Jednotlivé (krátkodobé) jízdné

Pozor! Od 1.8.2021 dochází ke změně tarifu PID, bližší informace zde.

Základní informace

Jízdenky pro jednotlivou jízdu jsou jízdenky platné zpravidla pro jednu cestu včetně přestupů na všech linkách PID (s určitým omezením ve vybrané železničních stanicích a zastávkách a s úplnou výjimkou linky AE), tato cesta může být v rámci časové platnosti i zpáteční. V systému Pražské integrované dopravy je její platnost omezena pásmově a časově, cestující na ni může cestovat ve vymezeném počtu pásem a ve stanoveném čase. Za tento typ jízdenek je v systému Pražské integrované dopravy považována jízdenka maximálně na 3 dny. Forma jednotlivých (krátkodobých) jízdenek může být papírová nebo elektronická (Aplikace PID Lítačka nebo SMS jízdenka).

Jednotlivé jízdné v Praze a v Regionu

Pokud chcete cestovat v Praze na jednotlivé (krátkodobé) jízdné, vybíráte si ze dvou možností, které se odlišují dobou platnosti. Jízdenka na 30 minut stojí 24 korun, jízdenka na 90 minut 32 Kč. Obě jízdenky platí ve všech druzích dopravy (netýká se jízdného zakoupeného přes mobilní telefony, tj. SMS jízdenky nebo aplikace Sejf) a je s nimi možné neomezeně přestupovat.
Při cestování v Regionu nebo i při cestování z Prahy do regionu rozhoduje, kolik pásem projedete a jak dlouho bude cesta trvat.

 

tarif-jizdenky

 

Kde platí jednotlivé (krátkodobé) jízdenky?

S výjimkou krátkodobých jízdenek za 12, 18, 110 a 310 Kč (a jejich ekvivalentů ve zvýhodněné hodnotě) platí všechny ostatní jízdenky ve všech pásmech Pražské integrované dopravy. Jízdenka za 12 Kč platí pouze ve vnějších pásmech (1 až 7), ale neplatí ve vlacích PID; jízdenka za 18 Kč platí v pouze v pásmech B, 1 až 7. Naopak jízdenky za 110 a 310 Kč platí pouze v pásmech P, 0 a B.

Upozornění: SMS jízdenky a jízdenky z aplikace Sejf platí jen v pásmu P a ve vlacích PID neplatí ani v pásmu P.

Označení jízdenek

Krátkodobé jízdenky se označují při prvním vstupu do vozidla/plavidla (tramvaj, autobus, přívoz) nebo do přepravního prostoru stanice/zastávky (metro, lanovka) nebo před nástupem do vlaku ve stanici/zastávce nebo vyjímečně ve vlaku vsunutím do otvoru označovače tak, aby označení bylo provedeno na místě jízdenky k tomu určeném. Při přestupu se jízdenka znovu neoznačuje, dalším označením se stává jízdenka neplatnou! Při nákupu jízdenek u řidiče příměstských autobusů se tyto jízdenky již dále neoznačují. Zakoupíte-li si však jízdenku pro Prahu v doplňkovém prodeji u řidiče (s přirážkou), je nutné ji neprodleně po zakoupení označit!

Přestupnost jízdenek

Veškeré jízdenky jsou v systému Pražské integrované dopravy přestupní (v rámci své časové a pásmové platnosti).

Časová platnost

Časová platnost je vždy uvedena na jízdence a počítá se od označení jízdenky (výjimka viz níže). Přesná časová platnost (od – do) SMS jízdenky je uvedena v SMS zprávě. Po uplynutí časové platnosti je jízdenka neplatná!

Možnost posunutí časové a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky (kombinace s předplatní jízdenkou pro Prahu)

Pokud vyrážíte do Regionu (vnějších pásem) a máte předplatní jízdenku pro Prahu, můžete ji výhodně kombinovat s jednotlivou (krátkodobou) jízdenkou pro vnější pásma (1 až 7). Při zakoupení jízdenky u řidiče příměstského autobusu, nebo při označení předem zakoupené jízdenky v nástupní vlakové stanici v Praze, se aplikuje časový a pásmový posun platnosti této jízdenky. Čas a pásmo se počítá až od poslední stanice/zastávky v Praze a tudíž neplatíte za území Prahy dvakrát.

Příklad: Chci vyrazit na výlet do Kostelce nad Černými lesy, který leží ve 3. pásmu. Jelikož nastupuji v Praze v pásmu 0, potřeboval bych normálně pětipásmovou jízdenku za 40 Kč (pro pásma 0, B, 1, 2, 3) platnou 120 minut. Protože ale vlastním předplatní (dlouhodobou) jízdenku pro Prahu, mohu si zakoupit pouze třípásmovou jízdenku za 24 Kč (pro pásma 1, 2, 3) platnou 60 minut, neboť pražská pásma (0, B) již mám předplacena. Musím však řidiči autobusu předložit předplatní jízdenku pro Prahu ke kontrole! Je třeba také dbát i časové platnosti, délka cesty od hranice Prahy nesmí překročit časovou platnost jízdenky!

Mohu zvolit ještě jednu možnost – zakoupit si třípásmovou jízdenku v předprodeji a označit si ji až v okamžiku změny tarifního pásma z 0 nebo B na 1.

 

Další informace:

Ceník krátkodobých jízdenek v Praze
Ceník krátkodobých jízdenek v Regionu
Odbavení v příměstských autobusech
Pokuty