První poznatky z integrace dopravy na Kladensku

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 30. 08. 2017

Integrace dopravy na Kladensku změnila jízdní řády desítek autobusových linek v Kladně a okolí a v pondělí 28. 8. 2017 zažil nový systém první zatěžkávací zkoušku. I přes mimořádný rozsah takové změny proběhl přechod na nový systém relativně uspokojivě. Na nově integrované linky vyjelo také 27 nových nízkopodlažních klimatizovaných autobusů dopravce ČSAD MHD Kladno, které zvyšují úroveň cestování nejen na páteřní lince 300, ale i na dalších regionálních spojích. Další nové autobusy budou následovat během podzimu i u dalších nově zapojených dopravců na páteřních rychlíkových linkách 330 a 399. Postupně se daří snižovat počáteční zpožďování některých spojů vlivem pomalejšího odbavování cestujících a jejich seznamování s novým systémem, stále však přetrvává vynechávání některých spojů dopravce ČSAD MHD Kladno.

 „V klíčových přestupních bodech pomáhají cestujícím lépe se v novém systému zorientovat informátoři organizací ROPID a IDSK, společným úsilím se daří postupně zrychlovat odbavení při nástupu do autobusů a tím i snižovat zpoždění spojů. Cestujícím jsme již rozdali desetitisíce jízdních řádů a dalších informačních letáků a zodpověděli stovky dotazů jak přímo na místě, tak i přes telefonickou infolinku nebo sociální sítě,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík.

I když se podařilo snížit počet výpadků, které se nepříjemně dotkly cestujících v Kladně i okolí, stále přetrvává u dopravce ČSAD MHD Kladno odříkání některých spojů z důvodu nedostatku řidičů. Aby bylo možné cestujícím garantovat úplnost informací o případných výpadcích či dalších mimořádnostech, bude potřeba zlepšit komunikaci ze strany dispečinku tohoto dopravce a také urychleně dovybavit část autobusů ČSAD MHD Kladno sledovacím systémem, což je základem pro plnění standardů PID.

„Středočeský kraj, hlavní město Praha a město Kladno společně zaplatili hodně peněz, aby měli lidé na Kladensku kvalitnější a výhodnější cestování. Jako největší dopravce na Kladensku nejvíce těchto peněz dostane ČSAD MHD Kladno. Věřím, že se tedy bude i nejvíce snažit, aby nedocházelo k výpadkům spojů na jeho linkách,“ dodává Věra Kovářová, předsedkyně Výboru pro dopravu Středočeského kraje.

Nutno dodat, že ostatní nově zapojení dopravci (AUTODOPRAVA LAMER, ČSAD Slaný, Kateřina Kulhánková – EXPRESCAR a POHL Kladno) zajišťují provoz na svých linkách bez větších komplikací.

„Ostatní dopravci na Kladensku své vozy na integrované linky vypravují. Věřím tedy, že situaci vyřeší ku prospěchu cestujících i dopravce ČSAD MHD Kladno,“ doplňuje radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl.

Ze strany obou organizátorů dopravy (ROPID i IDSK) je a bude maximální snaha zajistit společně s dopravci co nejkvalitnější službu cestujícím a docílit dodržování standardů, běžných v ostatních oblastech pokrytých Pražskou integrovanou dopravou. „U každé takto rozsáhlé změny bude nutné mnoho věcí doladit za provozu a věnovat tomuto procesu maximální pozornost a snahu. To samé očekáváme i od dopravců, kteří provoz na nově integrovaných linkách zajišťují,“ dodává Petr Tomčík.