Bezbariérově s PID

PID bez bariér Mikrobusy na objednání


Piktogram bezbariérový
Pražská integrovaná doprava má za cíl poskytovat službu úplně všem. Proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy stanic metra i železnice.

Bezbariérová vozidla, bezbariérové přístupy do vozidel a vyhrazené prostory ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Pro nevidomé jsou doplňovány orientační prvky (hmatné a varovné pásy, akustické majáky) a vozidla umožňují na žádost nevidomého vyhlášení informace o lince a směru jízdy.

Vyhledávač spojení PID umožňuje zadání s využitím parametru “pouze bezbariérové spojení”.

Bezbariérová přístupnost dopravních prostředků PID je limitována těmito základními faktory:

  1. bezbariérovým přístupem ke stanicím, zastávkám nebo přístavištím
  2. bezbariérovou úpravou stanic, zastávek nebo přístavišť
  3. bezbariérovostí vozidel nebo plavidel (s podlahou v úrovni nástupiště / s podlahou v úrovni nástupiště a plošinou pro nástup / s plošinou pro nástup)

Metro

Bezbariérový vstup do metra

Bezbariérová přístupnost metra je limitována úpravou jednotlivých stanic a technickými vlastnostmi vozidel. Na trasách A a B jsou postupně v úseku prvních dveří souprav instalovány rampičky pro vyrovnání výšky nástupiště a podlahy vagonu doplněné o pružný hřeben překrývající spáru mezi hranou nástupiště a vagonu.

Pro významnou část cestujících se sníženou schopností pohybu (např. cestující s kočárky, většími zavazadly) jsou pomocí i eskalátory. V řadě stanic metra je možné mezi povrchem a nástupiště využít eskalátory pro oba směry v celé délce.

Naprostá většina stanic obsahuje prvky pro nevidomé.

Zjistěte si již před cestou aktuální stav bezbariérových zařízení.

Tramvaje

Bezbariérové vozy tramvaji

Zastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé. Všechny nově dodávané tramvaje jsou bezbariérové, další bezbariérová vozidla vznikají při rekonstrukcích starších typů tramvají.

Bližší informace o bezbariérových spojích naleznete v jízdních řádech.

Autobusy a trolejbusy

Bezbariérový autobus

Všechny spoje městských autobusových a trolejbusových linek jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly. Na regionálních linkách postupně podíl nízkopodlažních vozidel roste, garantované bezbariérové spoje jsou označeny značkou , dále jsou bezbariérová vozidla vypravována na některé linky i nad rámec těchto spojů. V případě potřeby využití takového spoje na lince s negarantovanými spoji kontaktujte přímo dopravce (kontakt na jízdním řádu, případně zde).

Bližší informace naleznete v jízdních řádech – linky městské (Praha) a linky regionální.

Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí je zřízena zvláštní linka H1. Bližší informace naleznete v jejím jízdním řádu.

Zastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé a zlepšovány i jejich parametry pro vozíčkáře.

Železnice

Bezbariérový vlakNa většině železničních tratí zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími bezbariérový nástup. Podstatná je situace v oblasti stanic a zastávek, kdy se v provozu vyskytují moderní zcela bezbariérové, ale i s nástupišti přístupnými pouze po schodech či s nástupišti v úrovni koleje. Stanice a zastávky zbudované či rekonstruované v poslední době však standardně umožňují nástup v jedné úrovni a obsahují prvky pro nevidomé.

Bližší informace naleznete na webu Českých drah.

Lanová dráha

S ohledem na konstrukci vozidel a z toho vyplývající stavební uspořádání stanic nemůže lanová dráha zajistit bezbariérovou přístupnost.

Přívozy

Bližší informace o přívozech naleznete v jízdních řádech a v samostatném článku.

Přehled linek s bezbariérovostí přístupu (trvalý stav nebo dlouhodobý stav):

linka trasa plavidlo přístupová cesta
P1 Sedlec – Zámky 95 % 80 %
P2 V Podbabě – Podhoří 95 % 80 %
P3 Lihovar – Dvorce 95 % 80 %
P4 Dostihová – Belárie 95 % 70 %
P5 Císařská louka – (Kotevní) – Výtoň 95 % 60 %
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany 95 % 60 %
P7 Holešovická tržnice – Rohanský ostrov 90 % 40 %

… orientační bezbariérová přístupnost

Další informace