Slevy a jízdné zdarma

Stav k 1.4.2023

V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevové kategorie (dle Tarifu PID) jsou následující:

Neplatí ve vlacích. Uvedená možnost neplatí ve vlacích PID.

V rámci vysvětlujícího textu mají obecné pojmy následující význam:

 • Praha – rozumí se tarifní pásma P, 0, B, není-li uvedeno jinak.
 • Region – rozumí se vnější tarifní pásma 1 až 13, není-li uvedeno jinak.

Na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID .

Podmínkou poskytnutí slevy je splnění všech uvedených požadavků na danou tarifní kategorii (viz podrobnosti níže).

Dítě do 6 let

Praha i Region – bezplatná přeprava

Děti do 6 let cestují v celém systému PID bezplatně. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

Dítě od 6 do 10 let

Praha – 0 Kč

Děti od 6 do 10 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč. Nárok se neprokazuje (Neplatí ve vlacích.).

Ve vlacích PID na území Prahy mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Průkaz vydaný školou (žákovský průkaz), jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo průkaz vydaný státní správou, popřípadě i jinou právnickou osobou (ověřenou vydavatelem se jménem, příjmením, fotografií a datem narození)
 2. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 3. Průkaz PID „Dítě 6-15“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud dítě nemůže prokázat nárok (věk) jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 50 %

V pásmech 0 a B (Praha) lze prokázat nárok na bezplatnou přepravu, resp. za 0 Kč podle podmínek uvedených v kapitole výše.

Děti od 6 do 10 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné jízdné bez nutnosti prokazovat věk.

Dítě od 10 do 15 let

Praha – 0 Kč

Děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 • Neplatí ve vlacích. Průkaz vydaný školou (žákovský průkaz), jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo průkaz vydaný státní správou, popřípadě i jinou právnickou osobou (ověřenou vydavatelem se jménem, příjmením, fotografií a datem narození) (neplatí ve vlacích)
 • Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 • Průkaz PID „Dítě 6-15“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud dítě nemůže prokázat nárok (věk) jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 50 %

V pásmech 0 a B (Praha) lze prokázat nárok na bezplatnou přepravu, resp. za 0 Kč podle podmínek uvedených v kapitole výše.

Děti od 10 do 15 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku.

Junior od 15 do 18 let

Praha – zvýhodněné předplatné

V Praze je poskytována sleva pouze na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“. Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají. Předplatné jízdné lze pořídit k průkazce PID nebo v systému PID Lítačka.

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 50 %

V pásmech 0 a B (Praha) lze prokázat nárok na slevu podle podmínek uvedených v kapitole výše.

V regionu mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Žákovský průkaz
 4. Průkaz ISIC
 5. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 6. Průkaz PID „Junior 15-18“
 7. Průkazka vydaná jiným dopravcem (např. In Karta)
 8. Jiný oficiální průkaz vydaným státní správou, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii držitele

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Student od 18 do 26 let

Praha – zvýhodněné předplatné

Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu pouze na předplatném jízdném až do 26 let, pouze za následujících podmínek:

 • Studují na škole akreditované v ČR
 • Jde o denní nebo prezenční formu studia
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (každý akademický rok znovu)

V Praze mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné předplatné jízdné, pokud prokáží nárok, a to:

 1. Průkaz ISIC
 2. Žákovský průkaz
 3. Papírové potvrzení o studiu (originál vystavený školou, v případě digitální verze jeho ověřená kopie)

Doklad potvrzující studium je zapotřebí předložit i při přepravní kontrole.

Studentské (žákovské) průkazy

Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS (obsahuje kompatibilní čip s DPP), mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění (AMU)
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)

Stav k 1.4.2023, aktuální seznam spolupracujících škol je vždy uveden v Příloze 7 Tarifu PID.

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 50 %

V pásmech 0 a B (Praha) lze prokázat nárok na slevu podle podmínek uvedených v kapitole výše.

V Regionu mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok, a to:

 1. Průkaz ISIC
 2. Žákovský průkaz

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Senior od 60 do 65 let

Praha – zvýhodněné jízdné

Senioři od 60 do 65 let mohou jezdit v Praze za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 4. Průkazka PID „Senior 60-65“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není v této slevové kategorii seniorům od 60 do 65 let poskytována žádná sleva na jízdném.

Na mezikrajských linkách může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID .

