Pomozte zlepšit orientaci v Praze

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 01. 09. 2023

Čitelná Praha projde uživatelským průzkumem na Palmovce. Zapojit se může každý.

 

 

 

O konci bloudění v Praze a jak k němu můžete přispět

Kdo v našem hlavním městě někdy nebloudil? Stává se to i rodilým Pražanům, natož příležitostným návštěvníkům. Dnes na území Prahy existuje více nesourodých systémů pro navigaci pěších, cyklistů a cestujících. Situace je to neutěšená, přesto se s ní dá něco udělat.

Čitelná Praha pro lepší život v metropoli

Současný informační systém má kořeny v 70. a 80. letech minulého století. Odráží dobu svého vzniku a trpí nánosy více či méně koncepčních aktualizací. My si z něj bereme to nejlepší a na těchto základech tvoříme promyšlený navigační systém, který zlepší každodenní život ve městě, ať už se v něm pohybujete po vlastních, zvolíte nějaký způsob dopravy nebo jejich kombinaci.

Náš projekt Čitelná Praha navazuje na funkční řešení takových systémů v jiných metropolích. V takových velkoměstských džunglích lehce najdete vstup do metra, trefíte na správné nástupiště nebo se jednoduše zorientujete v ulicích či dopravních uzlech. Stačí jen trochu koukat kolem sebe.

Zkušební provoz na Palmovce

Projekt Čitelná Praha představuje přesně takový chytrý informační systém v ulicích i ve veřejné dopravě moderního města. Autorem jeho podoby, která vzešla z mezinárodní soutěže, je český tým tvořený grafickým studiem Side2, ateliérem A69 architekti a typografickým studiem Superior Type.

Postupné nasazování nového jednotného informačního systému začíná v těchto dnech. Testováním prochází ve stanici metra Palmovka, kde se cestující již několik měsíců orientují podle nových prvků.

Aby nový navigační systém dobře sloužil úplně všem, musíme jeho funkčnost prověřit s různými typy uživatelů, ať už jde o pracující lidi, děti či studenty, osoby se sníženou možností pohybu a orientace, seniory nebo třeba cizince. UX designérka Dominika Potužáková, designéři a výzkumníci ze Stride XL zkoumají uživatelskou zkušenost, inkluzivitu a  přístupnost prvků Čitelné Prahy v reálném provozu.

Správný designérský přístup se bez poctivého zkoumání a testování prostě neobejde. A zkušenosti přímo z terénu jsou nesmírně cenné a důležité. Pomáhají nám systém Čitelné Prahy vylepšovat a připravit pro uvedení do celého města.

Otestujte nový navigační systém

A s tím nám můžete pomoct i vy! Stačí, abyste vyplnili dotazník, prostřednictvím kterého vás můžeme oslovit pro 90minutový rozhovor, ve kterém od vás získáme cennou zpětnou vazbu na to, jak nový systém navigace funguje. Vybrané účastníky odměníme poukazem na 700 Kč a možností být těmi, kdo pomůžou udělat Prahu čitelnější pro všechny lidi, kteří se v ní pohybují. I pro vás osobně.

Zapojte se do průzkumu zde.

Procházky spojené s detailním rozhovorem, jejichž účastníky vybereme z vyplněných dotazníků, jsou jedním ze způsobů jak budeme zpětnou vazbu získávat. Druhou metodou sběru dat, které v našem projektu použijeme, je pozorování chování uživatelů metra v reálných situacích spojené s krátkým dotazováním přímo v terénu. Takže se nebojte, pokud by vás někdo z našich výzkumníků na Palmovce oslovil.

Jak bude rozhovor probíhat?

Během společné procházky absolvujeme s vybranými uživateli celou cestu z nástupiště na povrch a zpátky. Budeme simulovat situace, které každodenně zažíváte, a sledovat vaše reakce na prvky nového navigačního systému nainstalovaného na Palmovce. Po skončení této procházky s vámi ještě povedeme detailní rozhovor k pochopení srozumitelnosti, čitelnosti a funkčnosti nového systému.

Chcete být součástí našeho výzkumu a pomoci tak k tomu, aby v Praze již nikdo nebloudil? Vyplňte náš dotazník a staňte se těmi, kdo pomůžou udělat Prahu čitelnější pro lidi, kteří se v ní pohybují. I pro vás osobně.