Bezbariérově s PID

PID bez bariér Objednání mikrobusu 1 Objednání mikrobusu 2


Piktogram bezbariérový
Pražská integrovaná doprava má za cíl poskytovat službu úplně všem. Proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy stanic metra i železnice.

Bezbariérová vozidla, bezbariérové přístupy do vozidel a vyhrazené prostory ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Pro nevidomé jsou doplňovány orientační prvky (hmatné a varovné pásy, akustické majáky) a vozidla umožňují na žádost nevidomého vyhlášení informace o lince a směru jízdy.

Vyhledávač spojení PID umožňuje zadání s využitím parametru „pouze bezbariérové spojení“.

Bezbariérová přístupnost dopravních prostředků PID je limitována těmito základními faktory:

  1. bezbariérovým přístupem ke stanicím, zastávkám nebo přístavištím
  2. bezbariérovou úpravou stanic, zastávek nebo přístavišť
  3. bezbariérovostí vozidel nebo plavidel (s podlahou v úrovni nástupiště / s podlahou v úrovni nástupiště a plošinou pro nástup / s plošinou pro nástup)

Metro

Bezbariérový vstup do metra

Bezbariérová přístupnost metra je limitována úpravou jednotlivých stanic, pro některé cestující však zůstává bariérou i spára mezi nástupištěm a vozem metra.
Pro významnou část cestujících se sníženou schopností pohybu (např. cestující s kočárky, většími zavazadly) jsou pomocí i eskalátory. V řadě stanic metra je možné mezi povrchem a nástupiště využít eskalátory pro oba směry v celé délce. Naprostá většina stanic obsahuje prvky pro nevidomé.

Zjistěte si již před cestou aktuální stav bezbariérových zařízení.

Tramvaje

Bezbariérové vozy tramvaji

Zastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé. Všechny nově dodávané tramvaje jsou bezbariérové, další bezbariérová vozidla vznikají při rekonstrukcích starších typů tramvají.

Bližší informace o bezbariérových spojích naleznete v jízdních řádech.

Autobusy a trolejbusy

Bezbariérový autobusZastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé. Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí je zřízena zvláštní linka H1. Bližší informace naleznete v jejím jízdním řádu.

Na ostatních autobusových a trolejbusových linkách je zajišťován provoz bezbariérovými vozidly s ohledem na možnosti jednotlivých dopravců. Základem jsou garantované bezbariérové spoje (v jízdním řádu označeny značkou ), dále jsou bezbariérová vozidla vypravována na některé linky i nad rámec těchto spojů. V případě potřeby využití takového spoje na lince s negarantovanými spoji kontaktujte přímo dopravce (kontakt na jízdním řádu, případně zde).

poměr bezbariérových vozidel na linkách PID dopravci
významný ABOUT ME
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ČSAD MHD Kladno
STENBUS
Jaroslav ŠTĚPÁNEK
ČSAD POLKOST
střední Martin UHER
ARRIVA City
ČSAD Slaný
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Benešov
ARRIVA Střední Čechy
malý Kateřina Kulhánková
POHL Kladno
Okresní autobusová doprava Kolín
Valenta Bus
Autodoprava LAMER
žádná bezbariérová vozidla ČSAD Česká Lípa
Vlastimil SLEZÁK

Bližší informace naleznete v jízdních řádech – linky městské (Praha) a linky regionální.

Železnice

Bezbariérový vlakNa většině železničních tratí zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími bezbariérový nástup. Podstatná je situace v oblasti stanic a zastávek, kdy se v provozu vyskytují moderní zcela bezbariérové, ale i s nástupišti přístupnými pouze po schodech či s nástupišti v úrovni koleje. Stanice a zastávky zbudované či rekonstruované v poslední době však standardně umožňují nástup v jedné úrovni a obsahují prvky pro nevidomé.

Bližší informace naleznete na webu Českých drah.

Lanová dráha

S ohledem na konstrukci vozidel a z toho vyplývající stavební uspořádání stanic nemůže lanová dráha zajistit bezbariérovou přístupnost.

Přívozy

Bližší informace o přívozech naleznete v jízdních řádech a v samostatném článku.

Přehled linek s bezbariérovostí přístupu (trvalý stav nebo dlouhodobý stav):

linka trasa plavidlo přístupová cesta
P1 Sedlec – Zámky 95 % 80 %
P2 V Podbabě – Podhoří 95 % 80 %
P3 Lihovar – Veslařský ostrov 95 % 80 %
P4 Císařská louka – Kotevní 95 % 70 %
P5 Císařská louka – Výtoň 95 % 60 %
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany 95 % 60 %
P7 Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov 90 % 40 %
P8 Císařský ostrov – Troja 95 % 90 %

… orientační bezbariérová přístupnost

Další informace