ROPID organizuje Pražskou integrovanou dopravu už 25 let

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 30. 11. 2018

1. prosince 2018 si organizace ROPID připomíná již 25 let od svého vzniku. Zřízením organizátora se v roce 1993 začala psát historie Pražské integrované dopravy. Postupné zapojování železničních a příměstských autobusových linek do systému MHD v Praze předznamenalo rozvoj sítě PID dále do Středočeského kraje, který mohl být naplno spuštěn po změně tarifního systému v roce 1996.

Dnes jsou do sítě Pražské integrované dopravy zapojeny všechny linky metra, tramvají, městských autobusů, regionálních vlaků a přívozů na území Prahy včetně lanové dráhy na Petřín i první trolejbusové linky. Do Středočeského kraje vyjíždí řada vlakových a autobusových linek PID, které pokrývají již cca 2/3 jeho území, na železnici již platí tarif PID dokonce na celém území Středočeského kraje. Pražská integrovaná doprava sdružuje 26 dopravců a na 511 linkách denně přepraví cca 1 350 000 cestujících. Dopravní prostředky PID ročně ujedou 240 milionů km.

Organizace ROPID se za 25 let rozrostla z původního jednoho zaměstnance na 80 pracovníků, kteří zajišťují celou řadu činností, od samotného plánování dopravy včetně tvorby jízdních řádů přes zajištění ekonomiky a smluv, kontrolu kvality služby, přepravní průzkumy, marketing a informování cestujících až po technické zajištění fungování systému, koordinační dispečink nebo zastávkovou službu. V roce 2017 vznikla partnerská organizace IDSK, která zajišťuje v úzké spolupráci s ROPID odborné činnosti na území Středočeského kraje.

„Realizace každého novátorského díla, kterým založení prvního integrovaného dopravního systému na území našeho státu rozhodně bylo, vyžaduje nejen dokonalý projekt – ten tvoří jen polovinu podmínek nezbytných pro jeho vznik – ale zároveň potřebuje i politickou podporu a prostředky pro jeho uskutečnění. Proto mi dovolte vzpomenout u příležitosti letošního jubilea i tehdejšího náměstka primátora pro dopravu pana Ing. Pavla Holbu, bez jehož pochopení a maximální podpory by integrovaný dopravní systém v pražském metropolitním regionu nevznikl,“ konstatuje historicky první ředitel ROPID Zdeněk Strádal.

 „Čtvrtstoletí postupného vývoje přineslo nám i našim předchůdcům cenné poznatky a zkušenosti pro další zlepšování systému veřejné dopravy, které dokončením integrace se Středočeským krajem zdaleka nekončí. Město i region se i nadále vyvíjí a na to musíme být připraveni pružně reagovat. Základem úspěchu je pak dlouhodobé plánování a vysoce odborná koncepční práce, která zajistí stabilní prostředí pro další zlepšování kvality veřejné dopravy v Praze i celé metropolitní oblasti,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Vzhledem ke geografické poloze hl. města Prahy a Středočeského kraje je naprosto logické, že spolu jejich organizátoři veřejné dopravy, tedy IDSK a ROPID vzájemně spolupracují. Já jsem za tuto spolupráci velmi rád a je patrné, že vše směřuje ke společnému integrovanému dopravnímu systému, který propojí a zkvalitní veřejnou dopravu pro 2,5 mil. obyvatel obou krajů. Za velký úspěch považuji dokončení integrace železnice v celém Středočeském kraji, ke které došlo letos 1. října. Byl bych velmi rád, kdyby do konce příštího roku byla v celém kraji zaintegrována také autobusová doprava,“ dodává za partnerskou organizaci IDSK její ředitel Pavel Procházka.

Hlavní milníky rozvoje PID za posledních 25 let:

1993    Založení ROPID

1994    Zapojení železnice na celém území Prahy

1995    Zřízení prvního vnějšího tarifního pásma

1996    Zavedení přestupního časového a pásmového tarifu, vznik 4 vnějších tarifních pásem

1998    Zapojení záchytných parkovišť P+R do systému PID

2000    Zřízení číselné řady 400 pro mimopražské autobusy

2004    Zavedení první městské železniční linky (Praha-Libeň – Roztoky u Prahy)

2005    Zapojení prvního přívozu do systému PID

2010    Zavedení standardů kvality PID, vznik zastávkové služby PID

2012    Vznik Koordinačního dispečinku PID, obnovení procesu integrace dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem, významné změny v síti pražské MHD

2016    Významné změny v síti pražských tramvají

2017    Přečíslování nočních linek a části autobusových linek PID, rekordní rozšíření PID ve Středočeském kraji (Nymbursko, Benešovsko, Kladensko)

2018    Nový multikanálový odbavovací systém (PID Lítačka), dokončení integrace železnice na celém území Středočeského kraje

K výročí svého vzniku vydal ROPID upomínkovou brožuru s dobovými fotografiemi a dokumenty, která je zdarma k dostání od začátku prosince v Infocentru ROPID na pražském hlavním nádraží.