Optimalizace veřejné dopravy na Dolnobřežansku od 1. 9. 2022

Po více než roce příprav se dobrovolnému svazku obcí Dolnobřežansko ve spolupráci s organizátory dopravy IDSK a ROPID podařilo připravit návrh úprav linkového vedení a jízdních řádů v oblasti Dolnobřežanska.

Cílem optimalizace je jednak odstranění problematických míst, na která občané i obce dlouhodobě upozorňují, jednak zvýšení spolehlivosti a atraktivity veřejné dopravy pro cestující a v neposlední řadě také zvýšení hospodárnosti dopravní obsluhy, která je nezanedbatelnou položkou obecních rozpočtů.

Optimalizace linkového vedení vychází z konceptu páteřních linek s garantovaně navazujícími spoji doplňkových linek, který se dlouhodobě osvědčil v Praze i řadě evropských metropolí. Tento koncept otevírá prostor pro zvýšení úrovně dopravní obslužnosti v lokalitách, které by nebylo možné páteřními linkami obsluhovat a současně nevyvolává nepřiměřeně vynaložené finanční náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Rámcový návrh byl obcemi schválen na dubnovém zasedání DSO Dolnobřežansko.

Změny se dotknou zejména širšího okolí Dolních Břežan. Základem obsluhy oblasti bude páteřní linka 333 vedená v trase Kačerov – Dolní Břežany – Zvole – Oleško. Linka bude mít v celé trase pravidelný interval a její spoje budou mít jednotnou trasu. Linka bude obsluhována kombinací standardních a kloubových vozidel tak, aby kapacitní vozy pokryly spoje s největší poptávkou. Linka bude mít garantované přestupy na linky 331 a 341 v Dolních Břežanech a na linku 445 ve Zvoli.

Vzdálenější oblasti v širším okolí Zvole budou nově obslouženy sloučenou linkou 445 v trase Oleško – Vrané nad Vltavou – Zvole – Okrouhlo – Jílové u Prahy. Spoje pojednou v různých variantách trasy podle potřeb obsluhovaných obcí. Všechny spoje budou mít garantovanou návaznost jak na vlak ve Vraném nad Vltavou, tak ve Zvoli na páteřní linku 333 .

Oblast Károva a Zálep bude výrazně posílena nově trasovanou linkou 331. Všechny spoje budou mít v Dolních Břežanech garantovanou návaznost na linky 333 směr Kačerov a 341 směr Modřany. Vybrané spoje budou vedeny jako přímé přes Vestec na Opatov. Linka 331 nově zajistí celodenní a celotýdenní obsluhu oblasti Na Rovném v Dolních Břežanech.

Na lince 341 bude v odpolední špičce zkrácen interval v úseku Zlatníky – Libeř. O víkendech budou vybrané spoje prodlouženy až do Jílového u Prahy. Větev linky 341 vedená dosud do Jesenice bude zrušena a nahrazena samostatnou školní linkou 762 v trase Dolní Břežany – Jesenice, která zajistí jak spojení z Dolnobřežanska k jesenické škole, tak z Jesenicka k dolnobřežanské škole.

Linka 326 v oblasti Vestce bude rozdělena na dvě samostatné linky. Část obsluhující Jesenici zůstane beze změny. Spoje ukončené u BIOCEVu budou v pracovních dnech prodlouženy přes Hodkovice do Dolních Břežan a Zálep pod číslem 331. Tím bude zajištěno propojení vědeckých center v oblasti a zejména zajištěna obsluha rozvíjejícího se vědeckotechnického parku v Hodkovicích. Tato linka současně zajistí plnohodnotné spojení z okolí Dolních Břežan ke škole ve Zdiměřicích.

Na základě prověření přepravních relací mezi jednotlivými obcemi a jejich spádovými školami bude provozována síť konkrétní vzájemně navazujících školních spojů, které zajistí dostupnost spádových škol všem obcím v regionu.

 

Schéma linek v oblasti Dolnobřežanska