Průkazky PID

Stav k 1.8.2021

Základní informace o průkazkách PID

Průkazky PID mají dvojí účel:

 1. pokud si chcete zakoupit předplatné jízdné pro PID (např. měsíční nebo čtvrtletní kupon atd.)
 2. chcete-li prokázat nárok na slevu na jednotlivém jízdném (pro děti a seniory)

Průkazka PIDTento článek se zabývá „klasickými“ papírovými průkazkami PID. Místo ní lze alternativně použít čipovou kartu zapojenou do systému PID Lítačka.

K vystavení průkazky PID je po potřeba občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší než rok). Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 60 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka se vydává na počkání ve vybraných prodejních místech.

Druhy průkazek

1) Průkazka PID Občanská

Určena pro cestující od 18 do 60 let, kteří nejsou od 18 do 26 let studenty.

Využití průkazky:

 • Nákup předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Dospělý)
 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)

2) Průkazka PID Dítě 6-15

Určena pro děti od 6 do 15 let, zejména v Regionu.

Využití průkazky:

 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma za zvýhodněné ceny (kategorie Dítě)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné ceny pro děti od 6 do 15 let

3) Průkazka PID Junior 15–18

Určena pro cestující od 15 do 18 let.

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Junior)
 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Junior)

4) Průkazka PID Student 18–26

Určena pro cestující od 18 do 26 let, kteří studují na akreditované škole v ČR v denním nebo prezenčním studijním programu.

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Student)
 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Student)

Pro nákup zvýhodněného jízdného pro studenty je potřeba potvrzení o studiu – více viz Studenti v PID.

5) Průkazka PID Senior 60-65

Určena pro cestující od 60 do 65 let.

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Senior)
 • Nákup plnocenného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné jednotlivé jízdné („poloviční“ jízdenky) na území Prahy

6) Průkazka PID Senior 65-70

Určena pro cestující od 65 do 70 let, zejména v Regionu.

Využití průkazky:

 • Nákup předplatního jízdného pro vnější pásma za zvýhodněné ceny (kategorie Senior)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné ceny pro seniory od 65 do 70 let

7) Průkazka PID pro sociálně potřebné osoby

Určena pro sociálně potřebné osoby na území Prahy. Oproti ostatním průkazkám je při zřizování navíc potřeba předložit potvrzení:

 1. o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo
 2. Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo
 3. potvrzení odboru sociální péče nebo
 4. potvrzení o pobírání invalidního důchodu a současně Rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu z důvodu, že invalidní důchod, který žadatel pobírá, přesahuje hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996 nebo
 5. případně potvrzení České správy důchodového zabezpečení o vydání tohoto Rozhodnutí

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Senior)
 • Nákup plnocenného předplatního jízdného pro vnější pásma (kategorie Dospělý)
 • Prokázání nároku na zvýhodněné jednotlivé jízdné („poloviční“ jízdenky) na území Prahy

8) Průkazka PID pro občany v hmotné nouzi

Určena pro osoby v hmotné nouzi na území Prahy. Oproti ostatním průkazkám je při zřizování navíc potřeba předložit potvrzení úřadu práce o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí z důvodu hmotné nouze (toto potvrzení je vyžadováno opakovaně 1× za 30 dnů).

Využití průkazky:

 • Nákup zvýhodněného předplatního jízdného pro území Prahy (kategorie Osoby v hmotné nouzi)

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID.