Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029

Rada HMP vzala dne 9. 10. 2018 na vědomí přípravu dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“. Celé znění materiálu, který bude v následujícím roce představen novým zástupcům městských částí, dopracován a nakonec finálně schválen novým vedením města, najdete na tomto odkazu

Neexistence podrobnějšího plánu rozvoje sítě PID pro další období byla Praze dlouhodobě vytýkána. Bez jeho existence se složitě plánuje vývoj rozpočtu PID na další roky, dopravci mohou hůře připravovat obnovu vozového parku a projektantům se složitěji navrhuje budoucí infrastruktura PID. Dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“ proto zachycuje předpokládaný vývoj linkového vedení PID na území hl. m. Prahy v následujících deseti letech. Tento vývoj je zpracován v kontextu realizací nových projektů na síti kolejové dopravy, v souvislosti s další komerční a bytovou zástavbou v jednotlivých lokalitách Prahy, s předpokládaným růstem přepravní poptávky a v řadě míst reaguje i na výhledové požadavky městských částí.

Základním cílem dokumentu je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v okolí svého bydliště očekávat po dokončení nové linky D metra, nových tramvajových tratí (dle usnesení RHMP č. 2186 ze dne 5. 9. 2017 „Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030“), po modernizaci železničních tratí a vzniku nových železničních stanic a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků.

Dokument si dále klade za cíl popsat, jaký objem hromadné dopravy bude na nových úsecích možné očekávat. To pomůže nejen při přípravě výhledových rozpočtů PID, ale poslouží i dopravcům jako vodítko pro přípravu strategie obnovy vozového parku tramvají a autobusů, zatímco zpracovatelům projektových dokumentací umožní vhodně umisťovat a dimenzovat nové přestupní body, zastávky, obratiště, sociální zařízení pro řidiče, případně použít data z dokumentu pro výpočet hlukové zátěže a být podkladem pro dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Aby bylo možné co nejpřesněji spočítat výhledové provozní náklady i počty vozidel, které bude nutné nasadit pro zajištění obsluhy nových projektů, snaží se dokument v maximální míře vycházet ze současné podoby linkového vedení. Takový přístup současně maximálně zjednodušuje orientaci široké veřejnosti. Konkrétní čísla linek, na rozdíl od parametrů provozu na určitých úsecích, však nejsou dogmatem, které by bylo nutné při finální realizaci projektů zcela bezvýhradně dodržovat.

Cílem zveřejnění dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“ již daleko před okamžikem, kdy budou v něm obsažené změny připraveny k realizaci, je předejít situacím, kdy si Pražané stěžují na to, že jsou před nimi připravované změny v síti PID tajeny a dozvídají se o nich pozdě. Proto je důležité, aby výhledové návrhy byly veřejně dostupné už nyní a všechny provozní, technické a další souvislosti bylo možné podrobně probrat v rámci dlouhodobější komunikace s jednotlivými městskými částmi.

 

Celý dokument ke stažení

Část A – současná infrastruktura

Část B – nová infrastruktura

Část C – mapové přílohy

Jednotlivé projekty

A. Současná infrastruktura

Název projektu Mapy
A.01 Zkrácení intervalů na linkách metra
A.02 Úpravy nočních linek
A.03 Praha 1
A.04 Praha 2 a 3 [mapa]
A.05 Praha 4
A.06 Praha 5 [mapa]
A.07 Praha 6 a 17
A.08 Praha 7 a 8 [mapa]
A.09 Praha 9, 18 a 19 [mapa]
A.10 Praha 10 [mapa]
A.11 Praha 13 [mapa]
A.12 Praha 16 [mapa]
A.13 Východní část Prahy [mapa]
A.14 Nový Smíchov / Smíchov City [mapa]
A.15 Zkrácení intervalů na autobusových linkách v dopoledním sedle
A.16 Náhrada nedělních grafikonů sobotními
A.17 Nové kategorie vozidel autobusů na linkách PID
A.18 Výběrová řízení – dopravci na vybraných linkách PID
A.01-A.18 – Všechna dopravní opatření na současné infrastruktuře dohromady

B. Nová infrastruktura

Název Mapy
B.01-B.19 Úvod k novým infrastrukturním projektům
B.01 TT Levského – Libuš, Autobusové obratiště Šabatka [mapa]
B.02 Tramvajová smyčka Depo Hostivař [mapa]
B.03 TT Divoká Šárka – Dědina [mapa]
B.04 TT Sídliště Barrandov – Slivenec, Železniční trať Smíchov – Radotín [mapa]
B.05 Tramvajová smyčka Zahradní město, Železniční trať Vršovice – Hostivař [mapa]
B.06 TT Teplárna Michle – Spořilov [mapa]
B.07 TT Malovanka – Stadion Strahov [mapa]
B.08 TT Nádraží Podbaba – Suchdol [mapa] [B.07+B.08]
B.09 TT Vinohradské hřbitovy – Sídliště Malešice [mapa] [B.09+B.10]
B.10 TT Pražského povstání – Prankrác / Budějovická [mapa] [B.10+B.09]
B.11 Tramvajová smyčka Trojská [mapa]
B.12 Dvorecký most [mapa]
B.13 Metro D, Tramvajová smyčka Libuš [mapa]
B.14 Železniční trať Masarykovo nádraží – Ruzyně – Letiště / Kladno [mapa]
B.15 TT Dědina – Padesátník [mapa]
B.16 TT před Hlavním nádražím [mapa]
B.17 TT Kobylisy – Odra / Dunajecká – Sídliště Bohnice [mapa]
B.18 TT Vozovna Kobylisy – Zdiby [mapa]
B.19 Expresní autobusové linky po Městském okruhu [mapa]
A.01-A.18, B.01-B.19 Všechna dopravní opatření dohromady 2029 [tramvaje]
B.20 TT Vypich – Motol, TT Dvorce – Pankrác – Michle, TT Jižní Město, TT Štěrboholy
B.21 – Rozvoj železniční dopravy na území Prahy [mapa]
B.22 Strategie snižování emisí autobusů
B.23 Názvy stanic a zastávek