Rozhovor s projektantem Matějem Sobotou: Kam se nově svezeme na jednu jízdenku PID?

Projektant Matěj Sobota integroval několik oblastí ve Středočeském kraji. Naposledy zapojoval do systému Pražské integrované dopravy městskou dopravu v Příbrami. A i když už je dnes proces integrace Středočeského kraje hotový, jeho práce tím nekončí. V současné době připravuje zapojení nových linek do systému PID v Jihočeském kraji. Do jakých oblastí se nově svezeme na jednu jízdenku z Prahy? A proč je lepší směřovat své podněty na změny v jízdních řádech na starosty měst a obcí?

Matěj Sobota je součástí týmu PID od roku 2012. Ještě jako student magisterského studia na ČVUT začal pracovat na poloviční úvazek v ROPIDu. O pět let později přestoupil do nově vzniklé organizace IDSK, kde měl i příležitost se plně realizovat v integrování nových oblastí do PID. „Mě vždycky nejvíc bavila práce s novými oblastmi, které ještě nebyly zaintegrovány, vnímal jsem to jako možnost, jak to tam dopravně pozvednout. Když pak přišla chvíle, abych oblast, kterou jsem si takříkajíc ‘vyšperkoval’ a získal k ní i určitý vztah, předal některému ze svých kolegů a ujmul se jiné, tak mě to zpočátku trochu mrzelo. Jeden projektant ale může mít vždy jen jednu oblast,” vysvětluje Matěj Sobota, který v minulosti integroval oblast Mělnicka a nyní se věnuje projektování autobusové dopravy v oblasti Příbramska a Štěchovicka.

Poptávka se mění a my musíme reagovat

Dnes, když je Středočeský kraj kompletně v jednotném integrovaném systému s Prahou, spočívá práce projektanta především v běžné údržbě vymezené oblasti. To obnáší evidenci podnětů, ať už od cestujících, tak především od starostů měst a obcí, na základě nichž pak projektant prověřuje případné změny. „Doprava je živý organismus, který se vyvíjí. Poptávka se mění a my na to musíme reagovat,” říká Matěj Sobota. S některými starosty spolupracuje na pravidelné bázi a s jinými do kontaktu téměř nepřijde. „Některé obce jsou ochotné si za dopravu připlácet a ty se samozřejmě i více zajímají o jednotlivé spoje. Snažíme se jim vycházet v jejich požadavcích vstříc. A pak jsou obce, které na provoz nepřispívají, protože to nepotřebují nebo nechtějí, a ty bývají méně proaktivní,” říká.

Zhruba od března do listopadu pak projektanty plně zaměstnávají různé uzavírky na silnicích. „Letos to začíná být zvláště intenzivní. Řeším několik kolizí, kdy se jedna silnice uzavře, navrhnu objízdnou trasu, a za dva dny se dozvím, že se uzavře i ta,” vysvětluje s tím, že pro každého projektanta je vždy lepší, když uzavírky probíhají alespoň v době prázdnin, protože nemusí řešit školní spoje, u nichž je mnohem méně možností k manévrování. Organizace IDSK je jeden z orgánů, který může připomínkovat řízení o uzavírkách, proto má snahu tyto stavby alespoň „usměrňovat” do období prázdnin, pokud je to možné. Výlukové jízdní řády se vždy konzultují se starosty dotčených obcí. Projektant v případě potřeby prověřuje zvažovanou objízdnou trasu, jestli je autobusem sjízdná.

V listopadu práce na silnicích obvykle končí. „Od října už ale intenzivně řešíme celostátní termín změn jízdních řádů na železnici, který je každoročně v prosinci. A zároveň připravujeme prázdninový provoz, kdy zohledňujeme vánoční a novoroční svátky. Takže práce máme pořád dost. Čas na vydechnutí je snad jen v lednu,” dodává s úsměvem Matěj Sobota.

Změny v jízdních řádech na železnici mívají za následek to, že se musí změnit i jízdní řády autobusových linek. Mnoho středočeských oblastí funguje způsobem, že není navázaná na Prahu přímou linkou, ale autobusy jezdí k nejbližšímu železničnímu koridoru a do Prahy se cestuje vlakem. Pak stačí, aby se jízdní řád vlaku jen o 5-10 minut posunul a projektanti PID tomu musí uzpůsobit i jízdní řády autobusů. „Aktuálně to řešíme v oblasti jižně od Prahy, kde se staví nový železniční koridor Praha – Benešov- Tábor – České Budějovice. Jak postupně dochází ke zprovozňování jednotlivých úseků, tak se mění jízdní řády vlaků na této trati. To znamená, že i návazná autobusová doprava se musí kompletně předělat,” vysvětluje Matěj Sobota.

