Přeprava za 0 Kč v Praze

Stav k 12.6.2022

Pro některé tarifní kategorie je nutné prokázat nárok na přepravu za 0 Kč zvláštním způsobem – buď pomocí aplikace nahrané v systému PID Lítačka, nebo pomocí speciálního průkazu PID. Konkrétně jde o následující kategorie:

Zvláštní jízdné za 0 Kč pro tyto kategorie je poskytováno pouze na území Prahy (pasmá P, 0, B) a nelze je využít ve vnějších pásmech v Regionu. Průkaz Dítě 6-15 let a průkaz Senior 65+ let lze v Regionu využít k prokázání věku za účelem získání zvýhodněného jízdného.

PID Lítačka (elektronická aplikace)

V Systému PID Lítačka je možné jako identifikující průkaz použít některou z následujících čipových karet:

  • Kartu Lítačka (podrobnosti viz níže)
  • In Kartu ČD (vydávají České dráhy, a.s., lze objednat u pokladní přepážky nebo v e-shopu)
  • Bezkontaktní platební kartu (lze použít karty VISA i MasterCard)

Jak získat kartu Lítačka?

Kartu Lítačka vydává hlavní město Praha, lze ji objednat online nebo na kontaktních místech. Karta je vyhotovena do dvou týdnů. Vybraná kontaktní místa umožňují též expresní vydání karty na počkání. Kartu je možné vyzvednout na pobočce, nebo zaslat poštou. Vydání karty je zpoplatněno.

Jak získat slevovou aplikaci?

Samotná karta ještě není průkazem k bezplatné přepravě. Pro tento účel je nutné zakoupit příslušnou aplikaci nahrávanou do systému PID Lítačka na kontaktním místě.

Aplikace Cena
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let
60 Kč
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 let
60 Kč

Průkaz PID

K vydání průkazu PID je potřeba doložit věk občanským průkazem (u dětí rodným listem). Je potřeba fotografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). Průkaz lze vyřídit na některém z předprodejních míst dopravního podniku ve stanicích metra. Seznam průkazů shrnuje následující tabulka:

Průkaz Cena
Průkaz “Dítě 6-15” 60 Kč
Průkaz “Senior 65+” 60 Kč
Průkaz “Dítě do 3 let” 60 Kč

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.