Senior od 65 let

Praha – bezplatná přeprava, resp. 0 Kč

Senioři od 65 let v Praze mohou cestovat bezplatně, resp. za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Neplatí ve vlacích. Občanský průkaz (neplatí ve vlacích)
 2. Neplatí ve vlacích. Cestovní pas (neplatí ve vlacích)
 3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 4. Průkaz PID „Senior 65+“

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 50 %

V pásmech 0 a B (Praha) lze prokázat nárok na bezplatnou přepravu, resp. za 0 Kč podle podmínek uvedených v kapitole výše.

V regionu mohou senioři od 65 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 4. Průkazka PID „Senior 65+“
 5. Průkazka vydaná jiným dopravcem (např. In Karta)
 6. Jiný oficiální průkaz vydaným státní správou, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii držitele

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Doprovod dítěte do 3 let

Praha – 0 Kč

Neplatí ve vlacích. Osoba doprovázející dítě do 3 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč (kromě vlaků), pokud prokáží nárok (věk dítěte), a to:

 1. Průkaz PID “Dítě do 3 let”
 2. Občanský průkaz dítěte
 3. Cestovní pas dítěte

Pokud doprovod dítětě neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není v této slevové kategorii poskytována žádná sleva na jízdném.

Osoba ZTP a ZTP/P

Praha – bezplatná přeprava

Neplatí ve vlacích. Osoby s českým průkazem ZTP a ZTP/P cestují v Praze bezplatně (kromě vlaků), v případě ZTP/P včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s držitelem českého průkazu.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 75 %, resp. bezplatná přeprava

V pásmech 0 a B (Praha) lze prokázat nárok na bezplatnou přepravu podle podmínek uvedených v kapitole výše.

Držitelé českého průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou v Regionu cestovat za zvláštní zlevněné jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží českým průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Bezplatně se přepravuje průvodce držitele českého průkazu ZTP/P, kterým může být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které držitel českého průkazu ZTP/P potřebuje po dobu přepravy nebo následný pohyb).

Sociálně potřebná osoba

Kdo je sociálně potřebná osoba?

Sociálně potřebná osoba je osoba s pobytem v České republice:

 • poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze
 • osoba důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996

Praha – zvýhodněné jízdné

Sociálně potřebné osoby mohou jezdit v Praze za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok, a to:

 • Průkazka PID pro sociálně potřebné osoby s potvrzením k doložení nároku na slevu
 • Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou slevovou aplikací s potvrzením k doložení nároku na slevu

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není v této slevové kategorii poskytována žádná sleva na jízdném.

Osoba v hmotné nouzi 1

Kdo je osoba v hmotné nouzi 1?

Osoba v hmotné nouzi 1 je osoba s pobytem v České republice, která pobírá příspěvek na živobytí z důvodu hmotné nouze. Tato tarifní kategorie platí do 30.6.2024.

Praha – zvýhodněné jízdné

Osoby v hmotné nouzi 1 mohou jezdit v Praze za zvýhodněné předplatní jízdné, pokud prokáží nárok, a to:

 • Průkazka PID pro osoby v hmotné nouzi s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR

Kupóny pro osoby v hmotné nouzi 1 jsou vydávány výhradně na předprodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Zvýhodněné jednotlivé jízdné není definováno!

Region – plnocenné jízdné

V Regionu není v této slevové kategorii poskytována žádná sleva na jízdném.

Osoby invalidní ve třetím stupni

Kdo je osoba invalidní ve třetím stupni?

Osoba invalidní ve třetím stupni je osoba, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jsou uznáni jako invalidní ve třetím stupni ve smyslu § 39 odst. 2. písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Invalidita třetího stupně je podle výše uvedeného zákona spojena s poklesem pracovní schopnosti pojištěnce více než o 70 %.

Praha – plnocenné jízdné

V Praze není v této slevové kategorii poskytována žádná sleva na jízdném. Poživatelé invalidního důchodu třetího stupně mají nárok na zvýhodněné jízdné v kategorii Sociálně potřebná osoba.

Region (vč. pásem 0 a B) – sleva 50 %

V Regionu mohou osoby invalidní ve třetím stupni cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok, a to zároveň těmito dokumenty:

 1. potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni vydaném Českou správou sociálního zabezpečení ve formě:
  1. QR kódu v papírové formě vytištěný
  2. QR kódu v elektronické formě v podobě dokumentu v PDF formátu
  3. QR kódu v elektronické formě uložený v mobilní aplikaci OneTicket OneTicket
 2. úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího

Pokud osoba invalidní ve třetím stupni neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Držitel Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu nebo držitel Osvědčení (Průkazu) válečného veterána

Kdo je držitel osvědčení (průkazu)?

