Stav přípravy železničního jízdního řádu 2019/2020 po projednání Návrhu JŘ pro tratě v rámci PID (srpen 2019)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 04. 09. 2019

Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (kraje, Ministerstvo dopravy ČR), obcí a podnětů od občanů k Návrhu železničního jízdního řádu 2019/2020, byl Návrh železničního jízdního řádu 2019/20 upraven. Tento upravený Návrh doposud není konečným jízdním řádem, některé poznámky nejsou ještě zcela upraveny, odchylky od definitivní verze by však neměly být podstatné.

Uvedený rozsah dopravy však platí pouze za předpokladu, že se příslušným objednatelům podaří zajistit dostatečné ekonomické zajištění jízdy těchto vlaků, respektive bude-li uzavřena smlouva o závazku veřejné služby.

Další změny v přípravě železničního jízdního řádu již nejsou možné (již je uzavřen proces objednávání tras vlaků pro jízdní řád 2019/2020), proto další případné připomínky nebude k termínu změny jízdního řádu dne 15. 12. 2019 možné akceptovat. Změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci změny jízdního řádu 2019/2020 v červnu 2020, změny většího rozsahu je možno provádět až při zpracování dalšího jízdního řádu 2020/2021, který vstoupí v platnost v prosinci roku 2020.

Kompletní jízdní řády Návrhu stav srpen 2018 ve formátu (PDF) naleznete na stránkách SŽDC (www.szdc.cz), odkaz ke stažení jednotlivých tratí – https://www.szdc.cz/navrh-jizdniho-radu-pro-obdobi-od-15.-12.-2019-do-12.-12.-2020