Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 09. 10. 2018

Vážení cestující,

Rada HMP dnes vzala na vědomí přípravu dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“. Celé znění materiálu, který bude v následujícím roce představen novým zástupcům městských částí, dopracován a nakonec finálně schválen novým vedením města, najdete na tomto odkazu: pid.cz/rozvoj-linek-pid-v-praze-2029

Byli bychom neradi, kdyby byl dokument nyní interpretován jako něco, co v dalších letech nevyhnutelně nastane (některá média bohužel text tak chápou). Zatím jde pouze o soubor věcí, které jsou organizátorem PID navrhovány k realizaci, a k nimž jsou vyčíslené objemy odježděných kilometrů a použitých vozidel. Tyto údaje poslouží v dalších letech pro snadnější přípravu výhledových rozpočtů PID, pro vhodnější strategii obnovy vozového parku u jednotlivých dopravců i pro systematičtější práci v oblasti náboru řidičů a strojvedoucích. Dokument si klade za cíl rovněž městským částem a široké veřejnosti představit možnou podobu obsluhy PID po dostavbě nové linky metra D, nových tramvajových tratí a po modernizaci železničních tratí a zastávek. Projektantům nové infrastruktury pak umožní vhodně dimenzovat nové přestupní body, zastávky, obratiště, sociální zařízení pro řidiče, případně použít zde dostupná data pro výpočet hlukové zátěže i jako podklad pro přípravu dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Jsme si vědomi, že část témat uvedených v dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“ je kontroverzních. Právě proto jsou všechna data zveřejněna již v okamžiku, kdy je do realizace každého z opatření ještě daleko a v době, kdy podoba dokumentu ještě není finální.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy