Přejmenování konečné zastávky Černokostelecká od 28. 8. 2021

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 24. 08. 2021

Snahou organizátora Pražské integrované dopravy ROPID je v posledních letech konečné zastávky pojmenovávat podle katastrálních území, čtvrtí nebo místních názvů. Z pohledu projektování dopravy je název konečné zastávky jedním ze základních orientačních prvků ve veřejné dopravě. Cílové zastávky se objevovaly na vozech městské hromadné dopravy už za doby koňky a měly cestujícím napovědět směr, kterým daná linka jede.

Za celou dobu fungování veřejné dopravy, nejen v Praze, ale prakticky na celém světě jsou vedle číselné nebo písmenné orientace linek uváděny i koncové zastávky. Platí to například i u dálkových železničních linek – cestujícímu, který se bude potřebovat z Prahy do Plzně na odjezdové tabuli příliš neřekne číslo vlaku EC172, nicméně pokud uvidí, že vlak jede do Budapešti, nejspíš ho napadne, že nepojede přes Plzeň.

Jak by se někdo mohl mylně domnívat, tato informace neslouží místním obyvatelům v místě konečné zastávky, ale naopak přespolním nebo nahodilým cestujícím, kteří se potřebují na zastávce rychle zorientovat a číslo linky jim nic neříká. Bohužel, v minulosti, především pak v 70. a 80. letech, byly zastávky často pojmenovávány podle politických preferencí. Následně v 90. letech nebyl čas na podrobnou koncepci, podle které by se projektanti z Dopravního podniku hl. m. Prahy, později z organizace ROPID, řídili. V té době navíc nastupuje éra digitálních informačních panelů na vozidlech a nastává postupný zánik názvu tramvajových konečných podle katastrálních území – Liboc-Divoká Šárka, Hrdlořezy-Spojovací, Strašnice-Černokostelecká atp.

Jako zcela nevhodné považujeme pojmenování konečných zastávek podle názvů ulic, které znají především místní obyvatelé, ale nikoliv přespolní. Proto se v posledních letech přistupuje k přejmenování cílových zastávek podle jednoznačně identifikovatelných názvů, které jsou v povědomí většiny cestujících. Další takovou konečnou, která je k 28. 8. 2021 přejmenována, je zastávka Černokostelecká. Nově ponese název Nové Strašnice a je tak jednoznačně odlišena od konečné zastávky Staré Strašnice nacházející se na tramvajové trati na Zahradní Město.

Vzhledem k diskusím, které o názvech zastávek vedeme nejen s odbornou veřejností, jsme provedli na jaře letošního roku anketu, které se zúčastnilo 601 cestujících. Anketa byla záměrně z výše popsaných důvodů prováděna na zastávkách Anděl a Vítězné náměstí. Cestujícím byla položena jednoduchá otázka:

  • uveďte alespoň přibližně, kde se nachází konečná zastávka Černokostelecká? Za správné nebo alespoň přibližně správné odpovědi se považovaly Hostivař, Strašnice, Malešice nebo Praha 10

Pokud cestující vůbec nevěděl nebo uvedl špatnou odpověď, byla mu položena druhá doplňující otázka:

  • pomohlo by Vám, pokud by se zastávka jmenovala Nové Strašnice?

Na to, jak anketa dopadla, se můžete podívat v příloze.