, informační dispečer)

Michaela Hejnová, DiS. (informační centrum)

Tomáš Nedvídek (propagační referent)

Ing. Ivo Šíma (informační centrum, zákaznické centrum)

Oddělení komunikace

Mgr. Zbyněk Jiráček (vedoucí oddělení, projektant informačních a komunikačních systémů)

Vojtěch Kužel (zákaznické centrum)

Daniel Srb (informační dispečer, zákaznické centrum)

Jan Tošovský (zákaznické centrum)

Oddělení zastávkové služby

Miloš Jelínek (vedoucí oddělení)

Tomáš Autrata (zastávková služba – referent)

Petr Chottous, DiS. (zastávková služba)

Karel Kozák (zastávková služba)

Jaromír Vrančík (zastávková služba – referent)

Odbor městské dopravy (OMD)

Ing. Martin Fafejta (vedoucí odboru)

Oddělení koncepce městské dopravy

Ing. Ivo Novotný (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru)

Ing. Věra Borecká (projektantka informačních a komunikačních technologií)

Ing. Blanka Brožová (dopravní referentka)

Ing. Jakub Kliment (dopravní referent)

Ing. Ondřej Kotrc (dopravní referent)

Tomáš Prousek (dopravní referent)

Oddělení projektování městské dopravy

Ing. Petr Chmela (vedoucí oddělení)

Ing. Jan Marek (dopravní referent)

Ing. Jiří Štěpán (dopravní referent)

Odbor příměstské dopravy (OPD)

Ing. Jiří Vyčítal (vedoucí odboru)

Oddělení koncepce příměstské dopravy

Ing. Václav Haas (vedoucí oddělení; dopravní referent – železnice)

Martin Brzický (dopravní referent)

Ing. Miroslav Valenta (dopravní referent – železnice)

Oddělení projektování příměstské dopravy

Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení; zástupce vedoucího odboru)

Karel Bakeš (dopravní referent)

Vegard Ďurica (dopravní referent)

Michal Hofhansl (dopravní referent)

Václav Šarbach (dopravní referent)

Odbor technického rozvoje a projektů (OTP)

Ing. Radim Vysloužil (vedoucí odboru)

Oddělení technického rozvoje

Ing. Jan Šimůnek (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru)

Ing. Aleš Bitter (analytik informačních a komunikačních technologií)

Ing. Petr Čuchal (analytik informačních a komunikačních technologií)

Bc. Michal Štursa (projektant informačních a komunikačních technologií)

Ing. Luděk Švehla (správce informačních a komunikačních technologií)

Ing. Tomáš Vršitý (správce odbavovacího a informačního systému)

Oddělení koncepce, projektů a projektového řízení

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (vedoucí oddělení)

Ing. Šárka Krejčová (pracovník veřejných zakázek)

Bc. Václav Lauda (specialista strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Čeněk Maléř (specialista strategických a koncepčních projektů PID)

Mgr. Kryštof Pejřil (koordinátor strategických a koncepčních projektů PID)

Ing. Zuzana Šašková (pracovník GIS)