Od neděle 1. srpna bude do systému Pražské integrované dopravy zahrnuta rozsáhlá oblast zahrnující Kolínsko, Kutnohorsko a Uhlířskojanovicko

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 30. 07. 2021

Při integraci bude zavedeno 38 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 24 linkách PID a 6 linkách SID bude upraven jejich provoz a jedna linka PID bude zrušena. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

„Jde o dosud nejrozsáhlejší integraci dopravy v rámci Středočeského kraje. Kolegyně a kolegové z IDSK a ROPIDu zde odvedli obrovský kus práce a já bych jim za to rád poděkoval. Stejně tak bych rád poděkoval starostkám a starostům obcí a měst v oblasti za velmi aktivní spolupráci při přípravě integrace. V rámci této integrace mě pak zejména těší obnovená spolupráce s automobilkou Toyota, kdy je z Poděbrad, Kolína, Kutné Hory a Žiželic zajištěn svoz zaměstnanců na jednotlivé směny. V rámci integrace budou zejména na linky (705 a 706) mířící k Toyotě nasazeny kapacitní kloubové vozy. Úspěšně skončila také jednání o spolupráci s městem Kutná Hora, kde dochází k úpravě MHD a jejímu zaintegrování do PID,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

V oblasti je nově zavedena páteřní linka 402 (Praha – Ostředek – Zruč nad Sázavou – Čáslav), která díky garantovaným návaznostem ostatních linek v jednotlivých uzlových bodech zlepší dostupnost celého regionu. Pro spojení s Prahou je také preferováno vlakové spojení, které má v této oblasti nezastupitelnou roli,“ dodal ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

„Jedná se o nejrozsáhlejší integraci, která dosud v rámci systému Pražské integrované dopravy byla realizována a jsem rád, že od začátku srpna budou moci lidé v nově rozšířené oblasti využívat výhod, které s sebou integrace přináší,“ konstatoval vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje František Mráček.

Integrace Kutnohorska

Dopravní obslužnost mezi Kolínem a Kutnou Horou nově zajistí linky 705 a 805 vedené v prokladu a doplněné linkou 785. Linka 705 tvoří páteřní spojnici Kolína, Červených Peček, Kutné Hory a Čáslavi a je v období přepravních špiček vedena v 60 minutovém intervalu, v období sedla v intervalu 120 minut. Linka 780 vedena přes obec Libenice svými časovými polohami půlí interval páteřní linky 705 a díky tomu v období přepravních špiček je mezi městy Kolín a Kutná Hora souhrnný interval 30 minut.

Spojení obce Grunta s Kolínem a Kutnou Horou zajišťuje linka 785.

Spojení městyse Červené Pečky s Kolínem je řešeno linkou 705 trasovanou přes obec Polepy a dále kolem kolínské nemocnice k nádraží, a také linkou 702 vedenou od Bořetic přes Nebovidy a Hluboký důl do Kolína. Obě linky obsluhují zastávku Červené Pečky,nám., kde jsou v ranních hodinách  časové polohy spojů navzájem proloženy a díky tomu má městys souhrnný 30 minutový interval do Kolína. V odpoledních hodinách jsou linky naopak vedeny v přesném prokladu na odjezdu z Kolína a opět zde vzniká 30 minutový proklad.

V trase Kutná Hora – Čáslav nově fungují dvě páteřní linky 381 a 705, jejichž provoz je veden v přesném prokladu. Díky 60 minutovém intervalu na každé z linek v období přepravních špiček činí souhrnný interval autobusových spojů 30 minut ve špičkách a 60 minut v ostatních obdobích dne. Linka 381 je vedena přes celou Kutnou Horu a všemi spoji obsluhuje rovněž hlavní nádraží, kde navazuje na železniční linku R9 jak ve směru Kolín a Praha, tak i ve směru Čáslav a Brno. Díky průjezdnosti městem mají nově cestující od Čáslavi možnost přímého spojení ke kutnohorské nemocniciPro obce ležící na trase Zásmuky – Kutná Hora nově vzniká přímě spojení do Čáslavi, jakož centra vzdělávaní v oblasti. V úseku Miskovice – Kutná Hora – Čáslav je v prokladu s linkou 381 vedena také linka 481 zajišťující přímé spojení Uhlířských Janovic, Kutné Hory a Čáslavi.

Integrace Zručska a Zbraslavicka

Páteřní spojnicí oblasti představuje linka 402 vedená v úseku Praha,Roztyly – Zruč nad Sázavou – Čáslav, vedena rychlou stopou po dálnici D1. V zastávce Ostředek bude zajištěn garantovaný všesměrný přestup mezi linkami 402 a 770 (Uhlířské Janovice – Sázava – Ostředek – Benešov). Díky vzniku nového uzlu nabídne systém zcela nové možnosti cest pro řadu cestujících. Linka 402 navazuje v Zbraslavicích na linku 687 (Uhlířské Janovice – Zbraslavice – Ledeč nad Sázavou). Spojení Zruče nad Sázavou a Kutné Hory je zajištěn linkami S28 a 805. V okolí města Zruč nad Sázavou je zavedena školní linka 776 obsluhující okolní obce. Pro spojení měst Kutná Hora a Červené Janovice je zajištěno linkami 785, 786 a 788.

