Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020 a výhled do příštího roku

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 30. 12. 2020

Rok 2020 znamenal pro systém Pražské integrované dopravy i přes nelehkou situaci s pandemií koronaviru významné rozšíření do Středočeského kraje, posun v informování cestujících i představení nové podoby zastávek a vozidel. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o další významné oblasti ve Středočeském kraji. I přes prakticky neustálé změny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se podařilo pokročit také v poskytování on-line informací pro cestující a vznikla přehledná mapa spojů PID. Hlavním cílem pro rok 2021 je dokončit integraci v celém Středočeském kraji.

Představena byla nově vysoutěžená podoba vozidel PID a testuje se také nový zastávkový označník. Pro rok 2021 je v plánu dokončit pokrytí Středočeského kraje systémem PID, zahrnout do on-line sledování vozidel také tramvaje a pokročit v projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy. V ulicích Prahy se postupně rozšiřují také preferenční pruhy pro autobusy – po téměř 8 km v roce 2020 jsou pro další rok připraveny projekty v celkové délce přes 4 km.

Letošní rok i přes nelehkou situaci spojenou s pandemií koronaviru představoval posun především v informování cestujících a zvyšování jejich komfortu při cestování. Od letošního roku poskytujeme online polohy autobusů, což je zdánlivě malý a přitom obrovský úspěch. Začali jsme uplatňovat přísnější Standardy kvality PID a na všech městských autobusových linkách jezdí už jenom nízkopodlažní bezbariérové autobusy. Představili jsme nové podoby zastávek, vozidel i označníku a jmenovali jsme koordinátora revitalizace terminálu Černý Most. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o dalších 64 autobusových linek na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Benešovsku, Berounsku i Příbramsku. Děkuji všem kolegům z organizátora dopravy za jejich práci v letošním roce a ať Pražané rádi jezdí s PID i v roce 2021, uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Reagovat pružně na všechna aktuální hygienická nařízení v souvislosti s pandemií a zároveň pokračovat v každodenním vylepšování veřejné dopravy včetně důležitých koncepčních projektů je nelehká úloha, se kterou jsme se díky usilovné práci mých kolegů i všech spolupracujících organizací snažili vypořádat se ctí. Doufám, že příští rok už bude více klidu na naši běžnou každodenní práci a že se nám podaří dotáhnut například on-line informování o aktuálních polohách vozidel, ukázat cestujícím přímo v ulicích první výsledky celkové vizuální modernizace veřejné dopravy a především dokončit dlouholetý proces integrace dopravy ve Středočeském kraji,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Shrnutí hlavních událostí a milníků PID v roce 2020

Změny v dopravě – Praha

 • Zavedení obsluhy nových oblastí v Praze (Nové Komořany, Nový Zličín, nová zástavba ve Kbelích).
 • Nová železniční zastávka Praha-Eden v rámci modernizace úseku Vršovice – Hostivař.
 • 7,7 km nových preferenčních pruhů pro autobusy (Bohdalecká, Tupolevova, Kamýcká, Modřanská, 5. května, Strakonická…).
 • Úprava trasování přívozu na Císařskou louku, ukončení přívozu P8 v souvislosti s novou Trojskou lávkou.
 • Zlepšení okolí autobusových zastávek (Lihovar, Háje, Mikulova, Hněvkovského).
 • Operativní úpravy v souvislosti s koronavirovými opatřeními.

Změny v dopravě – Středočeský kraj (vše ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK)

 • Integrace nových oblastí Středočeského kraje (Kokořínsko, Voticko, Rakovnicko, Dobrovicko, Berounsko, Hořovicko, Rožmitálsko).
 • Výraznější úpravy autobusových linek na Kladensku a Slánsku, posílení trasy Praha – Kladno.
 • Nové železniční zastávky Neratovice sídliště, Příbram sídliště.

