Souhrnná informace o změně Tarifu PID od 1. 8. 2021

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 29. 07. 2021

Hlavní město Praha a Středočeský kraj přistupují od 1. srpna 2021 ke změně Tarifu Pražské integrované dopravy. Ceny jednorázových a ve Středočeském kraji i předplatních jízdenek vzrostou o cca 20-25 %. Předplatné v Praze se však nemění. Zejména cena ročního kuponu pro Prahu, která se ani po 1. srpnu nemění, znamená možnost neomezeného cestování po Praze za pouhých 10 korun na den. A také ve Středočeském kraji bude předplatní jízdné, zejména to roční, nyní ještě výhodnější oproti jednorázovým jízdenkám. K úpravám dochází také u některých dalších jízdních dokladů, zjednodušuje se prokazování bezplatné přepravy v Praze a rozšiřuje se možnost nákupu jízdenek PID ve vlacích.

Hlavní změny Tarifu PID od 1. 8. 2021

 • zvýšení ceny jednorázové 30minutové jízdenky z 24 na 30 Kč a devadesátiminutové z 32 na 40 Kč pro cestování po Praze (současně jsou však zachovány ceny dlouhodobých kuponů pro Prahu)
 • zvýšení ceny jedno- a vícedenních turistických jízdenek pro Prahu i Středočeský kraj
 • zvýšení cen jednorázových i předplatních jízdenek ve Středočeském kraji cca o 25 % (zvýhodnění ročních kuponů oproti jízdenkám na kratší období)
 • zjednodušení prokazování bezplatné přepravy u dětí a juniorů do 18 let a seniorů od 65 let v pražské MHD vyjma vlaků (nově bude stačit pouze doložit věk)
 • nový druh jízdného pro lidi v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí ve výši cca 70 % běžného jízdného
 • lanovka na Petřín nově 60 Kč za jednu jízdu (předplatitelé a držitelé turistických jízdenek i nadále nemusejí doplácet nic)
 • speciální autobusová linka Airport Express nově za 100 Kč (dosud 60 Kč)
 • sjednocení manipulačního poplatku za vydání průkazky nebo slevové aplikace na Lítačce na 60 Kč
 • zvýšení přirážek k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu nebo za jiná porušení přepravních podmínek
 • změna cen za parkování na záchytných parkovištích P+R v Praze (nově odstupňováno na 3 kategorie podle vzdálenosti od centra)
 • nově možnost koupit jízdenku PID také u průvodčího ve vlacích

Změny v Praze

Současné jízdné na 30 minut bude nově za 30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutové jízdné bude za 40 Kč (dosud 32 Kč). Ceny budou platné pro jízdné v papírové formě a elektronické verzi v mobilní aplikaci PID Lítačka. Nově však budou odlišné ceny a objednávací kódy u jízdného placeného přes SMS. Jízdné bude na 30 minut nově za 31 Kč (obj. kód DPT31) a 90minutová varianta za 42 Kč (obj. kód DPT42).

Mírně se zvyšuje i cena 24hodinového „turistického“ jízdného, a to na 120 Kč (dosud 110 Kč) a třídenního na 330 Kč (dosud 310 Kč).

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného, nově však jen pro seniory od 60 do 65 let (ostatním věkovým kategoriím s nárokem na zlevněné jízdné je nově umožněna bezplatná přeprava pouze na základě prokázání věku – vyjma vlaků).

Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití se ruší pětiměsíční varianta kuponů. Praha navíc za stanovených podmínek (doložení potvrzení z úřadu práce o pobírání příspěvku na živobytí, ne starší 30 dnů) dočasně (do konce roku 2022) poskytne lidem v hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu 70 % na měsíční a čtvrtletní kupony.

Zvyšují se také ceny přenosných časových kuponů, které využívají především hotely, cestovní kanceláře nebo firmy.

