Rozšíření Pražské integrované dopravy na Mělnicku a Milovicku od 2. 7. 2016

Od 2. července 2016 budou spuštěny další dvě etapy integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Do systému Pražské integrované dopravy se nově zapojí 10 měst a obcí mezi Mělníkem a Kralupy nad Vltavou a 8 měst a obcí mezi Lysou nad Labem, Milovicemi a Benátkami nad Jizerou.  Systém jedné jízdenky na všechny druhy dopravy tak budou moci využívat další desetitisíce Středočechů.

V oblasti Lysecka a Milovicka budou nově zavedeny autobusové linky 431, 434, 436. Nově zaintegrované autobusové linky umožní cestovat za jednotný Tarif PID cestujícím do dalších osmi měst a obcí (Benátky nad Jizerou, Jiřice, Předměřice nad Jizerou, Stará Lysá, Straky, Zbožíčko a částečně i Kochánky a Kostomlaty nad Labem). Výrazně bude rozšířen provoz integrovaných linek PID i v Lysé nad Labem a Milovicích, kde již integrované spoje částečně fungují.

Na Mělnicku budou od 2. července 2016 zavedeny autobusové linky č. 454 a 455 a pod označením S42 a U22 budou do integrace zapojeny i dvě vlakové linky. Do systému PID tu budou nově patřit obce Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, Černouček a Horní Beřkovice.

„Cílem integrace pražské a středočeské dopravy je přilákat více cestujících do vlaků a autobusů a to na úkor individuální dopravy,“ říká hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, který očekává, že integrace veřejné dopravy na Milovicku a Mělnicku bude výhodná i v mnoha dalších směrech.  „Očekáváme, že integrace přinese celkové zlepšení dopravní obslužnosti i zvýšení tržeb. K těmto příznivým prognózám mě vede zkušenost, že k přínosům došlo například při pilotním projektu integrace Mělnicka do PID. Od dubna 2015, kdy jsme integraci veřejné dopravy na Mělnicku zahájili, se za pouhých 9 měsíců provozu zvýšil počet cestujících o 16 procent,“ doplnil hejtman Miloš Petera.

„Nynější rozšíření integrace na Mělnicku i Milovicku je dalším reálným krokem ke sloučení veřejné dopravy v Praze a Středních Čechách. Loňská integrace autobusů do Mělníka a Neratovic potvrdila, že nabídka jedné jízdenky na všechno dokáže do veřejné dopravy přilákat nové cestující,“ dodává náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek

„Samozřejmostí integrace je možnost kombinace autobusů a vlaků, čili na jednu jízdenku bude možné cestovat i v návazných osobních a spěšných vlacích včetně vybraných rychlíků. Nově integrované linky se budou pohybovat v tarifních pásmech 3, 4 a 5. Jednorázová jízdenka až do centra Prahy z nově integrovaných oblastí s možností využití pražské MHD stojí mezi 54 a 68 Kč, s pražskou tramvajenkou dokonce jen 24 až 40 Kč,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Stejně jako na jiných linkách PID zde bude samozřejmostí možnost použití papírových jednorázových jízdenek i časových předplatních kuponů ať už v papírové, tak i elektronické podobě. Měsíční nebo čtvrtletní předplatní kupony umožňují v rámci své pásmové platnosti libovolně cestovat vlaky i autobusy zapojenými do systému PID a naplno tak využívat nabídky veřejné dopravy.

Na obě nynější etapy by do konce roku 2017 mělo navázat další rozšíření systému PID jak na Mělnicku, tak na Nymbursku.

Schéma linkového vedení na Mělnicku a Kralupskumezi v oblastiSchéma linkového vedení na Mělnicku a Kralupsku

Schéma linkového vedení v oblasti Lysé nad Labem, Milovic a Benátek nad JizerouSchéma linkového vedení v oblasti Lysé nad Labem, Milovic a Benátek nad Jizerou