Integrace veřejné dopravy na Královéměstecku od 7. 3. 2021

Od 7. března 2021 (neděle) bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta část oblasti Královéměstecka. Při integraci bude zrušeno celkem 12 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID)zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech a Dobšicích navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Informační brožura k integraci Královéměstecka