Osvětová kampaň PIDikrůček pro lepší cestování

V zájmu zlepšení cestování a vzájemného chování cestujících i řidičů spustila organizace ROPID osvětovou kampaň „PIDikrůček pro lepší cestování MHD“, která ukazuje některé typické situace a nešvary, s nimiž se setkáváme na cestách veřejnou dopravou. Poukazuje hlavně na nutnost vzájemné ohleduplnosti a dodržování přepravních podmínek pro bezproblémové a co nejpříjemnější cesty Pražskou integrovanou dopravou. Postupně je prostřednictvím sociálních sítí PID i dalších spolupracujících organizací publikováno 6 videí na téma nástup s kočárkem, přeprava psů, kouření na zastávkách a ve vozech, držení se za jízdy, hlasité telefonování a blokování dveří pro nástup a výstup.

Hlavním hrdinou videospotů je nový hlas Pražské integrované dopravy herec Jan Vondráček, který cestující provází jednotlivými situacemi jako behaviorální specialista PIDiatr Mh.D. Blaž Vršnik. Videa vznikla prostřednictvím HOFO Production v režii scénáristy a režiséra Štěpána Zálešáka. V této kampani, která má na sociálních sítích velký ohlas a která vzbuzuje mnohdy vášnivé diskuze, bychom rádi pokračovali zpracováním dalších takových situací.

„V Praze máme jednu z nejkvalitnějších a nejdostupnějších MHD na světě. Ke své cestě do práce, za kulturou, nebo třeba na rande ji denně využívá 52 % procent Pražanů. Byla by ohromná škoda, kdyby si čas strávený v dopravním prostředku mezi sebou lidé kazili zbytečnými nešvary, nebo se k sobě nechovali ohleduplně. Proto se snažíme na tyto situace upozorňovat formou osvětové kampaně a předcházet jim, mnozí si své nevhodné chování, totiž často vůbec neuvědomují,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Naším dlouhodobým cílem je nejen zkvalitňovat samotné fungování a zlepšovat provázanost jednotlivých druhů dopravy, ale také snažit se přispět k větší rychlosti a plynulosti dopravy i její celkové atraktivity. Proto doprovází osvětovou kampaň kromě obecných informací, čím a jak správně cestovat, také série 10 ilustrací od Kateřiny Perglové, se kterými se mohou cestující již nyní setkávat ve vozech tramvají nebo na zastávkách,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Hrdiny této kampaně jsou karikatury největších „výtečníků“ nazvané Dýmovník popelavý, Halasnice štěbatavá, Střemhlavník uběhaný, Podlahovrt netečný, Nástupištník lemovaný, Pejskomilka dobrotivá, Dveřník překážkový, Otesánek všežravý, Uličník dvojsedavý a Kávovník nedospalý. Každý z těchto zvláštních živočišných druhů se právě vyznačuje jedním z nešvarů, bez kterých by cestování veřejnou dopravou bylo mnohem příjemnější.

Jednotlivá videa jsou zveřejněna zde:

Rozhovor s autory videí: https://hofo.cz/case-study-ropid/