Tarif a jízdné

 • Možnost nahrát dlouhodobé předplatní kupony do mobilního telefonu v rámci aplikace PID Lítačka (ve spolupráci s Operátorem ICT).
 • Rozšíření prodeje a dobíjení Lítačky v 9 železničních stanicích ve Středočeském kraji (ve spolupráci s Operátorem ICT).

Technika, dispečink a smluvní zajištění

 • Zahájení platnosti nových přísnějších Standardů kvality PID na vozidla (povinná nízkopodlažnost, celovozová klimatizace, rozšířený informační systém…).
 • Uzavření nových desetiletých smluv s dopravci.
 • Převzetí správy vybraných autobusových terminálů (Černý Most, Zličín, Roztyly, Na Knížecí, Želivského) a nácestných zastávek od TSK hl. m. Prahy včetně nových smluv s dopravci mimo PID.
 • Rozšíření provozní doby Koordinačního dispečinku PID na nonstop provoz.
 • Jmenování správce autobusových terminálů a rozběhnutí kroků pro revitalizaci Černého Mostu.

Marketing a komunikace

 • Schválení nové vizuální identity PID a jednotného vzhledu vozidel v rámci Hl. m. Prahy.
 • Integrace poloh a zpoždění autobusů včetně DPP do systémů MPVnet a aplikací IDOS, PID Lítačka, jako i integrace do aplikací třetích stran (Google, Seznam aj.).
 • Mapa spojů PID https://mapa.pid.cz s aktuální polohou vozidel.
 • Představení nového označníku PID na Palackého náměstí.
 • Nový hrací vůz v dětském výletním vlaku Cyklohráček.

Výhled pro rok 2021

Změny v dopravě – Praha

 • Leden: úprava linkového vedení v oblasti Kbel, zlepšení obsluhy Vinoře, Hutí včetně zlepšení noční obsluhy.
 • Jaro: zprovoznění nové tramvajové linky na Pankrác (po rekonstrukci trati v Táborské ulici) + nová sdružená zastávka TRAM+BUS Pražského povstání.
 • Léto/podzim: zprovoznění nové železniční zastávky Praha-Zahradní Město + nové sdružené zastávky TRAM+BUS Nádraží Zahradní Město.
 • Dokončení modernizace žel. st. Praha-Radotín a Praha-Chuchle.
 • Další preferenční opatření (navrhováno cca 4 km nových buspruhů – Jižní spojka, Trojský most, Lhotecká, Prosecká, Tupolevova, Bělocerkevská), zahájení stavby rozšiřování Strakonické ulice.
 • Zlepšení přestupních vazeb (společná zastávka TRAM+BUS Pražského povstání, Nádraží Zahradní Město, přiblížení zastávky BUS Nádraží Libeň k nádraží.

Změny v dopravě – Středočeský kraj (vše ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK)

 • Integrace zbytku Středočeského kraje (Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko, Kutnohorsko, Vlašimsko, Sedlčansko).
 • Postupné propojování PID se sousedními integrovanými systémy v okolních krajích.
 • Budování záchytných parkovišť u vlakových nádraží.

Technika, dispečink a smluvní zajištění

 • První hmatatelné výsledky projektu Revitalizace terminálu Černý Most.
 • Vypsání výběrového řízení na zajištění městských železničních linek v Praze.
 • Vypsání výběrových řízení na zajištění příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji (ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK).

Marketing a komunikace

 • Integrace aktuálních poloh a zpoždění tramvají a vlaků do všech informačních systémů (Lítačka, vyhledávače, mapy, Google… opendata).
 • Rozběhnutí projektu JIS (Jednotný informační systém hl. m. Prahy), graficko-designérská soutěž na novou podobu informačního a navigačního systému, spuštění pilotních projektů.
 • Vyhodnocení a první implementace pilotních projektů nového zastávkového označníku.
 • Nová verze on-line mapy (i s trasami, vyhledáváním, informacemi o výlukách a mimořádnostech a dalšími funkcemi).
 • Nové funkcionality PID Lítačky (ve spolupráci s Operátorem ICT).
 • Nová podoba webu pid.cz.