Přeprava za 0 Kč v Praze

Pro některé tarifní kategorie je nutné prokázat nárok na přepravu za 0 Kč zvláštním způsobem – buď pomocí aplikace nahrané na čipové kartě, nebo pomocí speciálního průkazu PID. Konkrétně jde o následující kategorie:

  • Dítě od 6 do 15 let (do 10 let stačí předepsaným způsobem prokázat věk)
  • Senior od 65 do 70 let
  • Senior od 70 let (pouze pro vlaky, jinak stačí občanský průkaz)
  • Doprovod dítěte do 3 let – pouze průkaz PID, občasnský průkaz nebo cestovní pas (není elektronická varianta)

Zvláštní jízdné za 0 Kč pro tyto kategorie je poskytováno pouze na území Prahy a nelze je využít ve vnějších pásmech v Regionu. Průkaz pro dítě od 6 do 15 let lze v Regionu využít k prokázání věku za účelem získání zvýhodněného (polovičního) jízdného.

Aplikace na čipové kartě

Čipové kartyAplikace prokazující nárok na slevu se nahrává na čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku). V současnosti ještě dobíhá platnost některých karet Opencard a nové se vydávají už pouze Lítačky.

1. Jak získat čipovou kartu?

Čipovou kartu Lítačka je možné získat buď osobně nebo online objednávkou se zasláním poštou. Více informací naleznete na webu www.litacka.cz. Vydání karty je zpoplatněno. Kartu lze objednat a vyzvednout také na vybraných kontaktních místech.

2. Jak získat potřebnou aplikaci na čipovou kartu

Samotná čipová karta ještě není průkazem k přepravě. Potřebnou aplikaci lze získat na předprodejních místech dopravního podniku ve stanicích metra. Seznam aplikací včetně jejich pořizovací ceny uvádí následující tabulka:

Aplikace Cena
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let
120 Kč
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let
120 Kč
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let
20 Kč

Průkaz PID

K vydání průkazu PID je potřeba doložit věk občanským průkazem (u dětí rodným listem). Je potřeba fotografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). Cena za vystavení průkazu je 20 Kč. Průkaz lze vyřídit na některém z předprodejních míst dopravního podniku ve stanicích metra. Seznam průkazů shrnuje následující tabulka:

Průkaz Cena
Průkaz „Dítě 6-15“ 20 Kč
Průkaz „Senior 65-70“ 20 Kč
Průkaz „Senior 70+“ 20 Kč
Průkaz „Dítě do 3 let“ 20 Kč

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.