Držitel Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu nebo držitel Osvědčení (Průkazu) válečného veterána je osoba dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, anebo zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, která nemá nárok na slevu nebo bezplatnou přepravu dle jiné kategorie

Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, Osvědčení válečného veterána, Průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany ČR na základě žádosti občana.

Věková hranice není stanovena, časový kupon je pro všechny žadatele, kteří splňují výše uvedené podmínky a podmínky dle zákona.

Praha – plnocenné jízdné

V Praze není v této slevové kategorii poskytována žádná sleva na jízdném.

Region (pouze území Středočeského kraje) – zvláštní roční předplatné

V Regionu pouze na území Středočeského kraje (nelze na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 a B a mimo území Středočeského kraje, např. tarifní pásma 11, 12) mohou držitelé Osvědčení (Průkazu) cestovat za zvláštní roční předplatné, pokud prokáží nárok, a to:

 • dokladem totožnosti a Osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu
 • dokladem totožnosti a Osvědčením válečného veterána
 • dokladem totožnosti a Průkazem válečného veterána

Nárok na jízdné se dokládá opakovaně při každém nákupu jízdního dokladu.

Roční kupón pro držitele Osvědčení (Průkazu) je vydáván výhradně na pracovišti v budově Centrálního dispečinku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2.

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Zvýhodněné jednotlivé jízdné, resp. jiné předplatní kupony nejsou definovány!

Prokázání nároku na přepravu za 0 Kč

Pro některé tarifní kategorie je nutné prokázat nárok na přepravu za 0 Kč zvláštním způsobem – buď pomocí aplikace nahrané v systému PID Lítačka, nebo pomocí speciálního průkazu PID. Konkrétně jde o následující kategorie:

 • Dítě od 6 do 10 let
 • Dítě od 10 do 15 let
 • Senior od 65 let
 • Doprovod dítěte do 3 let

Zvláštní jízdné za 0 Kč pro tyto kategorie je poskytováno pouze na území Prahy (pasmá P, 0, B) a nelze je využít ve vnějších pásmech v Regionu. Průkaz Dítě 6-15 let a průkaz Senior 65+ let lze v Regionu využít k prokázání věku za účelem získání zvýhodněného jízdného.

Průkaz PID

K vydání průkazu PID je potřeba doložit věk občanským průkazem (u dětí rodným listem). Je potřeba fotografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). Průkaz lze vyřídit na některém z předprodejních míst dopravního podniku ve stanicích metra. Seznam průkazů shrnuje následující tabulka:

Průkaz Cena
Průkaz “Dítě 6-15” 60 Kč
Průkaz “Senior 65+” 60 Kč
Průkaz “Dítě do 3 let” 60 Kč

 

PID Lítačka (elektronická aplikace)

V Systému PID Lítačka je možné jako identifikující průkaz použít některou z následujících čipových karet:

 • Kartu Lítačka (podrobnosti viz níže)
 • In Kartu ČD (vydávají České dráhy, a.s., lze objednat u pokladní přepážky nebo v e-shopu)
 • Bezkontaktní platební kartu (lze použít karty VISA i MasterCard)

Jak získat kartu Lítačka?

Kartu Lítačka vydává hlavní město Praha, lze ji objednat online nebo na kontaktních místech. Karta je vyhotovena do dvou týdnů. Vybraná kontaktní místa umožňují též expresní vydání karty na počkání. Kartu je možné vyzvednout na pobočce, nebo zaslat poštou. Vydání karty je zpoplatněno.

Jak získat slevovou aplikaci?

Samotná karta ještě není průkazem k bezplatné přepravě. Pro tento účel je nutné zakoupit příslušnou aplikaci nahrávanou do systému PID Lítačka na kontaktním místě.

Aplikace Cena
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let
60 Kč
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 let
60 Kč

 

Průkazky PID

Průkazky PID mají dvojí účel:

 1. pokud si chcete zakoupit předplatné jízdné pro PID (např. měsíční nebo čtvrtletní kupon atd.)
 2. chcete-li prokázat nárok na slevu na jednotlivém jízdném (pro děti a seniory)

Průkazka PIDTento článek se zabývá „klasickými“ papírovými průkazkami PID. Místo ní lze alternativně použít čipovou kartu zapojenou do systému PID Lítačka.

K vystavení průkazky PID je po potřeba občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší než rok). Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 60 Kč, za pouzdro 15 Kč. Průkazka se vydává na počkání ve vybraných prodejních místech.

1) Průkazka PID Občanská

Určena pro cestující od 18 do 60 let, kteří nejsou od 18 do 26 let studenty.

