Stav přípravy železničního jízdního řádu 2022/2023 po projednání Návrhu JŘ pro tratě v rámci PID (srpen 2022)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 01. 09. 2022

Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (kraje, Ministerstvo dopravy ČR), obcí a podnětů od občanů k Návrhu železničního jízdního řádu 2022/2023, byl Návrh železničního jízdního řádu 2022/23 upraven. Tento upravený Návrh doposud není konečným jízdním řádem, některé poznámky nejsou ještě zcela upraveny, odchylky od definitivní verze by však neměly být podstatné.

Uvedený rozsah dopravy však platí pouze za předpokladu, že se příslušným objednatelům podaří zajistit dostatečné ekonomické zajištění jízdy těchto vlaků, respektive bude-li uzavřena smlouva o závazku veřejné služby.

Další změny v přípravě železničního jízdního řádu již nejsou možné (již je uzavřen proces objednávání tras vlaků pro jízdní řád 2022/2023), proto další případné připomínky nebude k termínu změny jízdního řádu dne 11.12.2022 možné akceptovat. Změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci změny jízdního řádu 2022/2023 v červnu 2023, změny většího rozsahu je možno provádět až při zpracování dalšího jízdního řádu 2023/2024, který vstoupí v platnost v prosinci roku 2023.

Kompletní jízdní řády Návrhu stav srpen 2022 ve formátu (PDF) naleznete na stránkách Správy železnic (www.spravazeleznic.cz), odkaz ke stažení jednotlivých tratí – https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-2023

Upozornění, v tomto návrhu jízdního řádu nejsou zohledněny možné dodatečné změny požadované Středočeským krajem.