Přehled jízdného platného na území Prahy (pásma P, 0 a B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled předplatního jízdného platného pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přenosné kupony platné na území Prahy

 

 

 

 

 

Jednodušší prokazování bezplatné přepravy pro děti a seniory

Dochází ke zjednodušení prokazování nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a krátkodobé 24hodinové jízdné pro seniory od 60 do 65 let. Nově bude k prokázání nároku postačovat doklad totožnosti.

Dále se podařilo výrazně zjednodušit systém prokazování nároku na bezplatné cestování pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 let. Namísto dnešních speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit pouze relevantně doložit věk, například dokladem totožnosti. Navíc děti od 6 do 10 let již nebudou muset prokazovat věk vůbec. Ovšem pozor, ve vlacích PID toto zjednodušení neplatí a jsou stále potřeba stávající speciální průkazy a průkazky.

Manipulační poplatek za úkony při pořízení různých slevových průkazek a slevových kategorií bude nově sjednocen na 60 Kč pro všechny jejich typy (papírovou a elektronickou). Dosud byly tyto poplatky rozdílné podle média.

Nová sleva pro lidi v hmotné nouzi

Hlavní město Praha se rozhodlo v aktuální složité době podpořit nízkopříjmové skupiny obyvatel poskytnutím výrazné slevy na měsíční a čtvrtletní kupony pro pražskou MHD. Doprava na území Prahy bude nyní dostupná pro osoby v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí se 70% slevou na měsíčních (165 Kč) a čtvrtletních (444 Kč) kuponech. Sleva je schválená do 31. 12. 2022. Pro uplatnění slevy je nutné nechat si udělat Průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi. Alternativou je také pořízení karty Lítačka. Na úřadu práce je potřeba získat potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Toto potvrzení je třeba doložit ho při žádosti o tuto průkazku a při každém nákupu kuponu i při přepravní kontrole – potvrzení platí vždy jen pro jeden měsíc.

Cestování lanovkou na Petřín

Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné nepřestupní jízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě. V těchto případech tedy již není nutné kupovat si speciální jízdenku.

Airport Express

Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné 100 Kč (dosud 60 Kč).

Nové ceny za parkování u MHD

Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na území Prahy. U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den, parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Změny ve Středočeském kraji

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo, například 3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd. Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného (čtvrtinového) jízdného pro děti, studenty a seniory.

Ceny všech předplatních kuponů se zvyšují cca o 25 % s tím, že výhodnější než dříve bude pořízení roční varianty kuponu pro daná tarifní pásma.

Mírně se upraví také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

Přehled jízdného pro jednotlivou jízdu linkami PID (Praha + Region)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled plnocenného předplatného pro cestování po regionu (mimo Prahu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled zvýhodněného předplatného pro cestování po regionu (mimo Prahu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé časové jízdné (Praha + Region)

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatní změny

Cena za přepravu zavazadel a psa

Zvyšuje se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li placení přepravného, na 20 Kč (dosud 16 Kč). Ve vlacích PID se cena za přepravu zavazadel řídí tarifem železničního dopravce. Pro cestování po Praze (vyjma vlaků) a s předplatnými kupony PID je přeprava zavazadel i psů nadále bezplatná.

Motivace pro poctivé a slušné chování zůstává

Spolu se zvýšením cen některých jízdních dokladů bude upravena také výše přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu. Základní sazba ve výši 1500 Kč se nemění, avšak při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč (dosud 800 Kč). Pouze v Praze bude přirážka při pořízení plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení přirážky jen 800 Kč. Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to na 1000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jízdenky PID nově i u průvodčího ve vlacích ČD a další novinky v odbavení

Od 1. 8. 2021 se rozšiřuje možnost nákupu jízdenek PID ve vlacích dopravce České dráhy. Nově budou jízdenky PID pro jednotlivou jízdu prodávat také průvodčí ve vlacích ČD. Jízdenka se vydává s časovou a pásmovou platností z nástupní stanice/zastávky cestujícího. V případě nástupu ve stanicích, kde je otevřená osobní pokladna, je potřeba počítat s manipulační přirážkou 40 Kč podobně jako u jízdenek dopravce ČD. Tato novinka se z technických důvodů prozatím netýká linek v oblasti Příbramska (S60, S66 a S67), kde je prodej jízdenek zajišťován automatem na jízdenky ve vlaku.