Spojení Čáslavi a Ledče nad Sázavou je zajištěno linkou 742. Pro spojení Čáslavi a Petrovic I mají cestující možnost využít linky 743 a 749. Spojení Bohdanče a Zruče nad Sázavou je zajištěno garantovaným přestupem mezi linkou 687 a 402 ve Zbraslavicích a také doplňkovou linkou 778.

Integrace Uhlířskojanovicka

Páteřní spojnice města Uhlířské Janovice s Kostelcem nad Černými lesy a Prahou je nově realizována přes Skvrňov a Zásmuky. Díky úpravě časových poloh a koordinaci s linkou 381 jsou časové polohy linky 387 jednotnější a lépe zapamatovatelné. V přestupním uzlu Uhlířské Janovice dochází převážně v celou hodinu ke garanci přestupu mezi několika autobusovými linkami do téměř všech směrů.

Autobusová linka 770 představuje páteřní spojnici měst Uhlířské Janovice a Sázavy. Všechny spoje jsou vedeny jednotnou trasou přes obec Úžice. Časové polohy linky jsou voleny především s ohledem na návaznosti v Uhlířských Janovicích. Linku 770 doplňuje školní linka 772, která je vedena přes místní části obce Úžice a jejím cílem je především doprava dětí do škol v Uhlířských Janovicích a Sázavě. V oblasti kolem obce Vavřinec tvoří navíc místně obslužnou linku pro spojení jednotlivých místních části obce Vavřinec navzájem a také pro spojení do Uhlířských Janovic.

Na trase Kolín – Zásmuky – Skvrňov dochází k sloučení linek SID do linky 706 s návazností na linku 381 z/do Prahy. Současně bude vyhověno požadavku na zajištění školního spojení do obce Horní Kruty. Zároveň se jedná o první průjezdnou linku PID Kolínem.

Spojení Kolín – Uhlířské Janovice je realizováno linkami 681 a 487 a železniční linkou S18. Díky existenci patření železniční linky jsou trasy linek 681 a 487 vedeny trasami, obsluhujícími více nácestných sídel. Linka 487 je dále vedena až do Vlašimi. Linka 481 je vedena dále z Uhlířských Janovic přes Rataje nad Sázavou do Soběšína.

Pro spojení Kácova s Kutnou Horou je nově zavedena linka 785, která garantovaně navazuje v Malešově na linku 746. Garantovaná návaznost nabízí cestujícím přilehlých obcí nové možnosti cest do Čáslavi, Kutné Hory i Kolína.

Spojení měst Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice zajišťuje nově linka 787, která je vybranými spoji vedena přímo po trase linky 659 přes Staňkovice, Vlkančice, Oplany, Konojedy, Výžerky a Prusice do Kostelce nad Černými lesy a Českého Brodu, kde jsou v období přepravních špiček zajištěny návaznosti na Sp vlaky do Prahy.

Integrace Zálabska, Týnecka a Žiželicka

V celé této oblasti je zavedeno celkem 7 nových autobusových linek.

Nová linka 533 v trase Kutná Hora – Týnec nad Labem – Žiželice – Chlumec nad Cidlinou výrazně posílí tento dopravní vztah a zároveň mnoha obcím nabídne nové přímé spojení do Kutné Hory. Vzhledem k turistickým cílům na této trase jsou zavedeny 3 páry víkendových spojů.

Spojení Týnecka s Kolínem zajišťují linky 534 z Labských Chrčic a 535 od Hlavečníku, které budou ve společném úseku koordinovány. Zároveň jsou v úseku Tři Dvory – Kolín proloženy se školní  linkou 537, která zajišťuje spojení do býchorské školy a do Kolína.

Linka 706 (koordinace s linkou 536 a 705) zajistí spojení pro obce západně od Žiželic u trati 020. Díky tomu, že linka projíždí městem Kolín a dále pokračuje na jih do Zásmuk a Skvrňova, nabídne cestujícím přímé spojení nejen ke kolínskému nádraží, ale současně i k nemocnici, gymnáziu a blíže k centru města. O víkendu jsou zavedeny 3 páry spojů.

Linka 705 zajišťuje spojení pro Veltruby, doplňkové spojení pro Volárnu, Jestřábí Lhotu a Sány do Kolína a zcela nové přímé spojení do Poděbrad. Na lince dochází k mírnému posílení provozu a díky průjezdnosti skrz Kolín také k rozšíření směrové nabídky po Kolíně.

