Rozdělení linky 142 na dvě linky na Velké Ohradě

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 04. 07. 2017

Jaké byly funkce původní dlouhé linky 142?

Linka 142 od roku 2015 plnila dva základní úkoly. Zajišťovala spojení z Velké Ohrady přes Malou Ohradu (dříve Nad Malou Ohradou) k metru Nové Butovice a z Velké Ohrady přes metro Luka a Stodůlky do Řep, na Dědinu a k metru Nádraží Veleslavín. K propojení těchto úkolů došlo proto, že v předchozím období výrazně vzrostl počet autobusových spojů jezdících z Velké Ohrady směrem k metru Nové Butovice či Luka. Kapacita obratiště Velká Ohrada už ale nedostačovala tomu, aby zde všechny spoje z obou směrů mohly být ukončeny a řidiči, aby zde mohli čerpat přestávky.

Proto byly původní linky 225 a 235 propojeny do jedné linky pod novým číslem 142. Spoje linky 142 tak obratištěm Velká Ohrada vždy jen projížděly a nepotřebovaly tudíž využívat zdejších odstavných ploch. Vynucené propojení obou linek přineslo do obsluhy oblasti nejprve spíše výhody. Cestující z okolí zastávky Malá Ohrada (dříve Nad Malou Ohradou) měli možnost propojenou linku 142 využívat pro přímé cesty k metru Luka, byť na cestě z Malé Ohrady na Luka a zpět nejprve vždy museli projet obratištěm na Velké Ohradě.

Proč nyní opět dochází k rozdělení linky 142 na dvě linky?

Již v roce 2016 ale začala dlouhá trasa linky 142 působit problémy s ohledem na pravidelnost spojů, zejména ve špičkách. Ty nejvýraznější se objevily ve druhé polovině roku, kdy byla zahájena první etapa oprav vozovek v Evropské ulici (další etapy budou pokračovat v letech 2017 a 2018). Vzhledem k tomu, že kapacita spíše provizorního obratiště u Nádraží Veleslavín není rovněž dostatečná, měl zde autobus 142 spíše kratší přestávky, takže při vzniku kolon na Evropské ulici přijížděly spoje linky tak pozdě, že i do opačného směru již odjížděly se zpožděním. Situaci ještě zhoršovala zpoždění získaná na přejezdu v Ruzyni, nebo kvůli kolonám v okolí Karlovarské ulice.

Vzhledem k tomu, že na provozu linky 142 je závislá polovina obyvatel v okolí Velké Ohrady a všichni obyvatelé okolo Malé Ohrady, zpoždění spojů z jiné části města se začalo projevovat na zásadním zhoršení spojení z této lokality ke spádové stanici metra na lince B v Butovicích. Celou situaci ještě zhoršovaly nepravidelnosti na druhé lince jezdící z Velké Ohrady do Butovic. Linka 184 získávala zásadní zpoždění v oblasti Patočkovy ulice při své cestě z Hradčanské na Vypich a část jejích spojů rovněž na Velké Ohradě nedokázala svá zpoždění dorovnat.

Městská část Praha 13 proto již v loňském roce požádala o zahájení prací na změně linkového vedení tak, aby se situace na základním spojení mezi Velkou a Malou Ohradou a metrem v Butovicích zlepšila. Od 29.4.2017 byly s cílem zpravidelnit provoz na lince 184 zkráceny všechny její spoje ve směru od Jihozápadního Města do obratiště Vypich a ke stejnému datu bylo původně připraveno i opětovné rozdělení linky 142 na linky dvě.

Jak to, že se po rozdělení linek všechny autobusy do obratiště Velká Ohrada nyní vejdou?

Obratiště Velká Ohrada bylo vybudováno z prostorového hlediska poměrně nešťastně. Bylo vhodné pro otáčení autobusů průjezdem, ale aby toto otáčení bylo možné, nedisponovalo dostatečným počtem odstavů pro stojící autobusy. Tyto odstavy v něm nebyly žádným způsobem vyznačeny, a proto byla kapacita Velké Ohrady pro stojící autobusy velmi nízká.

V závěru roku 2016 proto začalo hledání řešení, jak plochu obratiště rozvrhnout tak, aby umožňovala nejen otáčení projíždějících spojů, ale také disponovala dostatečným počtem stání pro autobusy, které mají přestávku. Nakonec se podařilo najít řešení, které zde kromě projíždějících busů umožňuje odstavit najednou 4 kloubové a jeden standardní autobus. Nové dispoziční řešení, které vyhovuje i potřebám provozu linek vzniklých rozdělením linky 142, ukazuje obrázek.

Velka-Ohrada1

Proč byla linka 142 rozdělena na linky s čísly 142 a 225?