Dále dochází k osazení dalších 17 stanic/zastávek označovači na jízdenky PID v oblastech na Berounsku, Rakovnicku, Kolínsku, Nymbursku a v Posázaví. Na Berounsku a Rakovnicku se jedná o Cerhovice, Hořovice, Kařez, Nižbor, Praskolesy, Stašov, Rakovník, v oblasti Kolínska, Nymburska a Posázaví budou nově označovače ve stanicích/zastávkách Kácov, Kolín, Kolín zastávka, Kolín-Zálabí, Ledečko, Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou.

Nově se také zavádí možnost náhradního označení předem zakoupených jízdenek PID vlakovou četou, pokud není ve stanici/zastávce nebo ve vlaku označovač PID.

Vrácení nevyužitých jízdenek

Nové ceny jízdného budou platit od 1. 8. 2021. Do té doby je možné využít jízdenky za stávající ceny, stejně tak je možné si do té doby koupit předplatní kupon za stávající ceny, pokud bude jeho platnost začínat před 1. 8. 2021. Nevyužité papírové jízdenky bude možné po 1. srpnu vrátit následovně. V případě, že máte nevyužité papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu a nemáte jich více než 5 ks od jedné nominální hodnoty, můžete je od 2. do 31. srpna 2021 vrátit na prodejních místech DPP (nikoliv v Infocentrech) ve 30 stanicích metra a na přepážkách vracení jízdného na Centrálním dispečinku DPP, v ulici na Bojišti 5, Praha 2. Výkup většího počtu jízdenek než 5 kusů od jedné nominální hodnoty bude od 2. srpna 2021 možný pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2. Jízdenky zakoupené v automatech lze vrátit pouze na Centrálním dispečinku DPP, v ulici na Bojišti 5, Praha 2.

Od 1. září 2021 se výkup bude provádět již pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to až do 31. ledna 2022.

Pokud jste si nakoupili dopředu jízdenky pro jednotlivou jízdu v mobilní aplikaci PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 požádat o jejich vrácení (zpětné proplacení) na e-mailu info@pidlitacka.cz.

Kam pro další informace

Veškeré informace o změnách včetně odpovědí na nejčastější dotazy jsou k dispozici na webové stránce www.pid.cz/zmenatarifu. Na webových stránkách www.pid.cz jsou k dispozici ke stažení také všechny tarifní letáky a brožury. Je samozřejmě možné využít také telefonní linku PID 234 704 560, infolinku DPP 296 19 18 17 nebo se s námi můžete spojit přes Facebook či Twitter PID. K dispozici jsou také infocentra včetně všech prodejních míst.


Nejčastější otázky a odpovědi ke změnám Tarifu PID od 1. 8. 2021

Zdraží v Praze pravidelné dojíždění do školy a do práce?

Nezdraží. Všechny předplatní kupony, které používá drtivá většina cestujících, kteří cestují po Praze pravidelně, mají cenu i nadále stejnou. Zdražují pouze jízdní doklady pro jednotlivou jízdu (na 30 a 90 minut) a krátkodobé časové jízdní doklady (na 1 a 3 dny). Tedy jízdní doklady, které používají především nepravidelní cestující nebo návštěvníci Prahy.

Bude stejná cena těchto jednorázových jízdenek v papírové podobě, v aplikaci nebo nakoupených přes SMS?

Bude stejná u jednorázových jízdenek a jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka. Jízdné na 30 minut bude nově stát 30 Kč a na 90 minut bude nově stát 40 Kč. SMS jízdenka na 30 a 90 minut bude o 1, resp. o 2 koruny dražší než jízdné papírové nebo v mobilní aplikaci. Souvisí to s výší provize, kterou si z ceny SMS jízdenky ukrojí soukromý provozovatel služby. Při nákupu SMS jízdenky bude cena 31 a 42 Kč.

