Sezonní přívozy vyplouvají 26. března

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 24. 03. 2022

Od soboty 26. března 2022 se k celoročním přívozům P1 a P2 a výlukově letos dříve zprovozněnému přívozu P6 připojí i ostatní sezonní přívozy, které budou v provozu do 30. října 2022. Na těchto přívozech však dojde oproti předchozím letům k následujícím změnám, a to na linkách P3, P4, P5 a P7.

 

 

Podolský přívoz P3 vypluje v nové kratší trase, kterou umožnilo zprůchodnění části Žlutých lázní (volně přístupný areál Dvorce). Díky tomu jsou místo původního Veslařského ostrova novým pravobřežním přístavištěm Dvorce s výrazně lepší dostupností dalších stejnojmenných zastávek tramvají a autobusů. Přívoz P3 tak může být vítanou alternativou při blížící rekonstrukci Barrandovského mostu, kdy lze očekávat negativní vliv na provoz autobusových linek vedených přes most. Výhodou je i zkrácení intervalů linky P3 – z původních 20 minut na 15 minut a v ranní špičce na 10 minut.

Výtoňský přívoz P5 nově popluje celodenně v kratším intervalu 20 minut a bude zajišťovat i obsluhu přístaviště Kotevní (do loňska obsluhováno samostatnou linkou P4, nově ale v režimu „na znamení“). Tím dojde k potřebnému posílení kapacity mezi ostrovem Císařská louka a Výtoní, současně však bude zachováno i výrazně méně poptávané spojení na levý břeh Vltavy.

Holešovicko-karlínský přívoz P7 ve své poslední sezóně již nebude obsluhovat ostrov Štvanice, protože východní cíp ostrova je odříznut záborem staveniště Štvanické lávky, která od podzimu přívoz plně nahradí.

Více o přívozech PID: https://pid.cz/privozy/

Seznam pražských přívozů v provozu od 26. března 2022:

Linka Trasa Rozsah provozu
P1 Sedlec – Zámky V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45
P2 V Podbabě – Podhoří V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30
P3 Lihovar – Dvorce V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00
P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň V provozu denně od 8:00 do 19:00–21:00 podle denního světla
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00
P7 Pražská tržnice – Rohanský ostrov V provozu denně do 19:00–22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00