Od neděle 13. prosince budou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuty oblasti Berounska, Hořovicka a Rožmitálska

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 10. 12. 2020

Nově bude zavedeno 27 nových linek PID, 11 stávajících linek bude změněno a zrušeno bude 47 linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude  koordinován dispečinkem PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

„Jsem rád, že na konci letošního roku se komfort cestování veřejnou dopravou zlepší také v oblasti Berounska, Hořovicka a Rožmitálska, kde proběhne k celostátnímu termínu změn jízdních řádů 13.12. 2020 integrace autobusové dopravy do systému Pražské integrované dopravy. Občané budou moci využívat plný sortiment jízdenek PID a na jednu jízdenku tak cestovat jak vlakem, tak i autobusem včetně Hlavního města Prahy,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

„Berounsko je jednou z posledních oblastí Středočeského kraje, bezprostředně sousedících s Prahou, kde dosud nebylo možné v plné míře využívat výhod Pražské integrované dopravy. Integrovanou jízdenku nyní mohou lidé použít v pražské MHD, v regionálních vlacích i rychlících, příměstských autobusech i berounské MHD. Věřím, že díky snadnějšímu cestování veřejnou dopravou nechá mnoho lidí auto doma nebo u nejbližší zastávky páteřních linek PID,“ doplnil náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„S integrací veřejné dopravy v těchto oblastech bude cestování pro občany mnohem výhodnější. Kromě vzájemného provázání autobusových linek a četnějšího přímého spojení do Prahy u některých spojů, dojde zejména v oblasti Hořovicka k rozšíření návazností mezi vlaky a autobusy. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Pro snadnější dostupnost předplatných kupónů již funguje možnost si zřídit kartu PID Lítačka v pokladně ČD na nádraží v Berouně a připravuje se tato možnost i v dopravních kancelářích dopravce Arriva SČ v Hořovicích a Příbrami. Velkým přínosem pro cestující je pak garance přestupních vazeb díky dohledu dispečinku PID či zlepšení informovanosti cestujících při změnách či mimořádnostech v dopravě,“ dodal ředitel IDSK Tomáš Duroň.

„Společně s kolegy z IDSK jsme věnovali velkou péči také informovanosti lidí. Vydali jsme informační brožury včetně tištěných jízdních řádů, na klíčových uzlových bodech budou v pátek a pondělí pomáhat cestujícím i řidičům naši informátoři a dispečeři,“ podotkl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Berounska

 • Zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun, Autobusové nádraží nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované železniční linky R16 a S7, přestupní uzel je mimo hlavní komunikace a umožňuje bezpečný přestup mezi linkami bez ohrožování cestujících tranzitní dopravou.
 • Spojení ze Zdic, Králova Dvora a Berouna do Prahy bude zajištěno expresní linkou 394, resp. doplňkovými linkami 380 a
 • Linky jsou koncipovány jako průjezdní, což umožňuje lepší spojení přilehlých obcí s  důležitými body v Berouně a Králově Dvoře
 • Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány a koordinovány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.
 • Častější a pravidelnější spojení z oblasti Berouna a Králova Dvora na železnici, koordinace linek (odstranění souběhů – mimo školních spojů).
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední spoje).
 • Sjednocení městské a příměstské dopravy v jeden celek.
 • Zřízení vyčkávání spojů místních autobusových linek na páteřní dopravu.
 • Zajištění četnějšího přímého spojení Zdic a Králova Dvora na Prahu.
 • Zlepšení obsluhy Hostimi.
 • Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.
 • Na území měst Beroun a Králův Dvůr zůstane na linkách PID zachován městský tarif s nepřestupní jízdenkou.

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Hořovicka

 • Zajištění garantovaných přestupních vazeb u hořovického nádraží od vlaků (především rychlíků) na regionální autobusy.
 • Linka MHD Hořovice je sloučena s linkami na Zbiroh a opačným směrem do Praskoles, čímž dochází k rozšíření nabídky přímého spojení pro Zbiroh, Týček, Cerhovice a Záluží ke školám v Komenského ulici a nemocnici v Hořovicích, nové spojení ke školám a na Cintlovku pak získají i Praskolesy.
 • Pro cesty v obvodu města Hořovice zůstane zachována bezplatná přeprava, a to na linkách 531, 643 a
 • Rozšíření a garance návazností mezi vlaky (linka R16) a autobusy (zejména linky 531 a 648) na nádraží v Hořovicích.
 • Častější a pravidelnější spojení z oblasti Komárova, koordinace linek (odstranění souběhů – samozřejmě mimo školních spojů).
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední a večerní období, víkendy).
 • Zajištění četnějšího spojení do Bzové.
 • Ve spolupráci s Plzeňským krajem zlepšení obsluhy Kařezu a Kařízku a zachování přímého spojení Hořovic a Rokycan linkou 646.
 • Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Rožmitálska

 • Zavedeny budou 4 nové linky a 3 stávající budou změněny. Zrušeny budou 4 linky mimo systém PID.
 • Páteřní linka 521 zajistí pravidelné spojení v trase Příbram – Rožmitál pod Třemšínem – Věšín, přičemž v Příbrami bude navazovat na stávající linky 393 a 395 z/do Prahy a v Rožmitále p. Tř. na linku IDP 423 z/do Plzně. Linka bude jezdit v intervalu ve špičkách cca 20-30 minut a v dopoledním sedle cca 60 minut. Část spojů bude přímých z/do Prahy bez nutnosti přestupu (do Prahy ráno 3 přímé spoje a odpoledne 1 přímý spoj, z Prahy ráno 1 přímý spoj a odpoledne 3 přímé spoje).
 • Dále vzniknou nové doplňkové linky PID 509 a 522 pro obsluhu obcí Láz a Hvožďany.
 • Ve spolupráci s Plzeňským krajem dojde ode dne vyhlášení k možnosti využívat odbavení v systému PID rovněž na lince 423 v úseku Věšín – Rožmitál p. Třemšínem. Po dohodě s Plzeňským krajem bude z důvodu velmi nízké poptávky zrušen provoz na lince D31 v úseku Kasejovice – Starý Smolivec.
 • Na základě vyhodnocení provozu prodloužené linky 317 v roce 2019 o úsek Dobříš – Příbram dojde ke zkrácení této linky do úseku Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš a k zavedení nové linky PID 517 v trase Dobříš – Příbram, sídl. Archiv. Tato změna umožní efektivnější využití kapacitních kloubových vozů v relaci s vyšší přepravní poptávkou a uzpůsobení jízdního řádu nové linky potřebám cestujících z obcí Obořiště a Dlouhá Lhota.

Veškeré informace k projektu integrace Berounska, Hořovicka a Rožmitálska a jízdní řády nových linek PID najdete na www.pid.cz.