Cestuji po Praze veřejnou dopravou jen několikrát za měsíc, nevyplatí se mi pořizovat si dlouhodobý kupon, proč se zdražují právě tyto jízdenky pro jednorázové cesty?

Během pandemie se potýkal systém veřejné dopravy se zásadním propadem počtu cestujících, a tedy i tržeb. Pokud chceme udržet krátké intervaly spojů a nepřistupovat k omezení dopravy, je nezbytné alespoň částečně jízdné zvýšit. Roční kupon pro cestování po Praze stojí i nadále 3650 Kč, to je v průměru jen 10 korun denně. Jde o nejlevnější způsob, jak cestovat po městě bez starostí, a vyplatí se při takto nízké ceně i cestujícím, kteří nejezdí veřejnou dopravou zdaleka každý den. Roční kupon pro cestování po Praze se vyplatí zakoupit již od 8 jízd MHD za měsíc.

Zdražují ale i přenosné předplatní kupony v Praze, proč je tomu tak?

Cena přenosných kuponů se skutečně zvyšuje, jde o nadstandardní službu, kterou může využít v různých časech jednotlivě neomezený počet cestujících, a kterou využívají hlavně firmy pro své zaměstnance. Tyto kupony nejsou vázané na konkrétního cestujícího, ale může s nimi cestovat vždy ten, kdo má kupon u sebe. Cena kuponů pro občany, které jsou spojené s jejich jménem, a využívají je běžní cestující, a slouží pro každého samostatně, se nemění.

Roční kupon pro Prahu je pro mě příliš drahý. Jak mám postupovat, když chci využívat to nejvýhodnější jízdné, ale jednorázový výdaj 3650 Kč je pro mě příliš vysoký?

V systému předplatného jsou dále nabízeny i čtvrtletní a měsíční kupony, jejich ceny se také nezměnily. Novinkou pro lidi s nejnižšími příjmy, kteří se dostali do složité ekonomické situace a pobírají dávku příspěvek na živobytí, připravila Praha speciální slevu 70 % z ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů. Tuto slevu mohou využít všichni lidé, kteří pobírají od státu dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Pokud je to právě Váš případ, tak Vám potvrzení o tomto příspěvku vystaví úřad práce. Toto potvrzení platí vždy jeden měsíc a je nezbytné ho mít vždy u sebe – tedy při žádosti o speciální průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi, při nákupu kuponu se 70% slevou i v případě, že vás bude kontrolovat revizor. Toto potvrzení je dokladem nároku na slevu. Z důvodů kontroly potvrzení budou kupony pro tarifní kategorii Osoby v hmotné nouzi prodávat pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to jak v papírové tak elektronické podobě.

Kde si mohu zakoupit kupon pro osoby v hmotné nouzi?

V prodejním místě v přízemí budovy Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2. V pracovní dny od 6:00 do 12:45 a od 13:15 do 20:00, o sobotách od 7:00 do 14:00. K nákupu kuponu je nutné předložit potvrzení, že daná osoba pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.

Když si osoby v hmotné nouzi mohou zakoupit čtvrtletní kupon, proč musí každý měsíc dokládat potvrzení o pobírání dávek?

Protože Úřady práce ČR vydávají příslušná potvrzení pouze na délku 1 měsíce. Pokud cestující předpokládá, že bude pobírat dávky déle než měsíc, má možnost to zohlednit v zakoupení čtvrtletního kupónu, který je v přepočtu ještě mírně levnější než tři měsíční. Potvrzení si však cestující musí každý měsíc na úřadě obnovovat.

Co se stane, když potvrzení další měsíc nepřinesou? Přestane jim čtvrtletní kupon platit?

