Prázdninový provoz PID 29. 6. 2019 – 31. 8. 2019

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 18. 06. 2019

Jako každý rok, dojde i o letních prázdninách 2019 k úpravám jízdních řádů Pražské integrované dopravy. Přestože do Prahy přijíždí mnoho turistů, jejich počty jsou výrazně nižší, než počty žáků, studentů a Pražanů obvykle dojíždějících do práce. Linkami PID tak cestuje v letních měsících v pracovní dny dle přepravních průzkumů až o cca 20–25 % méně cestujících. Nejvyšší snížení poptávky vykazují online sčítače u vstupů do metra v ranní špičce.

 

Metro

Jako v uplynulém roce dojde na všech linkách v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1–2 minuty. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách také jako loni v intervalu 7,5 minuty.

První červencový týden (od 29. 6. do 7. 7.) musí cestující počítat s již téměř pravidelnou výlukou na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov, při níž proběhne další etapa výměny dřevěných pražců, sloužících v podzemí již 45 let, za betonové.

Tramvaje

Po dobu prázdnin nebudou stejně jako v loňském roce v provozu posilové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.

Od soboty 29. 6. se vrátí do svých pravidelných tras tramvajové linky 11 a 13. Ve Vinohradské ulici bude dokončena první etapa revitalizace – rekonstrukce tramvajové tratě, kterou se povedlo zkrátit o dva týdny. Bezbariérově zpřístupněné budou zastávky Italská a Vinohradská tržnice.

V Nádražní ulici budou během celých prázdnin (od 8. 7.) probíhat práce na přeložkách inženýrských sítí, které umožní, aby v příštím roce došlo k dlouho očekávané rekonstrukci tramvajové tratě, která pochází ještě z 80. let. Oprava tramvajových kolejí na křižovatce Plzeňská – Radlická přeruší od 8. do 24. 7. provoz mezi Andělem a Bertramkou. Rekonstrukce plynovodu na konci července na týden přeruší provoz tramvají ve Francouzské ulici, od stejného data až do konce srpna pak budou probíhat práce na bourání stávajícího podjezdu železniční tratě na Zahradním Městě (od 25. 7.), takže tramvaje po tuto dobu nepojedou v úseku od Nádraží Strašnice po Nádraží Hostivař. Krátkodobější výměny kolejových konstrukcí proběhnou na Palackého náměstí a na Výtoni, na konci prázdnin pak bude zahájena cca měsíční rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Poříčí (před Bílou labutí).

Autobusy

Všechny potřebné rekonstrukční akce v metru, tramvajové dopravě i na železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vyžadují významné nasazení náhradní autobusové dopravy. Zatímco strojvůdcům metra či řidičům tramvají výluky umožní čerpat zaslouženou dovolenou, objem práce řidičům autobusů naopak významně narůstá. Aby bylo možné všechny náhradní dopravy zvládnout v potřebném rozsahu a současně měli řidiči autobusů šanci si také vybrat svůj díl dovolené, dojde na základě návrhu DPP a následné společné dohody s organizací ROPID a vedením hl. m. Prahy o prázdninách 2019 oproti loňsku k rozsáhlejším úpravám v jízdních řádech autobusových linek. Řidiči autobusů odvádějí pro hlavní město Prahu v posledním období nadstandardní práci, což je v návrhu rozsahu prázdninového provozu zohledněno.

Kromě obvyklého prázdninového omezení o cca 15 % budou u vybraných autobusových linek sjednoceny intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodlouženy intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut. Cílem je, aby čerpání dovolených, fondu pracovní doby a fondu přesčasových hodin bylo u řidičů autobusů takové, aby umožnilo v síti PID po prázdninách zajistit objem dopravy v maximálním možném rozsahu.

O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu školní spoje (např. na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani autobusové linky 182, 343 a 451. Školní linky vyjedou opět až 2. září. Linka 143 nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené spoje mezi Butovicemi a Nemocnicí Na Homolce, linka 185 bude zkrácena o úsek Palmovka – Letňany a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.

102         prodloužení intervalu v úseku Kobylisy – Šimůnkova v pracovní den v ranní špičce (22 minut) a o víkendu celodenně (30 minut)

103         prodloužení intervalu v ranní špičce na 10 minut, prodloužení intervalu o víkendu v úseku (Ládví – Ďáblice z 15 na 30 minut)

106         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut a v dopoledním sedle z 15 minut na 20 minut

107         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce a v dopoledním sedle, prodloužení intervalu o víkendu z 15 minut na 30 minut

109         prodloužení intervalu v pracovní den ve špičkách a v sedle, kompenzováno nasazením kloubových vozů v pracovní den

111         omezení v ranní špičce pracovního dne

113         prodloužení intervalu v ranní špičce pracovního dne na 6 minut

116         prodloužení intervalu v pracovní den dopoledne a v odpolední špičce

118         prodloužení intervalu v ranní špičce na 10 minut a v sedle na 20 minut (částečně kompenzováno vloženými spoji v úseku Smíchovské nádraží – Brumlovka)

