Praha schválila nové standardy kvality pro autobusovou dopravu

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 05. 06. 2018

Celovozová klimatizace, nízkopodlažnost, dostatek místa na kočárky i maximum pohodlných sedadel, moderní informační a odbavovací systém, jednotný vzhled. To jsou jen některé z nových požadavků na nově pořizované autobusy v systému Pražské integrované dopravy. Standardy kvality PID, jak se dokument předepisující pravidla pro jednotlivé dopravce nazývá, schválila dne 5. června 2018 Rada hl. m. Prahy.

„Dlouhodobým cílem hl. m. Prahy je neustálé zvyšování kvality veřejné dopravy, která je na území Prahy a přilehlých částí Středočeského kraje reprezentována systémem Pražské integrované dopravy. Do tohoto systému je v současné době zapojeno celkem 19 autobusových dopravců od největšího Dopravního podniku hl. m. Prahy s více než tisícovkou autobusů, přes střední soukromé dopravce až po malé dopravce s několika autobusy,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. Tito dopravci provozují celkem 153 městských a 223 příměstských nebo regionálních linek. Díky jednotným standardům kvality by však neměl cestující poznat rozdíl mezi jednotlivými dopravci – na všech linkách stejného typu by měla být poskytována jednotná minimální úroveň kvality. A právě tu definuje nově schválený dokument, který bude závazný pro všechny dopravce zapojené v systému PID nejpozději od počátku roku 2020. „Aby se dopravci mohli na nové, v mnoha ohledech přísnější, požadavky připravit, jsou tyto podmínky schvalovány jak Hl. m. Prahou, tak i Středočeským krajem už v těchto měsících. Standardy budou základem nově vznikajícího společného dopravního systému pro Prahu a celý Středočeský kraj,“ dodává Petr Dolínek.

Oproti stávajícím standardům, které platí už od roku 2009, jsou nové požadavky v mnoha ohledech přísnější a odpovídají aktuálním požadavkům cestujících i moderním technologickým trendům. „Všechny nově nakupované autobusy budou muset být alespoň částečně nízkopodlažní, budou vybaveny celovozovou klimatizací, moderním informačním a odbavovacím systémem umožňujícím získat všechny potřebné informace v reálném čase a zakoupit si jízdenku za hotové či platební kartou,“ říká Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, která nové standardy ve spolupráci se středočeským organizátorem IDSK připravila. Prioritou je také uspořádání interiéru – na příměstských linkách co nejvíce sedadel, na městských linkách zase dostatečný prostor pro kočárky nebo vozíky pro invalidy. „Nové autobusy budou také vybaveny moderními technologiemi, které umožní sledovat pohyb vozidla v reálném čase, preferovat autobusy na světelných křižovatkách nebo třeba zjišťovat aktuální obsazenost vozidla. Propracovanější bude také systém kontrol a vyhodnocování jednotlivých standardů, od čeho si slibujeme méně závad, vstřícnější provozní personál nebo třeba vyšší čistotu a důkladnější údržbu vozidel,“ dodává Petr Tomčík.

Autobusy by neměly být starší než 15 let, průměrný věk vozového parku by neměl přesáhnout 9 let a dopravce by měl průběžně obnovovat svoji flotilu pouze novými autobusy. Novými pravidly se ROPID inspiroval v ostatních krajích České republiky i v zahraničí, přípravě nových standardů předcházely jak konzultace s veřejností a jednotlivými speciálními skupinami cestujících, tak i s dopravci či výrobci autobusů.

Spolu s blížícím se koncem stávajících smluv s dopravci se aktuálně připravuje také nová verze standardů pro ostatní druhy dopravy (železnice, tramvaje, metro i přívozy). Stejně jako u autobusů bude i zde cílem zvýšit kvalitu, spolehlivost a atraktivitu cestování veřejnou dopravou a zvýšit tak konkurenceschopnost vůči individuální dopravě, kde právě pohodlí a spolehlivost hrají při rozhodování lidí, čím pojedou do práce či do školy, velkou roli.

—–

Standardy kvality na webu PID