Stav přípravy železničního jízdního řádu 2016/2017 po projednání Návrhu JŘ pro tratě v rámci PID (srpen 2016)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 01. 09. 2016

Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (kraje, Ministerstvo dopravy ČR), obcí a podnětů od občanů k Návrhu železničního jízdního řádu 2016/2017, byl Návrh železničního jízdního řádu 2016/17 upraven. Tento upravený Návrh doposud není konečným jízdním řádem, některé poznámky nejsou ještě zcela upraveny, odchylky od definitivní verze by však neměly být podstatné.

Uvedený rozsah dopravy však platí pouze za předpokladu, že se příslušným objednatelům podaří zajistit dostatečné ekonomické zajištění jízdy těchto vlaků, respektive bude-li uzavřena smlouva o závazku veřejné služby.

Další změny v přípravě železničního jízdního řádu již nejsou možné (již je uzavřen proces objednávání tras vlaků pro jízdní řád 2016/2017), proto další případné připomínky nebude k termínu změny jízdního řádu dne 11. 12. 2016 možné akceptovat. Změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci změny jízdního řádu 2016/2017 v červnu 2017, změny většího rozsahu je možno provádět až při zpracování dalšího jízdního řádu 2017/2018, který vstoupí v platnost v prosinci roku 2017.

Jízdní řády ve formátu PDF:

trať č. 011 (linky S1a S7)

trať č. 012 (linka S11)

trať č. 013 (Podlipanský motoráček)

trať č. 060 (linka S12)

trať č. 070 (linky S3, R3 a S34)

trať č. 072 (linky S32 a R32)

trať č. 074 (linka S23)

trať č. 076 (linka S33)

trať č. 090 (linky S4 a R4)

trať č. 091 (linka S41)

trať č. 092 (linka S43)

trať č. 093 (linky S5, R5 a S45)

trať č. 094 (linka S42)

trať č. 095 (linka U22)

trať č. 110 (linka S40 a Cyklohráček)

trať č. 111 (linka S44)

trať č. 120 (linky S5, R5, S50)

trať č. 121 (linka S54 a Cyklohráček)

trať č. 122 (linka S65, Pražský motoráček a Cyklohráček)

trať č. 170 směr tam (linky S60 a S70)

trať č. 170 směr zpět (linky S60 a S70)

trať č. 171 (linka S7)

trať č. 172 (linka S76)

trať č. 173 (linka S6)

trať č. 174 (linka S75)

trať č. 210 (linky S8 a S80)

trať č. 212 (linka S88)

trať č. 221 (linka S9)

trať č. 231 (linky S2, S9 a S20)

trať č. 232 (linka S20)