Zároveň je u linek 705 a 706 na žádost automobilky TOYOTA zajištěn svoz z/na směny.

Poděbradsko

Spojení Poděbrad s obcemi Libice nad Cidlinou a Opolany zajistí linky 543 a 705. U linky 543 je kladen důraz na zkvalitnění dopravní obslužnosti pro obci Oškobrh a vedení trasy jižněji přes obec Kanín.

Vyhodnocení oblasti Kostelecka a Kouřimska

Připravované změny v provozu autobusových linek v oblasti Kostelce nad Černými lesy vycházejí z vyhodnocení pravidelnosti provozu linek jezdících po silnici I/2 ve směru do Prahy a výsledků přepravních průzkumů, resp. obsazenosti jednotlivých spojů zejména na linkách 381, 382, 383 a 387. V minulých letech došlo k masivnímu nárůstu individuální automobilové dopravy, ovšem bez adekvátního navýšení kapacity komunikační sítě, což v praxi znamenalo extrémní nárůst provozu osobních automobilů na silnici I/2, mající vliv také na přesnost autobusových spojů.

Dalším podstatným momentem bylo postupné navyšování počtu vlaků mezi Českým Brodem, resp. Strančicemi a Prahou, které vedlo k postupnému růstu zájmu cestujících o toto spojení do Prahy. Na tento trend bylo reagováno postupným navyšováním návazných autobusových spojů mezi Kostelcem nad Černými lesy a Českým Brodem, kde se projevil nárůst počtu cestujících. Lze s jistotou tvrdit, že nárůst cestujících ve směru na Český Brod má zcela jasnou příčinnou souvislost s klesajícím počtem cestujících na přímých linkách do Prahy.

Z údajů o obsazenosti uvedených linek jednoznačně vyplývá, že v posledním období (do roku 2019) dochází k postupné ztrátě zájmu obyvatel celé lokality o autobusové spoje ve směru do Prahy. Průměrné využití vozidel v přepravních špičkách v maximálním profilu všech výše uvedených linek dosahovalo v roce 2019 hodnoty 37% nabízené kapacity. Z tohoto důvodu bylo připraveno komplexní dopravní řešení, které spočívá v následujících bodech:

  • omezení linek 381, 382, 383 a 387v přepravních špičkách zrušením posilových spojů a zavedením pravidelného intervalu 15 minut (namísto dnešního intervalu 5-10 minut) v odpolední špičce na odjezdu z Prahy
  • pro Kostelec nad Černými lesy a obce na trasách linek 659 a 660dojde k navýšení počtu spojů navazujících na vlaky linek S1 a S7 v Českém Brodě
  • zrychlení dopravního spojení obcí Nučice,Konojedy, PrusiceOplany a Výžerky do Prahy zavedením zrychlených spojů linky 659 mimo obec Svatbín a zavedení přestupní vazby v Českém Brodě na spěšné vlaky do Prahy (ty zastavují v úseku Český Brod – Praha jen ve stanici Praha- Libeň); dojezdový čas do Prahy se zkracuje oproti dnešnímu stavu o cca 30 minut
  • možnost optimalizace nasazení jednotlivých typů vozidel; využití kloubových autobusů na lince 387 za Kostelcem nad Černými lesy je minimální, nové dopravní řešení umožňuje na všechny spoje nasadit vůz standardní délky, resp. uvažovat o rozšíření provozu nízkokapacitních autobusů, což bude mít další pozitivní ekonomický i provozní efekt (komunikační síť v regionu spíše vyhovuje provozu těmto vozidlům); shodný princip může být uplatněn také v případě linek 465, 489, 490, 494, 495 i 653.
  • návaznosti mezi linkou 659 a linkami 381 a 387 budou i nadále zachovány v Kostelci nad Černými lesy pro cesty do oblasti Říčan a jižní části Prahy
  • omezení linky 383 bude kompenzováno nasazením kapacitních kloubových autobusů
  • pro většinu obcí v úseku Ondřejov – Mukařovbude vylepšen provoz návazných autobusových linek 489, 490 a 495 navazujících na vlaky ve stanici Strančice jako kompenzace za omezení linky 383
  • pro Jevany,Vyžlovku a Louňovice bude zavedena nová linka 582, která bude v provozu v přepravních špičkách, bude zajíždět do blízkosti nádraží v Říčanech a tam navazovat na vlaky linky S9 ve směru do Prahy

PID 381

Linka PID 381 je nově prodloužena z Kutné Hory do Čáslavi. Díky nasazení velkokapacitních vozidel dojde k navýšení přepravní nabídky v úseku Kutná Hora – Čáslav, kde v období přepravních špiček dochází k přetěžování standardních vozidel.