123         prodloužení intervalu v ranní špičce na 10 minut a v sedle na 20 minut, o víkendu prodloužení intervalu z 15 minut na 20 minut

128         zarovnání intervalu v ranní špičce na pravidelných 20 minut

129         prodloužení intervalu o víkendu

131         prodloužení intervalu v ranní špičce na 7,5 minuty, prodloužení intervalu o víkendu z 12 minut na 15 minut

133         prodloužení intervalu v ranní špičce pracovního dne na 7,5 minuty

134         prodloužení intervalu v ranní špičce na 10 minut, v pracovní den večer a o víkendu celodenně nejede polovina spojů v úseku Budějovická – Podolská vodárna

135         prodloužení intervalu v ranní špičce pracovního dne na 10 minut

137         prodloužení intervalu v pracovní dny ve špičkách na 6 minut, v sedle na 10 minut a o víkendech na 10 minut

138         prodloužení intervalu v odpolední špičce na 10 minut

140         prodloužení intervalu v sedle pracovního dne z 15 minut na 20 minut

141         prodloužení intervalu v sedle pracovního dne v úseku Černý Most – Bazén Hloubětín (dosud Hloubětínská) z 15 na 30 minut

142         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut, v sedle z 15 minut na 20 minut a o víkendech z 15 minut na 20 minut, o víkendech kompenzováno nasazením kloubových vozů

143         o víkendu není v provozu

145         prodloužení intervalu v sedle pracovního dne z 15 minut na 30 minut

147         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 15 minut a v sedle na 18 minut, o víkendech celodenně interval prodloužen na 30 minut

151         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní a odpolední špičce na 20 minut, v sedle na 30 minut

152         není v provozu polovina spojů v úseku Kobylisy – Českomoravská v pracovní den večer a o víkendu celodenně

154         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 20 minut a v sedle na 40 minut

158         prodloužení intervalu v pracovní den večer a o víkendu celodenně na 60 minut

161         prodloužení intervalu v sedle pracovního dne na 20-40 minut

167         prodloužení intervalu v ranní špičce pracovního dne na 10 minut, o víkendech prodloužení intervalu z 15 minut na 20 minut

168        v pracovní den nejsou v provozu vložené spoje v úseku Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce

170         prodloužení intervalu v ranní špičce na 10 minut a v sedle na 20 minut

176         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut a v sedle na 20 minut

177         nejsou v provozu vložené spoje v úseku Volha – Chodov

182         o prázdninách není v provozu

183         nasazení kloubových vozů o víkendu (kompenzace za linku 152)

184         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut, v sedle z 15 minut na 20 minut a o víkendech z 15 minut na 20 minut

185         zkrácení o úsek Palmovka – Letňany

188         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut, v sedle z 15 minut na 20 minut a o víkendech z 15 minut na 20 minut, o víkendech částečně kompenzováno nasazením kloubových vozů

189         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 7,5 minut, v sedle z 15 minut na 20 minut a o víkendech z 15 minut na 20 minut

192         prodloužení intervalu v pracovní den ve špičkách z 15 minut na 20 minut, v sedle a o víkendech z 20 minut na 30 minut

193         prodloužení intervalu v ranní špičce pracovního dne na 10 minut

196         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut a v dopoledním sedle z 15 minut na 20 minut, linka není v provozu v úseku Kačerov – Kloboučnická

197         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut a v dopoledním sedle z 15 minut na 20 minut

199         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 10 minut, v sedle z 15 minut na 20 minut a o víkendech z 15 minut na 20 minut

200         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 4 minuty, v odpolední špičce na 5 minut a v dopoledním sedle ze 7,5 minuty na 15 minut

201         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na cca 10-12 minut a v sedle z 15 minut na 20 minut, v ranní špičce částečně kompenzováno zavedením vložených spojů v úseku Černý Most – Sicherova

202         prodloužení intervalu ve špičkách pracovních dnů na 20 minut

207         prodloužení intervalu v ranní špičce pracovního dne na 7,5, minuty

215         prodloužení intervalu v pracovní den v ranní špičce na 7,5 minut, v sedle z 15 minut na 20 minut a o víkendech z 15 minut na 20 minut.

225         prodloužení intervalu v sedle pracovního dne z 15 minut na 20 minut

241         prodloužení intervalu o víkendu na 30 minut

Vlaky

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají. I na železnici se předpokládá během léta zvýšený počet výluk a omezení kvůli stavebním pracím na jednotlivých tratích. Pokračovat budou výluky kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří, kratší výluky se dotknou také tratí do Kladna, Mladé Boleslavi a do Rudné u Prahy.

Více informací

Prázdninové jízdní řády a podrobné informace o jednotlivých výlukách budou v dalších dnech postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.pid.cz, www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách. K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo DPP 296 19 18 17.