Platné potvrzení musí mít cestující při kontrole vždy k dispozici, bez něho není zakoupený kupón platný a je považován za cestujícího bez jízdního dokladu. Pokud žadatel po zakoupení kupónu s delší platností o nárok na slevu přijde, může požádat o vrácení ekvivalentu neprojeté části kupónu na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.

Co se stane, když cestující se zakoupeným měsíčním nebo čtvrtletním kuponem se speciální 70% slevou pro osoby v hmotné nouzi nebude mít během přepravní kontroly u sebe potvrzení?

Cestujícímu je v takovém případě uložena přirážka ve výši 50 korun. Cestující má 15 dnů, aby v doplatkové pokladně v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, v Praze 2 zaplatil přirážku a doložil, že v době přepravní kontroly měl platné potvrzení od úřadu práce. Pokud ve stanovené lhůtě nepředloží v době kontroly platné potvrzení, že pobírá od státu dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, a přirážku neuhradí, mění se výše přirážky z 50 korun na základní ve výši 1500 korun.

Proč zdražuje lanovka na Petřín? Pravidelně ji využíváme při cestách na Strahov jako standardní dopravní prostředek.

Lanovka je plnohodnotnou součástí systému Pražské integrované dopravy, ale zároveň také turistickou atrakcí. Zdražuje jednorázové jízdné pro cestu lanovkou, pokud však využíváte předplatní kupony pro pravidelné cestování po Praze, nebo máte a doložíte nárok na bezplatnou přepravu, nic se pro vás nemění. Předplatné i bezplatná přeprava i nadále v lanovce na Petřín platí, stejně jako 24- a 72hodinové jízdenky pro Prahu. Pokud tedy využíváte uvedené druhy jízdného nebo máte nárok na bezplatnou přepravu, lanovka na Petřín pro Vás nezdražuje.

Jaké jízdné platí nově pro děti ve věku 6–15 let na lanovce na Petřín?

Pro lanovku na Petřín platí, že děti ve věku od 6 do 15 let jezdí v PID na území Prahy za 0 Kč, pokud prokáží svůj věk (např. občanským průkazem či nějakou jinou průkazkou s fotografii a uvedeným datem narození vydanou nějakou jinou autoritou (škola, kroužek).

Pokud svůj věk neprokáží, platí plnocenné jízdné 60 Kč.

Proč byly zrušeny zvýhodněné jízdenky pro děti do 15 let, které platily na území Prahy?

Děti ve věku od 6 do 15 let žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují. Přepravují se za zvláštní ceny jízdného, tzn. za 0 Kč.

Nárok na tuto přepravu prokazují povinně (kromě vlaků) až od 10 let, a to:

 • průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
 • průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
 • ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození;
 • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech a v Infocentrech.

Na železnici ve vlacích zařazených do systému PID na území Prahy je povinné doložení nároku od 6 let, a to:

 • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě
 • pouze od 6 do 10 let průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození

Jiné doklady se na železnici u dětí neuznávají.

Pokud se dítě neprokáže žádným z výše uvedených dokladů, je přepraveno za plnocenné jízdné, ve vlaku může být odbaveno za tarif dopravce, je-li akceptován.

Jaké papírové jízdní doklady mohu zakoupit v trafikách a obchodech?

Papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu (bločkové) jsou v prodeji pouze pro MHD v Praze. Ostatní jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, tedy pro vnější pásma, je možné zakoupit v příměstských linkách přímo u řidiče, u vlakového personálu, v pokladnách ČD, v automatech a v mobilní aplikaci PID Lítačka.

Zvyšují se ceny jízdného ve Středočeském kraji?

Ano, zdražují v podstatě všechny typy jízdních dokladů Pražské integrované dopravy, které slouží pro cestování ve Středočeském kraji, ale ne všechny zdražují ve stejné míře. Zjednodušeně je možné říci, že jízdné ve Středočeském kraji roste cca o 25 %. Dlouhodobé předplatní kupony však zdražují výrazně méně, a stávají se tak v porovnání s jízdními doklady pro jednotlivou jízdu výhodnější než dosud.

