Stav přípravy železničního jízdního řádu 2023/2024 po projednání Návrhu JŘ pro tratě v rámci PID (srpen 2023)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 04. 09. 2023

Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (kraje, Ministerstvo dopravy ČR), obcí a podnětů od občanů k Návrhu železničního jízdního řádu 2023/2024, byl Návrh železničního jízdního řádu 2023/24 upraven. Tento upravený Návrh doposud není konečným jízdním řádem, některé poznámky nejsou ještě zcela upraveny, odchylky od definitivní verze by však neměly být podstatné.

Uvedený rozsah dopravy však platí pouze za předpokladu, že se příslušným objednatelům podaří zajistit dostatečné ekonomické zajištění jízdy těchto vlaků, respektive bude-li uzavřena smlouva o závazku veřejné služby.

Další změny v přípravě železničního jízdního řádu již nejsou možné (již je uzavřen proces objednávání tras vlaků pro jízdní řád 2022/2023), proto další případné připomínky nebude k termínu změny jízdního řádu dne 10.12.2023 možné akceptovat. Změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci změny jízdního řádu 2023/2024 v červnu 2024, změny většího rozsahu je možno provádět až při zpracování dalšího jízdního řádu 2024/2025, který vstoupí v platnost v prosinci roku 2024.

Kompletní jízdní řády Návrhu stav srpen 2023 ve formátu (PDF) naleznete na stránkách Správy železnic (www.spravazeleznic.cz), odkaz ke stažení jednotlivých tratí – https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2024

Upozornění, v tomto návrhu jízdního řádu nejsou zohledněny možné dodatečné změny požadované Středočeským krajem.