Reorganizace linek PID v Kralupech nad Vltavou od 1. 4. 2022

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 04. 03. 2022

První dubnový den se v Kralupech nad Vltavou ponese ve znamení významné proměny autobusové dopravy.

 

 

 

Změna linkového vedení

Číslo linky Trasa linky Jízdní řád
457

MHD Kralupy nad Vltavou: (Velvarská – Mikovice -) Minice – Čechova – Gymnázium – Poliklinika – Železniční stanice (- Dýhárna)/Revoluční – Masarykova – Synthos – Obchodní centrum

• linka zůstane i nadále páteří městské dopravy ve městě, její trasa však dozná dílčích proměn, díky kterým bude výrazně zpřehledněno trasování jednotlivých spojů a také jízdní řád
• nová trasa po většinu jízdy kopíruje tu původní, do Zeměch a Lobče už ale nepojede
• obsluhu Zeměch zajišťují celotýdně v dostatečném měřítku linky PID 620 a S40, dostatečnou nabídku spojů pro Lobeč poskytne celotýdně linka 617
• linka nebude obsluhovat zastávky Poděbradova a hřbitov, které nově obslouží linka PID 646
• k Dýhárně nově pojedou tři páry spojů pouze od železniční stanice a v obou směrech pojedou Třebízského ulicí, zastávka HELP-Trans zůstane bez obsluhy a bude tak zrušena
• zrušeny budou i zastávky OSP a ČSAD, ze kterých jsou v docházkových vzdálenostech jiné zastávky
• základní interval na lince bude v pracovní dny mezi Obchodním centrem a Minicemi tvořit 30 minut ráno a 60 minut po zbytek dne; v odpoledních hodinách bude interval mezi železniční stanicí a Minicemi zkrácen vloženými spoji na 30 minut; z Minic přes Mikovice na Velvarskou pojede pět párů spojů pouze ve všední dny; o víkendu pojede linka v intervalu 120 minut
•  stejně jako dnes bude na většinu spojů navazovat na železniční stanici vlak linky S4 nebo R20 na Prahu

Z důvodu uzavírky ulice Čechova v Kralupech nad Vltavou bude linka vedena objízdnou trasou. Všechny spoje pojedou přes zastávky “Kralupy n. Vlt., OSP” a “Kralupy n. Vlt., ČSAD“. Po dobu výluky jsou dočasně zrušeny zastávky “Kralupy n. Vlt., U Jízku“, “Kralupy n. Vlt., Gymnázium“, “Kralupy n. Vlt., U Požárního domu” a “Kralupy n. Vlt., Čechova”

Jízdní řád TRVALÝ STAV

Jízdní řád VÝLUKA

458

Kralupy nad Vltavou – Holubice

• linka bude zcela zrušena a v celé své trase Kralupy n. Vlt., žel.st. – Holubice nahrazena novou linkou PID 646.

617

Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves (- Veltrusy) – Nová Ves – Sazená – Chržín – Uhy – Velvary – Slaný

• linka bude plnit úlohu linky MHD mezi Lobčí, centrem města a Obchodním centrem, kam bude nově většina spojů prodloužena
• intervaly na lince se oproti současnému stavu nijak nezmění, ve všední dny tedy pojede linka po Kralupech nad Vltavou ráno po 30 minutách, dopoledne po 120 minutách, odpoledne po šedesáti; o víkendu pojede linka jednou za 4 hodiny. I spoje linky 617 ve většině případů budou provázány s vlaky linek S4, nebo R20 ve/ze směru Praha

Z důvodu uzavírky v obcích Nová Ves a Nové Ouholice bude linka vedena objízdnou trasou. Všechny spoje budou z Nelahozevsi vedeny přímo do obce Uhy, odkud zajedou do obce Sazená. Předpoklad ukončení výluky je 30. 10. 2022.