Výjimkou je jízdné se státní 75% slevou pro děti, studenty a seniory pro 2 pásma a 15 minut, která zůstává na ceně 3 Kč, neboť by se zde cenová změna promítla pouze v rámci haléřů a z důvodu podmínek cenového výměru MF musí být věcně usměrňované ceny zaokrouhleny dolů, a proto se tato cen nemění.

Proč zdražují kupony méně než jednorázové jízdné?

Cestující, kteří využívají cestování veřejnou dopravu pravidelně a dlouhodobě, jsou jako stálí zákazníci vždy cenově zvýhodněni.

Proč se jízdné ve Středočeském kraji zvyšuje?

Jízdné PID ve Středočeském kraji se nezvyšovalo již od roku 2011 a dlouhodobě pokrývá jen část nákladů na provoz autobusových a vlakových linek v regionu, jedná se přibližně o 50 % až 60 %. Jízdné ve veřejné dopravě má být velmi výhodné, aby bylo motivací pro cesty veřejnou dopravou. Na druhou stranu v dnešní době už není takto nízká cena jízdného udržitelná i s ohledem na velké výpadky tržeb z jízdného v době pandemie. Zdražení o 25 % spolu s nižším cenovým nárůstem ročních kuponů je tak kompromisem, který pomůže udržet rozsah veřejné dopravy ve Středočeském kraji bez větších omezení spojů.

Liší se nějak cena jízdních dokladů PID pro cestování po Středočeském kraji z automatu, z aplikace, od řidiče či pokladní na nádraží?

Neliší. Jízdné PID pro cestování ve Středočeském kraji stojí stejně na všech prodejních místech. Velkou novinkou je však možnost, zakoupit si jízdní doklady PID od 1. 8. 2021 také přímo u průvodčího ve vlaku Českých drah, to dosud možné nebylo. Z obsazených stanic pokladními však bude účtována přirážka, jako u tarifu železničních dopravců.

Mění se podmínky pro seniory nad 70 let v příměstských autobusech?

Nemění, senioři nad 70 let mohou i nadále jezdit všemi autobusy Pražské integrované dopravy zdarma. Je pouze potřeba, aby u sebe měli vždy doklad, kterým mohou prokázat svůj věk (například občanský průkaz).

Proč byla studentům zrušena možnost prokazování nároku na 25% jízdné papírovým potvrzením o studiu vydaným školou? Jakým způsobem mohou nově studenti využívající PID jen ve vnějších pásmech prokazovat studium pro získání nároku na 25% jízdné?

Na území Prahy tuto možnost studenti nadále mají. Na území Středočeského kraje je poskytovatel slevy stát a ten vyžaduje k prokazování nároku užívat žákovský průkaz či kartu ISIC. Kontrola ze strany státu žádný jiný průkaz neuzná a cestující by byl považován za cestujícího bez jízdenky (nedoložil by nárok na slevu) se všemi důsledky.

Proč neexistují jednotná pravidla pro studenty pro prokazování nároku na 25% jízdné v Praze a vnějších pásmech, když se jedná o jeden systém PID?

O výši slev rozhodují různí poskytovatelé slevy. Celostátní slevy ve výši 25 % jízdného nařizuje stát a proplácí je pouze v meziměstské dopravě, nikoli v MHD na území měst a obcí. Města a obce, včetně Prahy, jako objednatelé hromadné dopravy na svých územích pak stanovují výši jízdného i slev a jejich prokazování dle možností svých rozpočtů. Přestože tedy systém PID zahrnuje spoje překračující hranice krajů, odlišné prokazování slev je dáno různými objednateli spojů a poskytovateli slev, kteří jsou odlišní.

Proč se zvyšují pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu?

Naším hlavním cílem je nabídnout dostupné cestování pro všechny, i proto vychází cena ročního kuponu v Praze jen na 10 korun denně. Ve vnějších pásmech je podle jejich počtu zdražený roční kupon obdobně výhodný, například 10 korun denně za jedno pásmo, 15 korun za 2 pásma, 23 korun za 3 pásma a 30 korun za 4 pásma.

