Od 20. dubna 2020 bude obnoven nástup předními dveřmi v příměstských autobusech PID

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 17. 04. 2020

Krizový štáb hl. m. Prahy se dnes seznámil s aktuálními informacemi od Hygienické stanice hlavního města Prahy, složek IZS a z oblasti dopravy. U příměstských autobusů členové štábu souhlasili s návratem nástupu cestujících předními dveřmi a s odbavováním u řidiče. Štáb vzal na vědomí informaci o ochranných pomůckách vydaných prostřednictvím Správy služeb hl. m. Prahy.

Obnovení nástupu cestujících předními dveřmi v příměstských autobusech Pražské integrované dopravy (PID) na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje bude platit od pondělí 20. dubna 2020. Zároveň bude umožněn prodej a kontrola jízdních dokladů u řidiče. Krizový štáb doporučuje cestujícím, aby v zájmu maximální ochrany zdraví svého i řidičů minimalizovali hotovostní platby a pokud možno využívali pro nákup jízdného mobilní aplikaci PID Lítačka nebo platbu bezkontaktní platební kartou, případně zakoupili papírové jízdenky. Nákup jízdenek a časových kuponů je možný také v Infocentrech DPP a prodejních místech DPP ve vestibulech metra.

Městských autobusových linek v Praze se tato změna netýká, i nadále zůstanou na těchto linkách přední dveře zavřené a zároveň zůstane v těchto autobusech vyznačená ochranná zóna pracoviště řidiče v přední části autobusu.