Praha začíná připravovat jednotný informační systém, svoje postřehy mohou lidé už teď posílat na webu

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 12. 07. 2018

Vzniká analýza navigačního a informačního systému v Praze.

Odborníci se budou inspirovat návrhy veřejnosti.

První panelová diskuze pro veřejnost se uskuteční 12. července v pražském CAMP.

 

Praha chce zlepšit a sjednotit informační a navigační systém v ulicích města. Orientační systém v metru dnes vypadá úplně jinak než navigace veřejné dopravy v ulicích. Ta je zase jiná než ukazatele v městských částech a železniční doprava má také jiný styl. Na mnoha místech navíc kvalitní navigace chybí úplně. Moderní metropole pracují s jednotným a přehledným systémem pro celé aglomerace a touto cestou chce jít i Praha. Již v počátku tohoto velkého projektu se počítá s participací laické i odborné veřejnosti. K shromáždění připomínek a nápadů, k identifikaci nedostatků, konzultacím s odbornými institucemi i průběžné prezentaci projektu slouží web www.pid.cz/jis.

„Jednotný navigační systém je základ orientace v každém moderním městě. Pomáhá lidem rychle a dobře se orientovat ve veřejné dopravě i v ulicích města bez ohledu na to, jestli tu žijí, nebo přijeli do Prahy jen na skok. Kvalitní a funkční informační systém podporuje i udržitelnou mobilitu ve městě, především tím, že více zpřístupňuje využití veřejné dopravy, usnadňuje pěší chůzi i cyklistiku,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

Praha a všechny její dotčené městské organizace právě teď začínají společně s expertními týmy pracovat na studii mapující největší problémy pražského informačního a navigačního systému. V první fázi projektu se právě analyzují příklady dobré praxe ze zahraničí a zpracovávají se detailní podklady pro vypsání designérské soutěže. Z další fáze vzejde řešení, jak by měl pražský informační systém vypadat. „Začínáme důkladnou analýzou současného stavu, abychom věděli, co je špatně. Nepřipravujeme teď kreativní soutěž na vizuální podobu informačního systému v Praze, to bude až další krok v příštím roce. Teď společně s EY, PRO CEDOP a ve spolupráci s uznávanými odborníky z ČVUT musíme současnou situaci co nejlépe zmapovat a najít pro Prahu i zajímavou inspiraci ze zahraničí,“ říká ředitel organizace ROPID Petr Tomčík.

Veřejný prostor i veřejná doprava

 Pro lepší orientaci vám kromě mobilních mapových aplikací pomohou také základní prvky informačního systému, které tvoří ukazatele a značení ve veřejném prostoru. Ale co když je přehlédnete, protože každý nosič vypadá jinak? Co když jsou informace v ulicích nevýrazné, neúplné anebo zanikají v moři venkovní reklamy? Na to teď začínáme hledat odpovědi a cílem bude samozřejmě řešení, které vizuálně celý systém sjednotí, ať už jste v metru, na Staroměstském náměstí, nebo před hlavním nádražím,“ doplňuje náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

 Součástí studie, která právě začíná vznikat, bude i odhad předpokládaných finančních nákladů na implementaci projektu i následující údržbu a aktualizaci nového informačního systému pro Prahu. Vznikne tak několik možných scénářů, jak nové prvky uvést do praxe, jak vyřešit kompetence při jejich správě, a to vše s výčtem ekonomické stránky věci. Zástupci hlavního města se pak rozhodnou, jakým směrem se vydat.

Zapojení veřejnosti od samotného začátku: www.pid.cz/jis

Tým, jenž bude pracovat na studii, hledá také inspiraci u lidí, kteří se po městě každý den pohybují. „Připravili jsme speciální webovou stránku, kde nám mohou lidé posílat jak pozitivní příklady, kterými bychom se měli inspirovat, tak nejrůznější nešvary, na které v orientačním systému v Praze narazí,“ říká náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Návrhy od lidí budeme průběžně na webu zveřejňovat, jak ty pozitivní, tak negativní. Obojí je velmi důležité jako základ, aby Praha mohla připravit kvalitní informační systém. Všechny podněty také dostanou odborníci, kteří budou na projektu pracovat.“

Webové stránky www.pid.cz/jis budou spuštěny ve čtvrtek 12. července v 18.00.

Čtvrteční diskuse v pražském CAMP

Hned v úvodu projektu se mohou do věci zapojit všichni, kdo se o informační systém v Praze zajímají. Organizátoři připravili první veřejnou diskusi v pražském Centru architektury a městského plánování, kam může přijít každý se svými dotazy.

  • Kdy: čtvrtek 12. července od 19.00 hodin
  • Kde: CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

Pohledem odborníků

Estetická tvář města – a informační systém je její nedílnou součástí – ukazuje, jaký je hodnotový systém jeho správy i obyvatel. „Kvalitní, funkční a nadčasový design se významně podílí na dobrém jménu metropole, ale činí ji i uživatelsky přívětivější pro její obyvatele i návštěvníky. Informační systém vyžaduje kreativní i systematický přístup, ale ještě více schopnost zainteresovaných institucí se domluvit na efektivní implementaci,“ vysvětluje odborný asistent a výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Petr Štěpánek.

Dostupnost a kvalita informací ve veřejné dopravě jsou klíčové. Cesta se pak stává příjemným zážitkem a je to bez stresu. Informační systém musí být pro cestujícího parťákem, který ho nezklame,“ říká Petr Šlegr ze společnosti PRO CEDOP a pokračuje: „Analýzu současného systému neděláme jen pro turisty. Každý někdy cestuje do míst, kde ještě nebyl. A rozhodně neplatí, že navigační systémy jsou pouze drahá elektronická zařízení. Hodně muziky lze docílit použitím i obyčejných ukazatelů a neproměnných panelů s vhodným obsahem.

O studii

Samotnou studii pro ROPID zpracovávají společnosti EY a PRO CEDOP ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Projekt má za úkol vyřešit celkovou prezentaci města a jeho informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility.

Cílem první části projektu studie nejsou grafické návrhy. Bude sloužit jako podklad zadávací dokumentace pro budoucí designérské soutěže na jednotný informační systém Prahy. Tento postup reflektuje skutečnost, že implementace JIS je stejně důležitá jako jeho návrh.

Realizační studie projektu bude vycházet také z již schválených a používaných dokumentů města Prahy. Bude zohledňovat současné grafické manuály například Pražské integrované dopravy, stanic metra, zastávek povrchové dopravy atd. Dále bude pracovat s jednotným vizuálním stylem hl. m. Prahy, s koncepcí informačního a orientačního značení v Pražské památkové rezervaci a jejím okolí a s mnoha dalšími souvisejícími projekty.

S výsledky analytické části seznámí Praha veřejnost na začátku ledna příštího roku, kdy současně začne schvalovací proces. Z toho by měla vzejít volba strategie implementace a pak by měl zpracovatel odevzdat koncept zadávacích podmínek následné kreativní soutěže.