Od pátku 1. 5. 2020 dochází k dalšímu rozšíření sezónního provozu vlaků a přívozů

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 30. 04. 2020

V návaznosti na aktuální vývoj přepravní poptávky, jež vyplývá především z postupného uvolňování opatření v České republice v souvislosti s nákazou novým koronavirem COVID-19, dochází od pátku 1. 5. 2020 k dalšímu posílení, respektive rozšíření provozu vybraných vlaků na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, a to o sobotách, nedělích a státních svátcích. Navýšená tak bude kapacita vlaků linek S8 a S80 na turisticky atraktivním horním i dolním Posázaví. V první májový pátek také poprvé vypluje i dvojlinka přívozů z Císařské louky (lidově zvané Cinda) – P4 na Kotevní a P5 na Výtoň.

Posílení vlaků v oblasti horního i dolního Posázaví

S8 – Na vlakové lince mezi Prahou, Vraným nad Vltavou a Čerčany došlo k navýšení kapacity jednotlivých vlaků již o minulém víkendu. Od 1. 5. bude posílen provoz o další navýšení vozů. Tam, kde již dnes běžně jezdí třívozová Regionova řady 814, bude provoz posílení o přidání další jednotky stejného typu, kapacita tak bude navýšena o 100%. Vlakové soupravy dvou patrových velkoprostorových osobních vozů druhé třídy budou taktéž kapacitně rozšířeny o 100%, nově tedy budou vlaky provozovány čtyřmi vozidly řady Bdmteeo. V následující tabulce jsou uvedeny vlaky, kterých se posílení provozu týká.

Číslo vlaku Odjezd
z výchozí stanice
Výchozí stanice Cílová stanice
9055 08:24 Praha hl. n. Čerčany
9057 09:23 Praha hl. n. Čerčany
9059 09:54 Praha hl. n. Čerčany
9061 10:54 Praha hl. n. Čerčany
9064 14:05 Čerčany Praha-Vršovice
9066 15:38 Čerčany Praha hl. n.
9067 16:30 Praha-Vršovice Čerčany
9068  16:35 Čerčany Praha hl. n.
9070 18:08 Čerčany Praha hl. n.

S80 – I na lince mezi Čerčany, Zručí nad Sázavou a Ledči nad Sázavou dojde k navýšení kapacity stávajících spojů. Motorové vozy řady 810 budou nahrazeny modernějšími a především kapacitnějšími motorovými jednotkami Regionova nebo posíleny přidáním osobního vozu BDtax, jež je upraven především pro přepravu jízdních kol. V tabulce jsou uvedeny všechny vlaky, kterých se posílení týká.

Číslo vlaku Odjezd
z výchozí stanice
Výchozí stanice Cílová stanice
9205 07:09 Čerčany Ledeč nad Sázavou
9206 06:09 Zruč nad Sázavou Čerčany
9208 08:40 Ledeč nad Sázavou Čerčany
9209 08:09 Čerčany Zruč nad Sázavou
9212 12:33 Ledeč nad Sázavou Čerčany
9213 10:11 Čerčany Zruč nad Sázavou
9214 14:09 Zruč nad Sázavou Čerčany
9215 11:10 Čerčany Ledeč nad Sázavou
9217 13:03 Čerčany Ledeč nad Sázavou
9218 16:33 Ledeč nad Sázavou Čerčany
9219 15:03 Čerčany Ledeč nad Sázavou
9220 18:45 Ledeč nad Sázavou Čerčany
9221 17:03 Čerčany Zruč nad Sázavou
9223 19:03 Čerčany Zruč nad Sázavou

Výletní vlak Posázaví – od 1. května také vyjede první z tzv. rekreační vlaků, jež každoročně v hl. m. Praze a Středočeském kraji provozují vlakoví dopravci do turisticky atraktivních destinací. Tzv. Výletní vlak Posázaví dopravce České dráhy a.s. bude v provozu až do 1. listopadu 2020. Pro cestující do/z oblasti horního Posázaví tak nabízí přímé spojení s hlavním městem Prahou bez nutnosti přestupu ve stanici Čerčany. Z Prahy pojede do oblasti horního Posázaví 1 vlak, v opačném směru odpoledne 2 vlaky – viz následující tabulka.

Číslo vlaku Odjezd
z výchozí stanice
Výchozí stanice Cílová stanice
9211 08:22 Praha hl. n. Ledeč nad Sázavou
9216 14:33 Ledeč nad Sázavou Praha hl. n.
1598 16:04 Zruč nad Sázavou Praha hl. n.

Zahájení provozu pražských sezónních přívozů

V první májový pátek poprvé vypluje i dvojlinka přívozů z Císařské louky (lidově zvané Cinda). Jedná se o linky P4 (Císařská louka – Kotevní) a P5 (Císařská louka – Výtoň), jež přebírají základní funkci za chybějící severní napojení Císařské louky na oba břehy Vltavy po původním (delším) přívozu P5.

Změna konceptu „cindových“ přívozů, kdy je levobřežní přístaviště trvale přemístěno ze smíchovské náplavky na přístaviště Kotevní a pro přehlednost jsou dvě větve označeny jako samostatné linky, reaguje na skutečnost, kdy spojení obou náplavek je v základu zajištěno nedávno zrekonstruovanými pěšími lávkami výtoňského železničního mostu. V minulých letech navíc často docházelo k situacím, kdy bylo velmi obtížné (a občas až nemožné) kapacitně pokrýt vysokou poptávkou po spojení (nejčastěji však mezi náplavkami, nikoli ve vztahu k ostrovu Císařská louka). I proto byl provoz v minulosti postupně posilován zkracováním intervalů, druhým plavidlem, či vloženými plavbami, přesto se však nedařilo poptávku vždy kvalitně uspokojit a další posilování provozu (např. nasazením většího plavidla) by znamenalo nejen vyšší náklady na provoz a odborné nároky na personál, ale prodloužením odbavování a manévrování i prodloužení intervalu.

Přívozy P4 a P5 usnadňují cestu na Císařskou louku a tím i k nezvyklému malebnému výhledu na Vyšehradskou skálu, levobřežním cyklistům pak mezi Lihovarem a železničním mostem nabízejí cestou přes Císařskou louku alternativu za aktuálně uzavřený úsek Nádražní ulice a automobilovou dopravou silně využívanou Strakonickou ulici.

Přívozy zajišťují s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Odjezdy spojů obou linek se střídají tak, že z Císařské louky přívoz odplouvá každých 15 minut. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů zajištěn potřebným směrem posilový spoj.