Praha rozšíří provoz mikrobusů na zavolání

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 07. 05. 2018

V současné době je kromě běžných veřejných služeb pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v rámci Pražské integrované dopravy provozována také speciální služba tzv. mikrobusů na zavolání, zajišťující především dopravu osob, pro které je obtížné nebo nemožné používat běžných služeb veřejné dopravy. Na tuto službu mají nárok držitelé průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Využití této služby neustále roste a kvůli finančním i technickým limitům aktuálního smluvního zajištění dochází k neúměrnému prodlužování čekacích lhůt nebo dokonce k odmítání přeprav.

„Dopravu pomocí mikrobusů na zavolání aktuálně zajišťují dva provozovatelé a hlavní město Praha již delší dobu naráží na limity těchto provozovatelů i financování této služby, které neumožňuje uspokojit stále rostoucí poptávku. To musíme co nejdříve změnit,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. Oba dopravci (POPELÁŘ s.r.o. a SOCIETA o.p.s.) nyní dokážou s 16 mikrobusy realizovat jen cca 2 400 cest měsíčně.

Městská organizace ROPID zabývající se především organizací veřejné dopravy na území hl. m. Prahy a integrací všech druhů veřejné dopravy s přesahem do Středočeského kraje, nyní vyhlašuje soutěž na nové provozovatele těchto služeb.

„Od soutěže si slibujeme lepší a průhlednější fungování této specifické služby, zároveň bude možné rozšířit dnešní nabídku z 16 na 27 vozidel a uspokojit tak stále rostoucí poptávku, ale i výrazněji zkrátit čekací lhůty od objednávání přepravy do jejího uskutečnění,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Nový projekt bude pod přísnějším dohledem, rozšířena bude také možnost objednávání jednotlivých jízd. Mírně se upraví ceny za poskytované služby i způsob poskytování asistence při přepravě. Na základě výsledků desetileté veřejné zakázky, jejíž celkový limit je 200 milionů Kč, se předpokládá spuštění nové podoby této služby v průběhu roku 2019.