Při přípravě rozdělení linky 142 na dvě linky bylo nutné rozhodnout také o tom, jaká čísla budou mít obě nové linky. Existovalo několik možností, z nichž nakonec byla po dohodě s ODA MHMP zvolena varianta, která v tangenciálním směru mezi Jihozápadním Městem, Řepy, Dědinou a Veleslavínem obnovila provoz linky 225, na kterou zde byli cestující v minulosti zvyklí. V úseku Nové Butovice – Malá Ohrada – Velká Ohrada pak zůstal zachován provoz linky 142.

Proč nyní mohou jezdit na zkrácené lince 142 kloubové autobusy?

Na původní lince 142 jezdily kloubové autobusy pouze výjimečně, např. v případě, že jich DPP v souvislosti s nějakou výlukou měl v garážích Řepy přebytek. Trvalý provoz kloubových autobusů na propojené lince 142 neumožňoval stav některých zastávek (např. Jiviny). Po rozdělení linky je úsek z Butovic na Velkou Ohradu pro kloubové autobusy plně dostupný, proto na zkrácené lince 142 mohou být nasazeny a spojení směrem k metru Nové Butovice kapacitně posílit.

Proč jede linka 137 na Malou Ohradu (dříve Nad Malou Ohradou)?

Přestože se podařilo realizovat zvýšení kapacity obratiště na Velké Ohradě, autobusová linka 137 zde již své místo nenašla. V souvislosti s integrací kladenského regionu je totiž od konce srpna 2017 předpokládán nárůst počtu odstavů příměstských linek u Nádraží Veleslavín a z toho vyplývá potřeba na lince 225 realizovat delší přestávky na Velké Ohradě. Ty zajistí využití i posledního odstavu na Velké Ohradě, který je zde nyní k dispozici.

Proto byla linka 137 odkloněna ve směru od metra Luka do obratiště Malá Ohrada (dříve Nad Malou Ohradou). Protože s rozdělením linky 142 na dvě linky zaniklo přímé spojení zastávky Malá Ohrada s metrem Luka, nahrazuje toto spojení provoz linky 137 alespoň v pracovní dny od cca 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut. Delší interval je kompenzován tím, že linka 137 z Malé Ohrady k metru Luka jede přímou trasou, nikoli přes zastávku Velká Ohrada.

Proč nemůže linka 225 zajíždět na Malou Ohradu (dříve Nad Malou Ohradou)?

Oproti stavu se spojenou linkou 142 by na Malou Ohradu zajíždělo o cca 220 autobusových spojů více v každém směru (ulicí Tlumačovskou by ve směru tam či zpět projelo denně o celkem 440 autobusů více). Každému spoji linky 225 by se trasa prodloužila o cca 1 kilometr, což by ročně znamenalo nárůst nákladů na provoz PID v oblasti o více než 4 miliony Kč. Bylo by nutné navýšit počet vozů na lince 225 o 1-2 autobusy a příslušně navýšit i počet řidičů, které aktuálně složitě shánějí všichni dopravci.

Současně by došlo k prodloužení cesty ve směru Luka všem cestujícím ze zastávek Velká Ohrada a Červeňanského o 2-3 minuty, ve špičkách i k delšímu.

Na křižovatce Červeňanského – Tlumačovská by přibylo 220 nových autobusových pohybů, přičemž křižovatka je zejména ve špičkách na hranici své kapacity a nárůst levých odbočení projíždějících autobusů na dvojnásobek by zdržoval výrazně více všechny účastníky provozu. Proto je uvedené řešení aktuálně nerealizovatelné.

Výhody a nevýhody celého opatření?

Rozdělení linky 142 na linky 142 a 225 bylo nutné s ohledem na zásadní zhoršení pravidelnosti spojů jezdících z oblasti Velké Ohrady k metru Nové Butovice. V této oblasti jde o nejsilnější dopravní vazbu, a proto vyřešení této situace mělo pro MČ Praha 13 prioritu.

Kapacitní možnosti obratišť autobusů v lokalitě neumožňují zajistit spojení všemi směry pro všechny cestující, proto jsme si vědomi, že provedené opatření má kromě pozitiv i negativní dopad v podobě zhoršení možnosti spojení části cestujících z Malé Ohrady, kteří své cesty mají vázané na metro Luka či na jeho okolí. Na tento dopad, který dokážeme za současné dopravní situace kompenzovat pouze provozem linky 137 odkloněné na Malou Ohradu, jsme zástupce MČ Praha 13 upozornili, ale společně se nám nepodařilo najít řešení, které by dokázalo zajistit zlepšení kvality spojení do Butovic při zachování původní propojené linky 142.