Bezbariérově s PID

PID bez bariér Objednání mikrobusu 1 Objednání mikrobusu 2


Piktogram bezbariérový
Pražská integrovaná doprava má za cíl poskytovat službu úplně všem. Proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy stanic metra i železnice.

Bezbariérová vozidla, bezbariérové přístupy do vozidel a vyhrazené prostory ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Pro nevidomé jsou doplňovány orientační prvky (hmatné a varovné pásy, akustické majáky) a vozidla umožňují na žádost nevidomého vyhlášení informace o lince a směru jízdy.

Vyhledávač spojení PID umožňuje zadání s využitím parametru „pouze bezbariérové spojení“.

Bezbariérová přístupnost dopravních prostředků PID je limitována těmito základními faktory:

  1. bezbariérovým přístupem ke stanicím, zastávkám nebo přístavištím
  2. bezbariérovou úpravou stanic, zastávek nebo přístavišť
  3. bezbariérovostí vozidel nebo plavidel (s podlahou v úrovni nástupiště / s podlahou v úrovni nástupiště a plošinou pro nástup / s plošinou pro nástup)

Metro

Bezbariérový vstup do metra

Bezbariérová přístupnost metra je limitována úpravou jednotlivých stanic, pro některé cestující však zůstává bariérou i spára mezi nástupištěm a vozem metra.
Pro významnou část cestujících se sníženou schopností pohybu (např. cestující s kočárky, většími zavazadly) jsou pomocí i eskalátory. V řadě stanic metra je možné mezi povrchem a nástupiště využít eskalátory pro oba směry v celé délce. Naprostá většina stanic obsahuje prvky pro nevidomé.

Zjistěte si již před cestou aktuální stav bezbariérových zařízení.

Tramvaje

Bezbariérové vozy tramvaji

Zastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé. Všechny nově dodávané tramvaje jsou bezbariérové, další bezbariérová vozidla vznikají při rekonstrukcích starších typů tramvají.

Bližší informace o bezbariérových spojích naleznete v jízdních řádech.

Autobusy a trolejbusy

Bezbariérový autobusZastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé. Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí je zřízena zvláštní linka H1. Bližší informace naleznete v jejím jízdním řádu.

Na ostatních autobusových a trolejbusových linkách je zajišťován provoz bezbariérovými vozidly s ohledem na možnosti jednotlivých dopravců. Základem jsou garantované bezbariérové spoje (v jízdním řádu označeny značkou ), dále jsou bezbariérová vozidla vypravována na některé linky i nad rámec těchto spojů. V případě potřeby využití takového spoje na lince s negarantovanými spoji kontaktujte přímo dopravce (kontakt na jízdním řádu, případně zde).

Bližší informace naleznete v jízdních řádech – linky městské (Praha) a linky regionální.

Železnice

Bezbariérový vlakNa většině železničních tratí zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími bezbariérový nástup. Podstatná je situace v oblasti stanic a zastávek, kdy se v provozu vyskytují moderní zcela bezbariérové, ale i s nástupišti přístupnými pouze po schodech či s nástupišti v úrovni koleje. Stanice a zastávky zbudované či rekonstruované v poslední době však standardně umožňují nástup v jedné úrovni a obsahují prvky pro nevidomé.

Bližší informace naleznete na webu Českých drah.

Lanová dráha

S ohledem na konstrukci vozidel a z toho vyplývající stavební uspořádání stanic nemůže lanová dráha zajistit bezbariérovou přístupnost.

Přívozy

Bližší informace o přívozech naleznete v jízdních řádech a v samostatném článku.

Přehled linek s bezbariérovostí přístupu (trvalý stav nebo dlouhodobý stav):

linka trasa plavidlo přístupová cesta
P1 Sedlec – Zámky 95 % 80 %
P2 V Podbabě – Podhoří 95 % 80 %
P3 Lihovar – Veslařský ostrov 95 % 80 %
P4 Císařská louka – Kotevní 95 % 70 %
P5 Císařská louka – Výtoň 95 % 60 %
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany 95 % 60 %
P7 Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov 90 % 40 %
P8 Císařský ostrov – Troja 95 % 90 %

… orientační bezbariérová přístupnost

Další informace