Jízdní řád TRVALÝ STAV

Jízdní řád VÝLUKA

646

Holubice – Debrno – Kralupy nad Vltavou – Veltrusy (- Staré Ouholice) – Nová Ves – Ledčice – Mnetěš – Černouček – Krabčice – Roudnice nad Labem

• linka vznikne sloučením stávajících linek PID 458 (Holubice – Kralupy nad Vltavou), PID 496 (Kralupy nad Vltavou – Ledčice) a DÚK 646 (Ledčice – Roudnice nad Labem)
• linkou PID 646 bude nově zajištěno přímé spojení v několika nových relacích, a to především z nácestných obcí do měst Kralup nad Vltavou i Roudnice nad Labem
• v uzlu Kralupy n. Vlt.,žel.st. bude u většiny spojů zajištěn přestup z linky 646 na vlaky linek S4 a R20 do Prahy
• linka zajistí spojení části Lobeček a centra města se hřbitovem, kam už nebude zajíždět linka PID 457;  oproti původní lince zajistí linka 646 toto spojení častěji, a to v rozsahu 8 párů spojů v pracovní dny a 3 párů spojů v sobotu a neděli
• na lince bude platit tarif PID v celé délce trasy a DÚK v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (v případě jízdy po území pouze jednoho kraje vždy platnost dle tarifu příslušného kraje)• Linka bude od 1. 4. 2022 ve výluce.

Z důvodu uzavírky v obcích Nová Ves a Nové Ouholice bude linka vedena objízdnou trasou. Většina spojů pojede ze zastávky “Kralupy n. Vlt., Lobeček, rozc.” přímo do zastávky “Jeviněves”. Tyto spoje tak neobslouží zastávky ve Veltrusech, Starých Ouholicích a Nových Ouholicích. Pouze vybrané školní spoje v pracovní dny budou přes tyto tři obce vedeny. Z důvodu časově náročné objízdné trasy dochází k významným časovým posunům spojů oproti jízdnímu řádu pro trvalý stav. Předpoklad ukončení výluky je 30. 10. 2022.

Jízdní řád TRVALÝ STAV

Jízdní řád VÝLUKA

Změna názvů zastávek

Proměnou projdou také zastávky ve městě. Některé změní svůj název, aby lépe korespondoval s aktuální realitou a nepřipomínal spíše relikt z minulosti.

Většina zastávek ve městě bude nově v režimu „na znamení“, autobus tedy zastaví, pouze pokud na nich někdo bude čekat, respektive pokud někdo stiskem tlačítka „STOP“ dá řidiči znamení, že chce vystoupit. Dojde tak k úsporám paliva nebo k omezení hlukové zátěže, kterou autobus vytváří při rozjezdu.

Zcela bez obsluhy se poté octnou kvůli reorganizaci linkového vedení linek MHD zastávky “Kralupy nad Vltavou, ČSAD“, “Kralupy nad Vltavou, OSP” a “Kralupy nad Vltavou, HELP-Trans“, které jsou buď velmi blízko jiným zastávkám (zast. ČSAD leží cca 200 m od zast. U Požárního domu, zast. OSP leží cca 200 m od zast. U Jízku), nebo dlouhodobě vykazují nulové využití (HELP-Trans). Zastávky ČSAD a OSP ještě budou v rámci výluky v Čechově ulici v provozu, nicméně bezprostředně po jejím ukončení a návratu provozu do trvalého stavu budou tyto zastávky zrušeny.

Naopak nově zavedenou zastávkou bude nová konečná autobusu 457, která se bude nacházet v nově vznikající zástavbě na západním okraji města v ulicích Nad Rybníkem a Na Šachtě a ponese název Kralupy nad Vltavou, Velvarská.

Původní název Nový název
Kralupy n. Vlt., Barvy laky Kralupy n. Vlt., Poděbradova
Kralupy n. Vlt., Kaučuk Kralupy n. Vlt., Synthos
Kralupy n. Vlt., Lobeček Kralupy n. Vlt., Kulturní dům
Kralupy n. Vlt., Mikovice, rozc.0,5 Kralupy n. Vlt., Na Hrázi
Kralupy n. Vlt., TESCO Kralupy n. Vlt., obchodní centrum
Kralupy n. Vlt., U Čejků Kralupy n. Vlt., třída Legií
Kralupy n. Vlt., u železničních domů Kralupy n. Vlt., ZŠ Václava Havla
Kralupy n. Vlt., ÚNZ Kralupy n. Vlt., Poliklinika