Praha schválila zkrácení aktivační lhůty jízdenky v aplikaci a prodloužila poskytování slev na jízdném pro lidi v hmotné nouzi

Naposledy aktualizováno: 24. 06. 2024 | Publikováno 24. 06. 2024

Rada hl. m. Prahy schválila zkrácení ochranné aktivační lhůty při nákupu jízdenky pomocí mobilní aplikace PID Lítačka ze 2 na 1 minutu. Změna nastane od 1. července 2024. Důvodem ochranné lhůty je zabránit snadnému zneužití tohoto způsobu placení jízdného v MHD a vlacích v souvislosti s kontrolou pomocí revizorů a průvodčích. Na druhou stranu je stávající dvouminutová lhůta uživatelsky nekomfortní například pro ty, kteří si kupují jízdenku až těsně před příjezdem vozidla na zastávku. Cestující jsou přitom povinni mít platnou mobilní jízdenku již pří nástupu do vozidla MHD nebo do přepravního prostoru metra.

Abychom nákup jízdenek v mobilní aplikaci cestujícím co nejvíce usnadnili, zkracujeme dobu aktivace jízdenky na 1 minutu. Dlouhá aktivační lhůta totiž nebyla zrovna pohodlná, zvlášť když se člověk chystal někam na poslední chvíli. Jedna minuta umožní koupit si jízdenku před příjezdem vozidla a zároveň bude stále dostatečnou ochranou proti zneužití,“ uvedl Zdeněk Hřib, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Obě schválená opatření vidím jako prospěšná. Zkrácení aktivační lhůty usnadní jízdu pražskou veřejnou dopravu poctivým cestujícím, kteří pouze spěchají. A sleva na předplatném pomůže lidem v nouzi. Myslíme na všechny Pražany,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Lhůta v délce jedné minuty je nejběžnější doba v ostatních městech i dopravních systémech České republiky. Stejnou ochrannou lhůtu pro nákup mobilní jízdenky používá třeba Ostrava nebo Liberecký či Ústecký kraj. Tato ochranná lhůta bude zkrácena i pro další partnerské aplikace, kterými si lze kupovat jízdenky PID, např. DoKapsy od ČSOB. Naopak beze změny zůstává aktivační lhůta u SMS jízdenek, kde se již dnes pohybuje v rozmezí od 1 do 2 minut kvůli odlišné technologii této služby. Při cestování příměstskými a regionálními autobusy, kde je povinnost nastupovat předními dveřmi a prokázat se řidiči jízdním dokladem, se nic nemění, zde mohou cestující již dnes nastoupit jen s aktivovanou jízdenkou, která ještě neplatí.

Pro zlepšení uživatelské přívětivosti bylo do mobilní aplikace PID Lítačka přidáno již před časem výrazné upozornění na tuto aktivační lhůtu ještě před nákupem jízdenky. Nově také PID Lítačka nabízí při vyhledání spojení a nákupu jízdenky pro konkrétní vyhledané spojení jízdenku s takovou časovou platností, která obsahuje i čas na pěší přesun přepravním prostorem metra, nikoli jen čas odjezdu nebo příjezdu do stanice.

Sleva pro lidi v hmoutné nouzi

V rámci změn Tarifu PID od 1. července 2024 bylo schváleno také prodloužení slevy na předplatních kuponech pro lidi v hmotné nouzi o rok, a to do 30. června 2025. Tato sleva umožňuje nákup zlevněných kuponů za 165 Kč na měsíc nebo 444 Kč na 3 měsíce a je určena lidem, kteří pobírají příspěvek na živobytí a mohou tento nárok doložit příslušným potvrzením od Úřadu práce.

Naší povinností je chránit Pražany v tíživé finanční situaci, které nejvíce postihly stoupající životní náklady vlivem mimořádně vysoké inflace z posledních let. Proto jsme se rozhodli prodloužit 70% slevu na jízdné v MHD až do konce června příští roku,” vysvětlil důvody prodloužení poskytované slevy náměstek Zdeněk Hřib.