PID 382

Jevanské spoje převedeny na linku 582. Posuny spojů z důvodu lepší koordinace s linkami 381, 383 a 387.

PID 383

Linka PID 383 je v pracovních dnech zajišťována kapacitními kloubovými vozidly při současném prodloužení intervalu.

PID 385

Všechny spoje linky PID 385 jsou nově zkráceny do zastávky Říčany,Olivovna. Obsluhu Tehovce, Mukařova a Louňovic zabezpečí nová linka PID 582. V čase návozu do a ze škol v úseku Mukařov – Louňovice doplní obsluhu linka PID 428.

PID 387

Linka PID 387 je nově vedena přes Zásmuky a Skvrňov do Uhlířských Janovic. Díky prokladu s linkou 381 mají cestující možnost v období přepravních špiček cestovat ve 30 minutovém intervalu v úseku Zásmuky – Praha. Spoje linky 387 rovněž zajistí díky návaznostem v zastávce Ždánice,U Jánů zlepšení četnosti spojení do Kouřimi.

Linka PID 421 zajištující přímé spojení Kolína, Kouřimi a Sázavy bude nově vedena jednotnou trasou v úseku Kolín – Kouřim, díky čemuž dojde ke sjednocení jízdní doby. Díky prodloužení linky 424 do Ždánic bude vyhověno požadavku na zkrácení čekacích dob na linku 381 a díky tomu k zajištění větší přesnosti provozu linky 421. Nově linka zajišťuje spojení Toušic do přestupního uzlu Ždánice,U Jánů, díky čemuž vzniká nová možnost spojení do Prahy a Kutné Hory.

PID 422

Na lince 422 dojde ke změnám časových poloh vybraných spojů tak, aby byly lépe koordinované s ostatními spoji a také provázané zejména s linkou 662 v úseku Kouřim – Český Brod, kde tyto linky tvoří svazek a vzájemně se prokládají.

PID 424

Linka 424 bude prodloužena vybranými spoji ze zastávky Kouřim přes přestupní uzel Ždánice,U Jánů do centra obce Ždánice. V odpoledních hodinách tak dojde k vytvoření 30 minutového intervalu v trase Ždánice,U Jánů – Kouřim. Díky této změně budou moci cestující jedoucí z Prahy, Kostelce nad Černými Lesy a dalších obcí na trase linky 381 cestovat do Kouřimi a dále do regionu častěji.

PID 428

Linka PID 428 doplní obsluhu v úseku Mukařov – Louňovice v čase návozu do a ze škol.

PID 450

Linka 450 bude prodloužena přes místní část Nová Ves III obce Svojšice přes Polní Voděrady, Toušice, Zásmuky a Drahobudice do Červeného Hrádku. V zastávce Svojšice dojde k vytvoření garantovaných návazností s linkou 421. Provoz linky bude posílen zejména o mimošpičkové časy umožňující tak dojížďku k lékaři nebo na úřady.

PID 489

Linka PID 489 bude v pracovní dny zejména v ranním období mírně posílena, toto řešení umožní také lepší návoz žáků do ZŠ Mnichovice.

PID 490

Linka PID 490 bude v pracovní dny posílena ve vybraných obdobích o spoje v úseku Strančice – Ondřejov a zpět.

PID 491

Posun vybraných spojů za účelem optimalizace návazností.

PID 492

Posun vybraných spojů za účelem zachování návazností s linkou PID 382. Prodloužení ranního spoje v pracovní dny do Černých Voděrad.

PID 494

Linka PID 494 bude v pracovní dny ráno mírně posílena.

PID 495

Linka PID 495 bude v pracovní dny odpoledne mírně posílena.

PID 652

Linka PID 652 je zpřehledněna odstraněním rychlého spoje do Kostelce nad Černými lesy, který je nahrazen spojem linky 387.

PID 654

Linka PID 654 je nově zkrácena do trasy Stříbrná Skalice – Vlkančice odkud většina spojů pokračuje jako linka PID 659 ve směru Kostelec nad Černými lesy.

PID 659

Linka PID 659 je nově prodloužena do trasy Český Brod – Kostelec nad Černými Lesy – Uhlířské Janovice. Na lince dochází k posílení spojení v trase Český Brod – Kostelec nad Černými Lesy. V období přepravních špiček jsou zavedeny rychlé spoje mimo místní část Svatbín navazující v Českém Brodě na Sp vlaky do/z Prahy. Vybrané spoje pokračují po lince PID 654 do Stříbrné Skalice, resp. po lince PID 787 do Zruče nad Sázavou. V úseku Kostelec nad Černými Lesy – Uhlířské Janovice linka nahrazuje stávající linky PID 387 a 654.

PID 660

Na lince PID 660 dochází k posílení spojení v trase Český Brod – Kostelec nad Černými Lesy a úpravě časových poloh jednotlivých spojů.