Příměstské autobusy PID slaví 25 let své existence

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 10. 01. 2017

Dnes jsou linky příměstské dopravy s trojkou nebo čtyřkou na začátku už běžnou součástí provozu v Praze a Středočeském kraji. Každý den přepraví cca 180 000 cestujících. Ve středu 11. ledna 2017 si připomeneme 25 let od zahájení provozu prvních příměstských autobusových linek. První dvojicí byly linky č. 351 a 352, prvně jmenovaná jezdila z Českomoravské do Hovorčovic a druhá ze Stodůlek do Ořecha.

V průběhu roku 1991 se hodně diskutovalo o zvýšení efektivity provozu, a tak představitelé Dopravního podniku i města hledali a zkoušeli různé novinky. Tehdejším náměstkem primátora pro dopravu byl Ing. František Polák, dlouholetý zaměstnanec Dopravního podniku hlavního města Prahy, který se osobně zasazoval o vyzkoušení integrovaného dopravního systému. Především jeho zásluhou byla 20. prosince 1991 podepsána dohoda o experimentálním zavedení integrovaného dopravního systému mezi hlavním městem Prahou, okresními úřady Praha-východ a Praha-západ a obcemi Hovorčovice a Ořech.

Osobním účastníkem jednání byl František Prošek, tehdejší vedoucí dopravního oddělení Magistrátu hlavního města Prahy. „Pokud si dobře pamatuji, jednání skutečně vyvolal Ing. František Polák a za Dopravní podnik hlavního města Prahy se účastnil Ing. Jindřich Prior. Za okresní úřady to byli tuším vedoucí referátů dopravy a za Ořech to byl starosta Ing. Vladimír Glasser. Příspěvek města na dopravu zajistil ing. Polák, od okresních úřadů jsme nechtěli nic, neboť se licence tehdy nevydávaly a drobný příspěvek byl požadován od obcí, pokud si dobře pamatuji od Ořecha to bylo padesát tisíc korun za rok.“ Tolik tedy vzpomínky přímého účastníka jednání o vzniku integrované dopravy.

Na obou zavedených linkách (351 a 352) platil tarif městské hromadné dopravy, ale zároveň na nich platily předplatní jízdenky (dělnické a žákovské) ČSAD. V roce 1992 příměstské linky doplňovaly spoje provozované ČSAD Klíčov, respektive ČSAD Praha-západ níže uvedených čísel. Naopak na spojích příměstských linek 10032, 10033, 10090 a 10281 v úseku Praha – Hovorčovice a 11660 a 11661 v úseku Praha – Ořech platily všechny předplatní jízdenky vydávané Dopravním podnikem. Jednalo se o velice jednoduché, ze zpětného pohledu i trochu nesystémové řešení, nezatížené problémy v legislativní rovině.

Aktuální statistika

Po 25 letech od těchto prvních krůčků k integrované dopravě je v rámci systému PID v provozu 161 denních a 10 nočních příměstských autobusových linek, které za rok 2016 ujely na území Středočeského kraje přes 22 milionů kilometrů, což je 30 zpátečních cest ze Země na Měsíc. Na příměstských linkách se z celkového počtu cca 1 950 autobusů zapojených v PID stabilně pohybuje cca 650 vozidel. Ze dvou mimopražských obcí obsluhovaných linkami PID se jejich počet za 25 let navýšil na 388. Příměstské linky PID dnes zastavují na 2 800 mimopražských zastávkách.

Hlavní oslavy integrace budou na podzim

Zavedení prvních dvou příměstských linek těsně za hranice Prahy bylo teprve nesmělým počátkem myšlenky integrované dopravy v Praze a okolí. Prvním výrazným počinem, který přinesl okamžitou výhodu mnoha Pražanům, bylo zavedení uznávání „pražských tramvajenek“ ve vlacích na území Prahy 1. října 1992. K tomuto skutečnému začátku Pražské integrované dopravy a čtvrtstoletí její
existence připravuje ROPID oslavy včetně zapojení oblíbených historických vozidel a další doprovodné akce během letošního roku.

ids_1992m