Využití průkazky:

 • Nákup předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Dospělý)
 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)

2) Průkazka PID Dítě 6-15

Určena pro děti od 6 do 15 let, zejména v Regionu.

Využití průkazky:

 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma za zvýhodněné ceny (kategorie Dítě)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné ceny pro děti od 6 do 15 let

3) Průkazka PID Junior 15–18

Určena pro cestující od 15 do 18 let.

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Junior)
 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Junior)

4) Průkazka PID Student 18–26

Určena pro cestující od 18 do 26 let, kteří studují na akreditované škole v ČR v denním nebo prezenčním studijním programu.

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Student)
 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Student)

Pro nákup zvýhodněného jízdného pro studenty je potřeba potvrzení o studiu.

5) Průkazka PID Senior 60-65

Určena pro cestující od 60 do 65 let.

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Senior)
 • Nákup plnocenného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné jednotlivé jízdné („poloviční“ jízdenky) na území Prahy

6) Průkazka PID Senior 65+

Určena pro cestující od 65 let, zejména v Regionu.

Využití průkazky:

 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma za zvýhodněné ceny (kategorie Senior)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné ceny pro seniory od 65 let

7) Průkazka PID pro sociálně potřebné osoby

Určena pro sociálně potřebné osoby na území Prahy. Oproti ostatním průkazkám je při zřizování navíc potřeba předložit potvrzení:

 1. o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo
 2. Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo
 3. potvrzení odboru sociální péče nebo
 4. potvrzení o pobírání invalidního důchodu a současně Rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu z důvodu, že invalidní důchod, který žadatel pobírá, přesahuje hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996 nebo
 5. případně potvrzení České správy důchodového zabezpečení o vydání tohoto Rozhodnutí

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Senior)
 • Nákup plnocenného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné jednotlivé jízdné („poloviční“ jízdenky) na území Prahy

8) Průkazka PID pro občany v hmotné nouzi

Určena pro osoby v hmotné nouzi na území Prahy. Oproti ostatním průkazkám je při zřizování navíc potřeba předložit potvrzení úřadu práce o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí z důvodu hmotné nouze (toto potvrzení je vyžadováno opakovaně 1× za 30 dnů).

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Osoby v hmotné nouzi)

9) Průkazka PID pro držitele českého průkazu ZTP a ZTP/P

Určena pro osobu držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P pro vnější pásma. Oproti ostatním průkazkám je při zřizování navíc potřeba předložit platný český průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Využití průkazky:

 • Nákup zvláštního zlevněného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie ZTP nebo ZTP/P). Nárok na slevu se dokládá opakovaně při nákupu jízdního dokladu; při nákupu jízdního dokladu musí být průkaz ZTP nebo ZTP/P platný po celou dobu platnosti jízdního dokladu.

Průkazku PID držitele českého průkazu ZTP a ZTP/P nelze použít k prokázání nároku na bezplatnou přepravu, ani ji nelze použít k prokázání nároku na zvláštní zlevněné jízdné pro jednotlivou jízdu nebo zvláštní časové krátkodobé jízdní doklady.

Žákovský průkaz

K čemu slouží

Žokovský průkaz (vzor)Žákovský průkaz je průkaz vydaný dopravcem k uplatnění nároku pro poskytování zvýhodněného celostátního jízdného.
Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a veřejné vnitrostátní linkové osobní autobusové dopravy navzájem uznávají.

Potvrzení průkazu

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií zobrazující aktuální podobu držitele k ověření dopravci na místech zajišťující prodej jízdních dokladů.

Žákovský průkaz musí obsahovat

 • jméno a příjmení žáka (studenta)
 • datum narozen
 • aktuální fotografii držitele
 • název a sídlo školy
 • školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního nebo akademického roku
 • razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce

Žákovské průkazy jsou potvrzovány ve vybraných předprodejních místech dopravců.

Platnost

Žákovský průkaz pro žáky a studenty od 18 do 26 let se vydává pro každý školní nebo akademický rok zvlášť.

Platnost průkazu končí nejpozději dnem předcházejícím dni 26. narozenin.

Ceny

Cena tiskopisu žákovského průkazu činí 2 Kč až 5 Kč (podle dopravce).

Cena za ověření žákovského průkazu činí 50 Kč.

Za ztracené, odcizené a nevyužité žákovské průkazy se náhrada neposkytuje. V případě ztráty, poškození či uplynutí doby platnosti žákovského průkazu se nevystavuje duplikát, ale nový žákovský průkaz.

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID.