Praha má novou zastávkovou kuchařku, zastávky i přestupní uzly se díky ní změní k lepšímu

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 22. 09. 2017

Rada hlavního města Prahy schválila 19. 9. 2017 dokument, který přispěje ke zkvalitnění zastávek a přestupních bodů Pražské integrované dopravy. Standard zastávek PID, jak se tato „zastávková kuchařka“ nazývá, vytvořil ROPID ve spolupráci s IPR Praha a ČVUT v Praze Fakultou dopravní. Jeho tvorba trvala 2 roky. Dokument shrnuje pravidla a principy týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů i zastávek a stanic vlakových linek S. Definuje jejich kvalitu a vybavení.

V moderních systémech veřejné dopravy již nelze za jediné parametry kvality považovat cestovní rychlost, úroveň vozového parku či provázanost spojů. Pro cestující je rozhodující již samotná cesta na zastávku, čekání na ní a samozřejmě také kvalita přestupů. Řada měst a regionů ve světě proto již zakotvila své ideální představy o podobě zastávek a přestupních bodů ve vlastních standardech. V našich podmínkách nemá dosud takový dokument obdoby, a tak je Standard zastávek PID v tomto oboru první vlaštovkou.

„V rámci zvyšování atraktivity a dostupnosti veřejné hromadné dopravy je nutné věnovat pozornost právě přestupním uzlů a zastávkám, a to jak z pohledu kvality veřejné dopravy, tak z pohledu kvality veřejného prostoru, neboť zastávky a přestupní uzly jsou výraznými prvky v rámci veřejných prostranství s vysokou koncentrací lidí,“ zdůrazňuje náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. Právě soulad řešení zastávek a přestupních bodů s podobou veřejného prostoru je věcí, na kterou „nestačí“ pravidla dosud používaná při stavbách zastávek a přestupních terminálů tj. zejména technické normy. „V rámci zastávkového standardu chce Praha řešit také rozšíření on-line informací o příjezdech tramvají či autobusů i nový vzhled jednotlivých součástí zastávky, jako je třeba označník nebo přístřešek,“ dodává Petr Dolínek.   

„Inspirovali jsme se dobrými příklady zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a snažili se sestavit opravdu komplexní know-how v této oblasti. Vytvořili jsme vlastně průvodce vznikem zastávky a přestupního bodu,“ popisuje vedoucí autorského týmu Vojtěch Novotný z odboru technického rozvoje a projektů ROPID.

Že jde opravdu spíše o průvodce či manuál autoři zdůraznili i svébytným grafickým pojetím dokumentu. Standard zastávek PID je plný fotek a jednoduchých návodných schémat a snaží se tak složitou problematiku podat srozumitelně pro širokou veřejnost.

„Věřím, že již v blízké době se dočkáme prvních realizací zastávek a přestupních bodů v souladu s tímto Standardem, například ve spolupráci s IPR Praha či pražskými městskými částmi. Schválením nového standardu naše práce nekončí, ale naopak začíná – nyní bude potřeba tento standard představit dalším spolupracujícím institucím a pracovat na dalších návazných projektech,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Standard zastávek PID bude sloužit nejen organizacím ROPID a IDSK jako jednotící standard pro celou metropolitní oblast, ale může se stát pomocníkem pro všechny projektanty, dopravní inženýry i pracovníky státní a veřejné sféry. Zejména množství pozitivních příkladů ze zahraničí může být účinným nástrojem, jak zkvalitňovat veřejný prostor i v českých podmínkách.

Další informace najdete na standardzastavek.pid.cz.

Příloha: Pět důvodů, proč Praha potřebuje Standard zastávek PID