Zapojení nových oblastí na jihu Čech

Organizace IDSK pokračuje ve spolupráci se sousedními kraji v rozšiřování sítě PID. V současnosti se cestující na jízdenku PID dostanou například do Karlových Varů, Litoměřic či Turnova. Přímým spojem, který po trase mění tarif, lze cestovat i do Liberce či Krkonoš, tedy téměř až k samotným hranicím republiky. Přesuňme svou pozornost ale na opačnou světovou stranu, právě na jihu totiž působí Matěj Sobota. „Ve spolupráci s Jihočeským a Plzeňským krajem připravuji tři nové linky, které budou jezdit v trase Praha – Písek – Prachatice, Praha – Strakonice – Vimperk a Praha – Blatná – Sušice. Provoz linky do Sušice plánujeme spustit už letos v prosinci. Do Vimperka a Prachatic by se lidé s PID mohli poprvé svézt v červnu příštího roku,” přibližuje záměry na zapojení nových linek projektant IDSK.

V současnosti probíhají jednání o zapojení komerčních linek, které nejsou v žádném integrovaném tarifním systému. Současně ale vzniknou i zcela nové spoje. Výsledkem bude jednodušší cestování na jednu jízdenku do daných oblastí z Prahy i regionu a zároveň lepší obslužnost obcí po trase a jejich lepší napojení na metropoli,” upřesňuje.

Potěšující zprávou je také možné zapojení Tábora do jednoho integrovaného systému s Prahou. „Platnost tarifu PID v Táboře je také předmětem jednání vzhledem k tomu, jaká je dojížďka lidí z tohoto významného okresního města do Prahy. Především místní MHD funguje mimo jiné jako napaječ k železnici, kde prodloužení platnosti tarifu PID do Tábora dává smysl,” dodává Matěj Sobota.

V prosinci kromě toho nastanou ještě jedny důležité změny. Jak už jsme na těchto stránkách dříve informovali, na konci letošního roku vejdou v platnost nové smlouvy s autobusovými dopravci a některé linky převezmou jiní provozovatelé. Tato novinka by měla přinést zvýšený komfort cestování, protože na dopravce budou kladeny nové požadavky, pokud jde o standardy kvality „Připravujeme se na to dostatečně s předstihem, nemělo by nás tedy nic překvapit. A také dopravci by na to měli být maximálně připraveni. Je možné, že dojde k přesunům řidičů mezi dopravci, aby zůstali v oblasti, kterou znají. To je ale mimo mé kompetence. Přál bych si, aby bylo řidičů dost. Nedostatek řidičů je bohužel problém, který nás trápí trvale a kterého se do budoucna velmi obáváme,” říká Matěj Sobota.

Podněty směřujte na starosty a dopravce

V závěru mě zajímá, jak často se jako projektant vydává do terénu na průzkum „svých” linek. „Času na to, abych ve svém pracovním čase jezdil na plánované kontroly, bohužel moc nemám. Kdykoliv se mi ale naskytne příležitost vyjet pracovně do oblasti mého působení, tak se rád některou projedu, už proto, že řidič automobilu jsem spíš sváteční,” odpovídá. Nejen během svých cest pak má možnost vyslechnout si připomínky řidičů, ale i cestujících.

Na individuální podněty cestujících ale bere zřetel jen v omezené míře. „Pro mě jsou relevantní především připomínky, které dostávám od starostů a dopravců, od nichž mohu získat ucelený náhled na nějaký problém. Jinak je to pro mě věc názoru. Někomu to vyhovuje tak, jinému jinak, zavděčit se všem bohužel nelze,” vysvětluje a přidává i radu, aby cestující své požadavky směřovali primárně na starosty obcí. „Projektanti nemají čas věnovat se individuálním podnětům každého jednotlivého cestujícího. To neplatí v případě podnětu od zástupce obce, zpravidla starosty, kterému se projektant věnovat musí,” dodává.