Takto nízká cena jízdného je největší motivací pro poctivé a slušné chování. Cestující, kteří tato pravidla porušují, zaplatí za jízdu načerno i nadále přirážku (pokutu) k jízdnému 1500 Kč (tato výše se nemění). V případě, že zaplatí přirážku k jízdnému na místě revizorovi nebo za stanovených podmínek v doplatkové pokladně, bude je stát „jízda načerno“ nově 1000 Kč. Sníženou přirážku ve výši 800 Kč zaplatí cestující pouze za podmínky, že si koupí do pěti pracovních dní zároveň roční kupon na cestování MHD po Praze. Snížená přirážka při současném zakoupení ročního kuponu se však neuplatňuje pro jízdní doklady pro vnější pásma.

Od 1. 7. 2021 je nově možné v určitých případech zaplatit přirážku k jízdnému online přes e-shop DPP (eshop.dpp.cz), vždy po uložení přirážky následující pracovní den od 13 hodin.

Mám dopředu zakoupené jednorázové jízdenky, ale po 1. srpnu 2021 je už nebude možné využít. Co s nimi mám dělat?

V případě, že máte nevyužité papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu a nemáte jich více než 5 ks od jedné nominální hodnoty, můžete je od 2. do 31. srpna 2021 vrátit na prodejních místech DPP (nikoliv v Infocentrech) ve 30 stanicích metra a na přepážkách vracení jízdného na Centrálním dispečinku DPP, v ulici na Bojišti 5, Praha 2. Jízdenky zakoupené v automatech lze vrátit pouze na Centrálním dispečinku DPP, v ulici na Bojišti 5, Praha 2.

Výkup většího počtu jízdenek než 5 kusů od jedné nominální hodnoty bude od 2. srpna 2021 možný pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.

Od 1. září 2021 se výkup bude provádět již pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to až do 31. ledna 2022.

Pokud jste si nakoupili dopředu jízdenky pro jednotlivou jízdu v mobilní aplikaci PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 požádat o jejich vrácení (zpětné proplacení) na e-mailu info@pidlitacka.cz.

Seznam prodejních míst, kde lze do 31. 8. 2021 vracet nevyužité papírové jízdenky:

Trasa A: Nemocnice Motol, Bořislavka, Dejvická, Můstek, Náměstí Míru, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař

Trasa B: Zličín, Luka, Hůrka, Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Můstek, Florenc, Palmovka, Vysočanská, Rajská zahrada, Černý Most

Trasa C: Letňany, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, I. P. Pavlova, Vyšehrad, Kačerov, Roztyly, Háje

Bude se měnit také jízdné na lanovce v zoologické zahradě v Praze?

Jízdné na lanovce v zoologické zahradě Praha není součástí Tarifu PID.

Jízdné na lanovku v pražské zoologické zahradě zůstává beze změny i po 1. 8. 2021, tj. jízdné činí 25 Kč pro jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů) pro každého cestujícího staršího 6 let. Děti do 6 let se přepravují zdarma, a to pouze na klíně osoby starší 15 let, přičemž každá tato osoba může na klíně přepravovat pouze jedno dítě.

Proč se mění ceny parkovného na parkovištích P+R, které využívají při cestách do Prahy hlavně obyvatelé Středočeského kraje?

Tato změna souvisí s převodem ceníku za parkoviště P+R z Tarifu PID do gesce Technické správy komunikací, s jejich rozdílným využitím řidiči a také s rozdílným servisem na jednotlivých parkovištích. Zjednodušeně je možné říci, že nehlídaná P+R budou zdarma, hlídaná P+R dále od centra budou za cenu 50 Kč/den a parkoviště blíže centru za 100 Kč/den. V porovnání se sazbou za parkování na jiných soukromých parkovištích nebo v parkovacích zónách je to stále nejvýhodnější.