Stav přípravy železničního jízdního řádu 2021/2022 po projednání Návrhu JŘ pro tratě v rámci PID (srpen 2021)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 14. 09. 2021

Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (kraje, Ministerstvo dopravy ČR), obcí a podnětů od občanů k Návrhu železničního jízdního řádu 2021/2022, byl Návrh železničního jízdního řádu 2021/22 upraven. Tento upravený Návrh doposud není konečným jízdním řádem, některé poznámky nejsou ještě zcela upraveny, odchylky od definitivní verze by však neměly být podstatné.

Uvedený rozsah dopravy však platí pouze za předpokladu, že se příslušným objednatelům podaří zajistit dostatečné ekonomické zajištění jízdy těchto vlaků, respektive bude-li uzavřena smlouva o závazku veřejné služby.

Další změny v přípravě železničního jízdního řádu již nejsou možné (již je uzavřen proces objednávání tras vlaků pro jízdní řád 2021/2022), proto další případné připomínky nebude k termínu změny jízdního řádu dne 12. 12. 2021 možné akceptovat. Změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci změny jízdního řádu 2021/2022 v červnu 2022, změny většího rozsahu je možno provádět až při zpracování dalšího jízdního řádu 2022/2023, který vstoupí v platnost v prosinci roku 2022.

Kompletní jízdní řády Návrhu stav srpen 2021 ve formátu (PDF) naleznete na stránkách Správy železnic (www.spravazeleznic.cz), odkaz ke stažení jednotlivých tratí – https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022

Upozornění, v tomto návrhu jízdního řádu nejsou zohledněny dodatečné změny požadované Středočeským krajem – viz https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/penezi-obcanu-se-nema-plytvat-a-je-jedno-zda-jsou-krajske-nebo-statn-1